INSURANCETHAI.NET
Mon 30/11/2020 3:10:56
Home » โตเกียวมารีนประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย (WP โตเกียวมารีนประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย (WP โตเกียวมารีนประกันชีวิต

2010/10/06

สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย (WP) โตเกียวมารีนประกันชีวิต
เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย โดยจะต้อง ซื้อแนบท้ายสัญญาหลัก ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ระยะเวลาคุ้มครอง : เท่ากับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของแต่ละสัญญาที่สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยนี้แนบอยู่
อายุที่รับประกัน : 16- 55 ปี
ความคุ้มครองชีวิต : เมื่อเป็นบุคคลทุพพลภาพ บริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักหรือเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม แบบชั่วระยะเวลา(ถ้ามี) และสัญญาเพิ่มเติมแบบมิลเลีย แฟมิลี่ (ถ้ามี)
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองในการชำระเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow