INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 19:57:32
Home » อาคเนย์ประกันชีวิต » ทรัพย์กาญจนา 2 (20/14) – อาคเนย์ประกันชีวิต\"you

ทรัพย์กาญจนา 2 (20/14) – อาคเนย์ประกันชีวิต

2010/12/25 3462👁️‍🗨️

ทรัพย์กาญจนา 2 (20/14) – อาคเนย์ประกันชีวิต
เป็นประกันประเภทสะสมทรัพย์ ระยะเวลาเอาประกัน 20 ปี / ชำระเบี้ยประกัน 14 ปี

กรณีผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่
+ ครบกำหนดสัญญา (สิ้นปีกรมธรรมที่ 20์) รับเงินครบสัญญา 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
+ ครบกำหนดสัญญารับเงินครบสัญญา 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา
+ รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือมูลค่าเวนคืนที่มากกว่า

เงื่อนไขการรับประกัน
+ อายุรับประกัน 30 วัน – 65 ปี
+ จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
+ ชื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ทุกแบบ ภายใต้ระเบียบการรับประกัน ตามระเบียบบริษัท
+ สามารถเลือกชำระเบื้ยประกันภัยได้ 3 แบบ คือ รายปี, ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน

ตัวอย่าง
นาย A อายุ 30 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100000 บาท เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 7,577 บาท ส่งเบี้ยประกันภัยเป็นเวลา 14 ครั้ง ครบสัญญาสิ้นปีที่ 20 รับเงินครบสัญญา 140,000 บาท
(เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 100,000 บาท)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow