INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 0:48:43
Home » อาคเนย์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติม – อาคเนย์ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติม – อาคเนย์ประกันชีวิต

2010/12/28

สัญญาเพิ่มเติม – อาคเนย์ประกันชีวิต

นอกจากผู้เอาประกันที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ยังสามารถซื้อความคุ้มครองในส่วนของการประกันสุขภาพได้อีกด้วย โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ในกรณีเมื่อเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดการรักษา และยังสามารถซื้อความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุได้อีกด้วย โดยสิทธิที่ได้รับจากการซื้อประกันอุบัติเหตุเพิ่ม คือความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุทุกกรณี เมื่อประสบอุบัติเหตุก็จะได้รับค่าชดเชยเป็นรายวัน และถ้าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ จะได้รับเงินในส่วนของประกันชีวิต และในส่วนของประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม
เลือกรับสิทธิความคุ้มครองที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพียงชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย

สัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้ความคุ้มครองที่สมบูรณ์มากขึ้น
+ คุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือเสียชีวิต
+ คุ้มครองจากการถูกฆาตกรรม หรือการถูกลอบทำร้ายร่างกาย
+ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร เป็นต้น
+ เงินชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน
+ เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
+ คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
+ คุ้มครองการชำระเบี้ยของสัญญาหลัก หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
+ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow