INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 3:46:38
Home » นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย » AIG\"you

AIG

2011/03/19 21590👁️‍🗨️

เอไอจี

นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ >ไพศาลประกันภัย > เอไอจี ประกันวินาศภัย > Chartis (ชาร์ทิส) > เอไอจี ประกันภัย

New Hampshire บริษัทประกันภัยที่ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1851, เริ่มแรกทำธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับประเทศไทย NHI และอุบัติเหตุ

New Hampshire บริษัท ประกันภัยและอุบัติเหตุประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสมาชิกของอุบัติเหตุ, Inc, ผู้นำระดับโลกในการประกันและบริการการเงิน ความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นมูลเดิมของปัญหาของอุบัติเหตุ เราได้รับรางวัลการให้คะแนน + จาก Standard & Poor ‘s; พยานเพื่อความแข็งแกร่งทางการเงิน New Hampshire และความมั่นคงของประเทศไทย

เพื่อดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทประกันอุบัติเหตุ ในประเทศไทยประกอบด้วย New Hampshire บริษัท ประกันภัยและอุบัติเหตุประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ในปัจจุบันเรามีพนักงานมากกว่า 500 คนมีความสามารถที่มี 16 สำนักงานต่างจังหวัดทั่วประเทศกว่า 7,000 ตัวแทนอุบัติเหตุที่ทำให้ธุรกิจเติบโต ที่มีมากกว่า 300,000 ลูกค้า

ประกันอุบัติเหตุชั้นนำของโลกทรัพย์สินเสียหายและองค์กรที่ให้บริการประกันทั่วไปกว่า 40 ล้านลูกค้าในกว่า 160 ประเทศและพื้นที่การปกครอง มีประวัติ 90 ปีหนึ่งในช่วงที่กว้างขวางที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการการเรียกร้องความเชี่ยวชาญลึกและความแข็งแกร่งทางการเงินที่ดีเยี่ยมช่วยให้การค้าและอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้าประกันเหมือนกันในการจัดการความเสี่ยงด้วยความมั่นใจในความจริงใดๆ

New Hampshire Insurance Company หรือ NHI
21-23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2649-1000 แฟกซ์ : 0-2649-1581
เว็บไซต์ : nh.gov/insurance
เว็บไซต์ : chartisinsurance.co.th

เป็นบริษัทในกลุ่มของ AIG, AIA

New Hampshire Insurance Company
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Tel.+66 02 649 1999

ประกันภัยบุคคล
แผนกประกันภัยการเดินทาง โทร.+66 02 649 1999
แผนกประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โทร.+66 02 649 1999
แผนกประกันภัยรถยนต์ โทร.+66 02 649 1999
แผนกประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล โทร.+66 02 649 1999

ประกันภัยธุรกิจ
แผนกประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โทร. .+66 2 649 1401-7
แผนกประกันภัยวิศวกรรมและพลังงาน โทร.+66 2 649 1412-7
แผนกประกันภัยทรัพย์สิน โทร.+66 2 649 1443-1444, 1446, 1449-1450
แผนกประกันภัยทางการเงิน โทร.+66 2 649 1422-4, 1426
แผนกประกันภัยสินเชื่อทางการค้า โทร.+66 2 649 1421
แผนกประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล โทร.+66 2 649 1431-9
แผนกประกันภัยธุรกิจรายย่อย โทร.+66 2 649 1999
แผนกประกันภัยการเดินทางกลุ่ม โทร.+66 02 649 1999

พ.ศ. 2481
กลุ่มบริษัท เอไอจี ได้จัดตั้งบริษัทที่เป็นตัวแทนเพื่อดำเนินงานด้านการประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยทางทะเล และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดในประเทศไทย ในชื่อ บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชันแนลอันเดอร์ไรเตอร์(เอไอยู) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ตรงข้ามอาคารไปรษณีย์กลาง

พ.ศ. 2484
บริษัท แฮนโอเวอร์ อินชัวรันส์ (สาขาประเทศไทย) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประกันภัย และเริ่มดำเนินธุรกิจการประกันวินาศภัยทางทะเล

พ.ศ. 2495
จัดตั้งบริษัท ไพศาลประกันภัย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

พ.ศ. 2517
เริ่มขยายงานด้านตัวแทนออกไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้เปิดสำนักงานบริการจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่, นครราชสีมา, นครสวรรค์,หาดใหญ่,ภูเก็ต และ ธนบุรี

พ.ศ. 2522
เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท แฮนโอเวอร์ อินชัวรันส์ (สาขาประเทศไทย) มาเป็น บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (สาขาประเทศไทย)

พ.ศ. 2527
บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเสนอแผนประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ สำหรับสินค้าที่ผลิตและส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

พ.ศ. 2542
บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเสนอแผนประกันภัยความรับผิดในการบริหารงานองค์กร (D&O)

พ.ศ. 2546
บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเสนอแผนประกันภัยคุ้มครองการก่อการร้าย

พ.ศ. 2550
บริษัท ไพศาลประกันภัย จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอไอจี ประกันวินาศภัย (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ. 2552
ประกาศใช้ชื่อ Chartis (ชาร์ทิส) เป็นชื่อทางการตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัยพร้อมกันทั่วโลก และเปลี่ยนชื่อบริษัท เอไอจี ประกันวินาศภัย (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท ชาร์ทิส ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ. 2554
บริษัท ชาร์ทิส ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน

พ.ศ. 2556
ประกาศใช้ชื่อและแบรนด์ เอไอจี (AIG) ในรูปลักษณ์ใหม่เป็นชื่อทางการตลาดของธุรกิจประกันภัยพร้อมกันทั่วโลก และเปลี่ยนชื่อบริษัท ชาร์ทิส ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

https://www.aig.co.th
ศูนย์บริการลูกค้า:  0 2649 1999
จันทร์ ถึง ศุกร์ตั้งแต่เวลา: 8.30 – 17.00 น.
callcenter.th@aig.com

กลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย ประกอบด้วย
บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
ชั้น 12A และชั้น 21-23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0100522000494

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 9 อาคารวรวิทย์ เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ทะเบียนเลขที่ บมจ. | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107554000283

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0 2649 1999
โทรสาร: 0 2649 1998
E-mail: Callcenter.th@aig.com

แนะนำติชมการบริการ ติดต่อเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์: 0 2649 1596
โทรสาร: 0 2649 1599
E-mail: Complaint.th@aig.com

เว็บไซต์ insurancethai.net เป็นเว็บไซต์สื่อ สำหรับประกันภัย

การซื้อประกัน ไม่ใช่ว่าจะซื้อกับใคร หรือ ซื้อกับบริษัทใดก็ได้

เพราะ ประกันภัยเป็นเพียงสัญญา ไม่สามารถจับต้องได้เหมือนสินค้าทั่วไป การบริการหลังการขายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

อย่าตัดสินใจซื้อเพียงเพราะ ราคา หรือ ข้อเสนอส่วนลด ของแถม

– ให้ท่านตรวจสอบ ประวัติบริษัทประกันภัยนั้นๆ
– ให้ตรวจสอบ ตัวแทน/นายหน้า

ในประเด็นต่างๆ เช่น
1. มีเว็บไซต์หรือ? มีความน่าเชื่อถือหรือไม่? มีการอัพเดท บ้างหรือไม่?
2. มีอีเมลติดต่อ และ ติดต่อได้หรือไม่? ตอบกลับเร็วหรือช้าเพียงใด?
3. โทรศัพท์ใช้งานได้หรือไม่? มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการหรือไม่?
4. มี facebook page คอยตอบ คอยบริการลูกค้าหรือไม่?
5. มีช่องทางการการติดต่ออื่นใด ที่สะดวก รวดเร็วหรือไม่?

หากมีครบ ทั้ง 5 ข้อ ถือว่า ยอดเยี่ยม

แนวทางการแก้ปัญหา

ขั้นที่1 ติดต่อตัวแทน/นายหน้า
ขั้นที่2 ติดต่อบริษัทประกันภัยนั้นๆ ทุกช่องทาง online เช่น Email,Facebook page, โทรศัพท์,แฟกซ์ ฯลฯ
ขั้นที่3 เดินทางไปด้วยตัวเอง

ข้อมูลรายชื่อบริษัทประกันภัย ทั้งหมดในไทย

รายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมดในไทย
รายชื่อบริษัทประกันชีวิตทั้งหมดในไทย

วิธีซื้อประกันภัยที่ถูกต้อง

1.เลือกตัวแทน /นายหน้า ที่บริการคุณได้
2.เลือกซื้อเองกับบริษัทประกันโดยตรง (ไม่ผ่าน ตัวแทน/นายหน้า) ให้ท่านเลือกจากบริษัทชั้นนำ
3.ถ้าได้ทั้งตัวแทน/นายหน้า และ บริษัทประกันภัยที่ดี ท่านจะมีปัญหาน้อยลงหรือไม่มีปัญหาอีกต่อไป

ด้วยความปรารถณาดี
ทีมงาน insurancethai.net

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow