INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:52:15
Home » ข่าวประกันภัย » ประกันภัยแพ\"you

ประกันภัยแพ

2018/08/13 1904👁️‍🗨️

คปภ.ไฟเขียวให้เปิดขายประกันภัยแพครั้งแรก คุ้มครองอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวจากแพ เน้นให้ผู้ประกอบการแพตามเขื่อนขนาดใหญ่ทำ เบี้ย 100 ตายจ่ายแสน

เปิดขายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสารแพเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
โดยเป็นกรมธรรม์ภาคสมัครใจเพื่อให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการใช้แพ และเพิ่มความปลอดภัยทางน้ำครอบคลุมแพทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแพโดยสารน้ำท่วม แพร้านอาหาร แพรีสอร์ท แพผับ แพคาราโอเกะ โดบคิดเบี้ยประกันภัย 100-150 บาทต่อคน คุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลหากเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน

การออกกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสารแพ
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการแพโดยสาร และคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำที่เกิดอุบัติเหตุขณะใช้บริการแพโดยสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการแพทั่วไปตามลำน้ำในเขื่อนต่างๆ

เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนศรีนครินทร์ โดยจะคุ้มครองผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวให้ได้รับความคุ้มครองในขณะที่อยู่บนหรือในแพรวมทั้งผู้ที่กำลังขึ้นหรือลงแพ เว้นผู้ควบคุมแพ แต่หากต้องการซื้อความคุ้มครองให้รวมถึงผู้ควบคุมแพก็สามารถซื้อเพิ่มได้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow