INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 13:55:52
Home » กรุงเทพประกันชีวิต » กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี” 2019\"you

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี” 2019

2019/11/28 907👁️‍🗨️

กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับรางวัล “บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี” (Company with the Best Health Insurance Coverage of the Year) ในงาน Awards Emerging Asia Insurance 2019 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท

บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี
(Company with the Best Health Insurance Coverage of the Year)

ปี 2019 กรุงเทพประกันชีวิต ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เน้นหนักไปที่ประกันสุขภาพ และ โรคร้ายแรง เนื่องจาก สามารถทำกำไรได้ดีกว่า การขายประกันชีวิตอย่างเดียว จะเห็นว่า ที่ผ่านระยะหลัง กรุงเทพประกันชีวิต ได้ยกเลิกแบบประกันชีวิตจำนวนมาก นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิตยังพัฒนาคุณภาพบริการ ที่รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพประกันชีวิตยังมีข้อเสียในบางมิติ เช่น ช่องทาง หรือ วิธีการจัดการกับการติดต่อของตัวแทน เนื่องจากปัจจุบัน แม้แต่ตัวแทนประกันชีวิตของกรุงเทพประกันชีวิตเอง หากต้องการติดต่อบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ต้องโทรศัพท์ไปที่ call center ซึ่งทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความไม่คล่องตัว ขณะที่หลายๆบริษัทประกันภัยมีการใช้ระบบการติดต่อผ่านอีเมลแล้ว

Company with the Best Health Insurance Coverage of the Year ที่กรุงเทพประชีวิตได้รับ มีเกณฑ์การพิจารณาจาก
– รูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ
– ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
– การบริการและบริการเสริมต่างๆ ที่บริษัทมอบให้แก่ผู้เอาประกัน
– คุณภาพของประกันสุขภาพในด้านต่างๆ เช่น ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดการการเคลมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ จำนวนเงินเฉลี่ยที่จ่ายให้ในการเคลมประกันต่ออัตราการจัดการการเคลมประกันเสร็จสิ้นต่อปี

งานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมและมอบรางวัล Emerging Asia Insurance Conclave & Awards ครั้งที่ 2 จัดโดย..
หอการค้าแห่งประเทศอินเดียร่วมกับองค์กรพันธมิตร
– สถาบันการประกันภัยแห่งประเทศอินเดีย
– สมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศอินเดีย
– สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศอินเดีย
– หอการค้าอินเดีย-ไทย
– บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส

วัตถุประสงค์งาน เพื่อยกย่องเชิดชู บริษัทประกันในภูมิภาคเอเชีย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อธุรกิจประกัน ปีนี้ภายใต้แนวคิด Insurance in the Service of the Customer โดยมีผู้แทนจากบริษัทประกัน บริษัทด้านไอที และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกัน ระดมความคิดหาแนวทางสร้างการเติบโตของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและความเข้าใจมิติด้านจิตใจของมนุษย์

จุดเด่น ประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิต

1.ความหลากหลายของรูปแบบสินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.การให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน
4.โรคร้ายแรง
5.คุ้มครองรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
6.คุ้มครองการรักษาที่ทันสมัย
7.การแพทย์ทางเลือก
8.โรงพยาบาลคู่สัญญาครอบคลุม
8.ระบบการเคลมมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และรวดเร็ว
9.ช่องทางการขายและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแบบประกันมีความหลากหลาย
10.กรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มอบสิทธิพิเศษและกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพให้ผู้เอาประกันได้รับบริการที่ดีที่สุด โดยมี …
– การบริการ BLA Every Care สายด่วนสุขภาพ
– ผู้ช่วยส่วนตัว BLA Assistance Line
– บริการที่ให้ความครอบคลุมการดูแลผู้เอาประกันตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วย ระหว่างเจ็บป่วย และหลังการรักษา

สินค้าที่เด่นของกลุ่มประกันสุขภาพ ของกรุงเทพประกันชีวิต เพรสทีจเฮลธ์ ซึ่งจะมีทุนประกันสุขภาพ ที่ 100 / 80 / 50 / 30/ 10 ล้าน

ตัวอย่างอายุ 45 หญิง ทุนประกันสุขภาพ เพรจทีจเฮลธ์ 10 ล้าน ทุนประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 100,000 เบี้ยประกันปีละ 36,xxx บาท และ จะปรับเบี้ยประกันสุขภาพในทุกปี แตกต่างกับสัญญาพ่วงสุขภาพเดิมที่มีการปรับ เป็นช่วงอายุ 5 ปี

.. บริษัทดี สินค้าดี ถ้าได้ตัวแทนดีอีก ยิ่งดีเข้าไปใหญ่

คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow