INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 13:44:29
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » ประกันภัยร้านค้าอุ่นใจ กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยร้านค้าอุ่นใจ กรุงเทพประกันภัย

2010/09/13 1896👁️‍🗨️

ประกันภัยร้านค้าอุ่นใจ กรุงเทพประกันภัย
สร้างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคุณและธุรกิจของคุณตั้งแต่วันนี้ เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน เพื่อความ อุ่นใจว่า ธุรกิจของคุณจะกลับคืนมาจากเหตุการณ์ที่ไม่พึ่งประสงค์ ได้รวดเร็วด้วย การทำประกันไว้กับ โครงการร้านค้าอุ่นใจ ที่รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุม อุบัติภัยต่างๆไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความอุ่นใจพร้อมสรรพสำหรับเจ้าของธุรกิจ ทุกท่าน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น1 (ผนังก่ออิฐถือปูน)
2. จำนวนเงินที่เอาประกันต่อสถานที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. ร้านค้าที่รับประกัน : คลินิก ร้านขายยา ร้านหนังสือ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ และภาษา ร้านถ่ายรูป ร้านวิดีโอ ร้านเบเกอรี่ ร้านเสริมสวย ร้านซักรีด ร้านเสื้อผ้า
4. ร้านที่ไม่รับประกัน : โชว์รูมรถยนต์ ร้านค้าทองและอัญมณี สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ

ความคุ้มครอง
1. มอบความคุ้มครองกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ อากาศยาน การนัดหยุดงาน ภัยจากเจตนาร้าย การถูกชนโดยยานพาหนะ การไหลล้นหรือการแตกของแท็งค์น้ำ
2. ให้ความคุ้มครองภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะรวมถึงการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
3. คุ้มครองการแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ
4. คุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์และการโจรกรรม
5. ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการปล้นทั้งตัวท่านเองและลูกจ้างขณะอยู่ในสถานประกอบการ
6. คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อธุรกิจภายในสถานที่เอาประกันภัย
up arrow