INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 12:58:29
Home » Uncategorized » รถหายประกันจ่ายไหม?\"you

รถหายประกันจ่ายไหม?

2023/04/11 481890👁️‍🗨️

รถถูกโจรกรรม ประกันภัยจ่าย แต่มีเงื่อนไข ต้องเป็นประกันชั้น1 และ 2+ เท่านั้น เพราะ ชั้น 3+ และ ชั้น3 ประกันไม่ได้คุ้มครองทุนประกันรถ กรณีหาย หรือ ไฟไหม้

รถหายจากความประมาทของเจ้าของรถ
1. จากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของรถ
2. จากความประมาทเลินเล่อร้ายแรง ประกันไม่จ่าย

EX. จอดรถไว้ข้างทาง เสียบกุญแจคาไว้ เปิดกระจกหรือประตูรถไว้ กลับมารถยนต์หาย ถือเป็นการประมาทเลินเล่อที่ร้ายแรง ประกันภัยอาจมองได้ว่าตั้งใจทำให้รถหาย (ซึ่งก็เป็นไปได้ เพราะ คนปกติดีที่ไหนจะทำอย่างนั้น ในวงการประกันมีคำที่พูดถึงกรณีดังกล่าว คือ การใช้ความระมัดระวังเพียงพอแล้ว แต่ก็เกิดเหตุ อย่างนี้ ประกันคุ้มครอง) ประกันจึงมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่จ่ายเงินชดเชยได้

โจรขโมยรถยนต์ไปขณะจอดติดเครื่องยนต์ไว้ ประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1305/2559
พฤติกรรมของโจทก์ที่จอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้แล้วลงจากรถไปซื้อของห่างจากจุดซื้อของประมาณ 2 เมตร และต้องใช้เวลารอประมาณ 10 นาที แม้จะห่างจากรถไม่มาก แต่ไม่ได้ยืนอยู่ใกล้รถพอที่จะป้องกันรถได้ ในระหว่างที่รอนี้มีผู้ร้ายได้ลักรถยนต์ไป หากโจทก์ดับเครื่องยนต์และล็อกประตูรถยนต์ให้เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าคนร้ายไม่สามารถลักรถยนต์ของโจทก์ไปได้โดยง่าย เป็นการขาดความระมัดระวังในการใช้ทรัพย์ หากโจทก์ใช้ความระมัดระวังตามสมควรโดยดับเครื่องยนต์และล็อคประตูรถยนต์ให้เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าคนร้ายไม่สามารถลักรถยนต์ของโจทก์ไปได้โดยง่าย เหตุที่คนร้ายลักรถยนต์ที่จำเลยรับประกันภัยไว้เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย จำเลยในฐานะผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดในความสูญหายของรถยนต์ตาม ป.พ.พ.มาตรา 897 วรรคหนึ่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879
“ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นเกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์”

ความเสียหายทุกประการที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยอันเกิดด้วยเหตุประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทั้งสิ้น

“ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” หมายถึง การกระทำโดยไม่ได้เจตนาแต่เป็นการกระทำซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้และหากใช้ ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้แต่กลับเพิกเฉยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลย

เหตุผลที่ต้องมีเงื่อนไขตัวนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วผู้เอาประกันก็จะประมาทไม่สนใจทรัพย์ที่เอาประกันภัยเพราะเห็นว่าถ้าเสียหายมีคนจ่ายให้ ซึ่งนั่นก็เป็นความเสี่ยงของบริษัทประกันที่เพิ่มขึ้นจากปกติ
  • ประกันชั้น 1 : ซ่อมเขา + ซ่อมเรา + รถชน + รถหาย + รถไฟไหม้
  • ประกันชั้น 2+ : ซ่อมเขา + ซ่อมเรา + รถชน (รถชนรถเท่านั้น) + รถหาย รถไฟไหม้
  • ประกันชั้น 3+ : ซ่อมเขา+ ซ่อมเรา + รถชน (รถชนรถเท่านั้น) + ไม่คุ้มครองรถหาย และรถไฟไหม้
  • ประกันชั้น 3 : ซ่อมเขา ไม่ซ่อมรถเรา ไม่คุ้มครองรถหาย และรถไฟไหม้
  • ประกันชั้น 2 :  ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา + คุ้มครองรถหาย และรถไฟไหม้
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow