INSURANCETHAI.NET
Mon 20/05/2024 13:18:18
Home » ประกันสุขภาพ » ประกันสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ\"you

ประกันสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ

2019/03/06 3533👁️‍🗨️

ประกันลักษณะนี้ ถูกใช้ในหลายชื่อ

ประกันลักษณะนี้ ถูกใช้ในหลายชื่อ เช่น
– ประกันภัยเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ
– ประกันสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ
– ประกันภัยสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ
ฯลฯ

ประกันสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ คืออะไร?

ประกันสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ ก็คือ ประกันสุขภาพทั่วไปนี่เเหละ ซึ่งคนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ ต้องการซื้อไว้ สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้น จึงพูดติดปากกันว่า “ประกันสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ”

ซึ่ง ประกันสุขภาพทั่วไปในไทยที่มีอยู่ก็คุ้มครองได้ เพียงแต่ ส่วนมาก อาจจะไม่รองรับการเคลมที่ต่างประเทศ และ วงเงินความคุ้มครองไม่มากพอ จึงอาจะต้องสำรองเงินจ่ายก่อน แล้วมาเบิกเคลมภายหลัง (บางกรณี ยอดค่ารักษาสูก็สามารถให้บริษัทประกัน ส่งเอกสารรับรองการจ่ายเงินได้ ) และบางครั้งต้องมีการแปลภาษาให้เป็นไทย(มีการรับรองการแปลด้วย) เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยจะได้ ทำความเข้าใจได้

ประกันสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ ซื้อได้ที่ไหน?

ซื้อกับบริษัทประกันภัย ซึ่งมักจะเป็นแผนประกันสุขภาพต่างๆ สิ่งสำคัญคือ ให้ดูเรื่องเงื่อนไขในการเคลม ถ้าสามารถเคลมกับ สถานพยาบาลต่างประเทศเลยก็สามารถซื้อได้ โดยอาจจะใช้บริการของโบรกเกอร์ (นายหน้าประกันภัย) ซึ่ง สามารถแนะนำแผนประกันสุขภาพ ที่เหมาะสมให้ได้

ประกันชีวิตที่มีประกันสุขภาพ หรือ ประกันสุขภาพทั่วไป ปกติแล้วก็สามารถเคลมประกันสุขภาพได้ แต่จะมีเงื่อนไขว่า การใช้สิทธิ์นี้ได้ ต้องอยู่ต่างประเทศสูงสุดไม่เกินกี่วัน เช่น ถ้าเกิน 6 เดือน ก็จะไม่คุ้มครอง ดังนั้นปัจจุบัน บางบริษัทประกันภัย จึงออกแผนประกันสุขภาพที่สามารถครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศได้ด้วย บางบริษัทก็มีแผนประกันสุขภาพที่ครอบคลุม เป็น โซนต่างๆ เช่น ASIA, world wild ,USA และเบี้ยประกันก็แตกต่างกัน

ประกันภัยสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ คืออะไร?

ประกันภัยการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นประกันเฉพาะทาง สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศเท่านั้น
ให้ความคุ้มครองสูงสุดประมาณ 2 ปี หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางบริษัทประกันนั้นๆ
การคุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่
– สุขภาพ
– อุบัติเหตุ
– การเดินทาง
– การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ญาติที่ต้องการเดินทางมาเยี่ยมผู้เอาประกัน (กรณีป่วย)

ประกันภัยเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศคุ้มครองอะไรบ้าง ?

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ หรือการเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศ และให้ความคุ้มครองต่อเนื่องถึงกรณีที่กลับมาเยี่ยมบ้านเป็นครั้งคราวอีกด้วย ซึ่งจะมีเงื่อนไขการคุ้มครองเมื่ออยู่ในประเทศไทย คือ ต้องเป็นการกลับมาเยี่ยมบ้านชั่วคราวเท่านั้น และต้องเดินทางกลับไปศึกษาต่อ โดยให้เวลาการคุ้มครองเมื่ออยู่ในประเทศไทย ประมาณ 90 วัน หรือตามแต่บริษัทประกันนั้นกำหนด และให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ แต่จะให้วงเงินที่ต่ำกว่าเมื่ออยู่ต่างประเทศ เงื่อนไขต้องขึ้นอยู่กับบริษัทประกันด้วย

คุ้มครองเมื่อเสียชีวิตและทุพพลภาพ เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรจากการเกิดอุบัติเหตุ จะให้เงินชดเชยแก่ญาติของผู้เอาประกันตามจำนวนเงินที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา รวมถึงจ่ายค่าบริการในกรณีส่งศพกลับประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองในกรณีที่บิดาหรือมารดาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จากการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันด้วย

คุ้มครองเมื่อสูญเสียค่าเล่าเรียน กรณีผู้เอาประกันมีเหตุให้ต้องสูญเสียค่าเล่าเรียนไปอย่างเปล่าประโยชน์ เช่น ป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเดือน จึงทำให้พลาดการเรียนที่ได้จ่ายค่าเรียนไว้แล้ว ทางบริษัทประกันจะจ่ายให้ตามจำนวนเงินที่สูญเสียไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนที่บริษัทกำหนดไว้

คุ้มครองการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กรณีต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายเพื่อส่งตัวผู้ป่วยกลับประเทศไทย ทางประกันภัยก็ดูแลในส่วนตรงนี้ด้วย

คุ้มครองการเดินทางเยี่ยมผู้ป่วย เมื่อญาติของผู้ป่วยต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเยี่ยมผู้ป่วย จะมีการจ่ายเงินชดเชยให้จำนวนหนึ่ง แต่ต้องเป็นการเยี่ยมเฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยยังอยู่โรงพยาบาลเท่านั้น จะไม่คุ้มครองหากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว

คุ้มครองกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สิน ชดเชยให้ เมื่อกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินเกิดความเสียหายหรือสูญหาย แต่ต้องอยู่ในระหว่างการใช้บริการของขนส่งสาธารณะ

คุ้มครองเที่ยวบิน กรณีที่พลาดการต่อเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินมีความล่าช้า แล้วทำให้เสียเวลาในการเดินทาง บริษัทประกันจะจ่ายชดเชยให้เมื่อเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความล่าช้าทุกๆ 8 ชั่วโมง

ความคุ้มครองเหล่านี้ อาจไม่มีความจำเป็น เพราะสิ่งที่เราต้องการ คือ ประกันสุขภาพในต่างแดน โดยมีคุณสมบัติ รองรับการเคลมต่างประเทศ และ วงเงินคุ้มครองสูงเพียงพอ

บางบริษัทประกันภัย ฉวยโอกาส!

บางบริษัทประกันภัย อาศัยความสับสน ไม่เข้าใจ ของผู้คน เกี่ยวกับข้อมูลการประกันภัย ประกันสุขภาพ หากินบนความไม่รู้ของลูกค้า บางแห่งตั้งชื่อ แผนประกันสุขภาพ ให้เป็นลักษณะ ที่สื่อถึง การเรียนต่อ การเดินทาง และ รวมความคุ้มครองที่ไม่มีความจำเป็นต่อ ผู้ซื้อ เข้าไป ทำให้ซื้อความคุ้มครองประกันภัย เกินความจำเป็น จ่ายเบี้ยประกันเกินที่ต้องการ
เช่น
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
การล่าช้าของเที่ยวบิน
การพลาดการต่อเที่ยวบิน
การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสูงสุด
ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน

การทำประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนในต่างประเทศ

เป็นไปได้ ซื้อที่ประเทศที่เรียน เช่น อเมริกา เวลาเคลมประกันจะไม่ยุ่งยาก ถ้าซื้อประกันในไทยที่ไม่รองรับการเคลมต่างประเทศ จะต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วเอาใบเสร็จเบิกกับประกันที่ไทย

ควรติดต่อมหาวิทยาลัยที่คุณจะเข้าเรียน ปกติแล้วจะมีประกันนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยใช้อยู่ เบี้ยประกันไม่สูง ครอบคลุมได้ในระดับหนึ่ง แล้วแต่มหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัย จะบังคับให้นักศึกษาต่างชาติทุกคนต้องมีประกัน ถ้าใครมีมาแล้วก็ waive ไป แต่ถ้าใครไม่มี ก็จ่ายเงินค่าประกันให้มหาวิทยาลัยพร้อมค่าเรียน

หรือใช้ Obama Care ถ้าเรียนอเมริกา ถือวีซ่า F-1 มีสิทธิซื้อประกันผ่าน Obama care ได้ ดูว่ารัฐที่ไปอยู่มีโปรแกรมแบบไหน บางรัฐทำเอง บางรัฐให้ federal เป็นคนทำ https://www.healthcare.gov/

ถ้าเรียน ที่ญี่ปุ่น ซื้อที่ญี่ปุ่นเลย บางประเทศ บังคับทำประกันสุขภาพ 6 เดือน เพราะ 6 เดือนแรกยังไม่เข้าไปอยู่ในสวัสดิการของประเทศเขา แล้วหากกลัวไปแล้ว ยังหาประกันไม่ได้ ช่วงแรกเช่น ในสองเดือนแรก ก็ทำประกันท่องเที่ยวรายปีไปเลย เบี้ยไม่กี่บาท

ญี่ปุ่น มีประกันสังคม ถ้าเป็นนักเรียนต่างชาติเขาบังคับทำอยู่แล้ว ทำที่สำนักงานเขตที่อยู่

ไปญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อหรืออาศัยที่ญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป สามารถทำประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่สำนักงานเขตที่อาศัยอยู่ โดยใช้บัตรประชาชนและพาสปอร์ต ซึ่งประกันสุขภาพแห่งชาตินี้จะคุ้มครองค่ารักษา 70-80 เปอร์เซ็นต์

การซื้อประกันสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ

การทำประกันสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อคุ้มครองชีวิต และสุขภาพ ระหว่างการเรียนในต่างประเทศ

ทำไมต้องทำ ประกันสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ?

เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลที่ต่างประเทศสูงมาก

ไม่ทำ ประกันสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ ได้ไหม?

ได้ ,ซึ่งต้องรับความเสี่ยงค่ารักษาพยาบาลหากประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บไข้ได้ป่วย

ซื้อ ประกันสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ ได้ที่ไหน?

ตัวแทน/นายหน้า/บริษัทประกันภัย , นายหน้า (โบรกเกอร์) ขายได้หลายบริษัทและให้คำปรึกษาคุณได้

ใช้แผนประกันเดินทางต่างประเทศได้ไหม?

แผนประกันเดินทางต่างประเทศทั่วไป ที่เป็นรายปี มีข้อจำกัด คือ ใช้ได้ครั้งละสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ดังนั้น หากจะให้คุ้มครองต่อเนื่องต้องเดินทางกลับไทยและเดินทางไปใหม่ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับการเดินทางและไม่สะดวก

ประกันในต่างประเทศ สมัครของที่ไหนดี

บริษัทประกันภัยที่ขาย ประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุมการเคลม ประเทศที่คุณไป และ วงเงินสูง

ตัวอย่าง แผนประกันสุขภาพ วงเงินสูง รองรับการเคลมต่างประเทศ


แล้วเลือกตัวแทน/นายหน้า เอาไว้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือดูแล คุณ


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow