INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:51:44
Home » ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต » นิวยอร์คไลฟ์ เพอร์เฟ็กต์แคช\"you

นิวยอร์คไลฟ์ เพอร์เฟ็กต์แคช

2010/09/29 1272👁️‍🗨️

หากคุณต้องการเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์แบบที่เต็มเปี่ยมด้วย ความสุข ความมั่นคง พร้อมช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิต และครอบครัวที่คุณรักในเวลาเดียวกัน เพอร์เฟ็กต์ แคช คือคำตอบสุดท้ายสำหรับคุณ กับแบบประกันที่เพอร์เฟ็กต์ด้วยความคุ้มครองอันแสนอบอุ่น และ ผลตอบแทนในรูปเงินคืนที่ให้คุณอย่างต่อเนื่อง ชีวิตคุณจะสมบูรณ์พร้อมตลอดไป เริ่มตั้งแต่วันนี้ ด้วยการ มองอนาคตให้ไกล ใช้ชีวิตให้เพอร์เฟ็กต์…

นิวยอร์คไลฟ์ เพอร์เฟ็กต์ แคช ให้ความคุ้มครอง 30 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี และรับผลประโยชน์ต่อเนื่องตลอดอายุกรมธรรม์โดยเริ่มตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต 200% ของทุนประกันภัยตลอดสัญญา เมื่อครบสัญญาตามกรมธรรม์รับเงินคืน 220% ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

– สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5-10 รับเงินคืนปีละ 4% ของทุนประกันภัย
– สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11-15 รับเงินคืนปีละ 5% ของทุนประกันภัย
– สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16-20 รับเงินคืนปีละ 6% ของทุนประกันภัย
– สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21-25 รับเงินคืนปีละ 7% ของทุนประกัน
– สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 26-29 รับเงินคืนปีละ 8% ของทุนประกันภัย
– ครบกำหนดสัญญาปีกรมธรรม์ที่ 30 รับเงินคืน 220% ของทุนประกันภัย
– ให้ความคุ้มครองชีวิต 200% ของทุนประกันภัยตลอดสัญญา

จุดเด่นของแบบประกัน นิวยอร์คไลฟ์ เพอร์เฟ็กต์ แคช
– ความคุ้มครองที่เหมาะกับผู้เอาประกันทุกช่วงวัย
– ผลประโยชน์รวมสูงสุดถึง 366% ของทุนประกันภัย
– ผลประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานถึง 26 ปี จนครบสัญญา
– การการันตีผลประโยชน์ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน

หมายเหตุ : แบบประกันภัยนี้ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow