INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 23:22:25
Home » ข่าวประกันภัย » ศรีอยุธยา ควบรวม อลิอันซ์ !?\"you

ศรีอยุธยา ควบรวม อลิอันซ์ !?

2018/01/29 1737👁️‍🗨️

ศรีอยุธยา ควบรวม อลิอันซ์ เสริมแกร่งธุรกิจฝ่าประกันแข่งดุวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

-https://www.prachachat.net/finance/news-79814

“วงการประกัน” เมื่อสองค่ายประกันภัยต่างชาติในไทย ประกาศ “ควบรวมกิจการ” กัน โดยบริษัทแม่ “บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล” (AYUD) ที่ถือหุ้นใหญ่ใน “บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย” (SAGI) ทำการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ “บมจ.อลิอันซ์ ประกันภัย” (AZTH) ด้วยเม็ดเงินกว่า 1,253 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ ศรีอยุธยา แคปปิตอล ยังได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มใน “บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต” (AZAY) อีกมูลค่า 3,902 ล้านบาท จากกลุ่มผู้ขาย ได้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (CPRNT) ทำให้ศรีอยุธยา แคปปิตอล ถือหุ้นเพิ่มเป็น 31.97% จากเดิมที่ถืออยู่ 20.17% ของทุนจดทะเบียน นับเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตของค่ายศรีอยุธยาฯ โดดเด้งขึ้นมาทันตา

ส่วนฝั่งกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของอลิอันซ์ฯ ก็จะได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแม่อย่าง “ศรีอยุธยา แคปปิตอล” เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดของดีลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 ที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ให้ลดทุนจดทะเบียน โดยตัดส่วนของหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 346 ล้านบาท โดยจะออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 96.5 ล้านหุ้นราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ฝั่ง “Allianz SE และ CPRNT” ในราคาหุ้นละ 53.43 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,155 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกดังนี้ 1.การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 23.47 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ CPRNT คิดเป็นมูลค่ารวม 1,253 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการชำระด้วย “เงินสด” โดยศรีอยุธยา แคปปิตอล จะนำเงินส่วนนี้ไปจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในตัว “ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย” หรือ SAGI เพื่อเป็นทุนให้ SAGI ใช้ดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดจากอลิอันซ์ ประกันภัย และ 2.บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 73.03 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ Allianz SE และ CPRNT คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,902 ล้านบาท เพื่อตอบแทนให้แก่ Allianz SE และซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) สำหรับการซื้อหุ้นเพิ่มในอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำนวนประมาณ 11.8%

ทั้งนี้ ข้อมูลระบุจากตลาดหลักทรัพย์ฯว่า หลังการเพิ่มทุน เสนอขายให้แก่ Allianz SE และ CPRNT ในครั้งนี้ จะทำให้ทั้งสองรายเข้ามาถือหุ้นในฝั่งศรีอยุธยา แคปปิตอล มีสัดส่วนเพิ่มเป็น 40% จากเดิมที่ถืออยู่เพียง 16.84%

ด้าน “อานนท์ โอภาสพิมลธรรม” กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) และ บมจ.เจนเนอรัล ประกันภัย กล่าวว่า หากดีลนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ คงทำให้ธุรกิจประกันภัยที่รวมกันของ “ศรีอยุธยา เจนเนอรัล” และ “อลิอันซ์” มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และที่สำคัญ จะช่วยสร้างความหลากหลายให้ฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายของฝั่งศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย มากขึ้น หลังจากที่ปัจจุบันพึ่งพาช่องทางขายผ่านแบงก์แอสชัวรันซ์ของธนาคารกรุงศรีฯ และซีไอเอ็มบี ไทย อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง
ซึ่งสัญญากับซีไอเอ็มบี ไทย ที่จะสิ้นสุดในปี 2563 จะไม่มีการต่ออายุออกไป รวมถึงยังสนับสนุนให้มีการรวมและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประหยัดต่อขนาดและเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินงาน

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของ SAGI และ AZTH ปี 2559 พบว่า รายได้จากเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันภัยทุกประเภทเพิ่มขึ้นเป็น 5,436 ล้านบาท (ดูรายละเอียดในตาราง) และจะมีส่วนแบ่งการตลาด 2.57% ติดอันดับ 12 จากเดิมที่ SAGI มีเบี้ยรับรวม 3,049 ล้านบาท และส่วนแบ่งการตลาด 1.44% ซึ่งอยู่อันดับ 19 ของอุตสาหกรรม ในขณะที่ AZTH มีเบี้ยรับรวม 2,386 ล้านบาท ส่วนแบ่งการตลาด 1.13% อยู่ในอันดับ 29 การควบรวมกิจการครั้งนี้จึงทำให้ทั้งสองบริษัทขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 12 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยทันที โดยพอร์ตใหญ่จะอยู่ที่ประกันเบ็ดเตล็ด เพราะมีความโดดเด่นในประกันเดินทาง และตามด้วยประกันรถยนต์

“รวมกิจการ” (synergy) เมื่อพอร์ตลูกค้าใหญ่ขึ้น การบริหารจัดการต้นทุนก็น่าจะลดลง และสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น คงต้องติดตามกันต่อไปในปีหน้า

AYUD ราคาซิลลิ่งรับเพิ่มทุนรวมธุรกิจประกันภัยกลุ่มอลิอันซ์23 November 2017

https://www.thansettakij.com/content/234494
AYUD เพิ่มทุน 96.5 ล้านหุ้น จัดสรรให้ Allianz SE และ CPRNT แลกรับโอนกิจการ `อลิอันซ์ ประกันภัย` ขยับถือหุ้นเพิ่ม ชงผู้ถือหุ้น 19 ม.ค.2561 อนุมัติรายการและไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ด้านหุ้น AYUD เปิดซิลลิ่ง

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2560 ได้พิจารณาแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศ ระหว่างบริษัทกับ Allianz Group โดยให้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (SAGI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (AZTH) มูลค่ารวม 1,253.794 ล้านบาท โดย SAGI จะเพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญใหม่ เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินเพิ่มทุนชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (AZAY) ซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิต เพิ่มเติมอีกจำนวน 34.81 ล้านหุ้น หรือประมาณ 11.80% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AZAY โดยซื้อจาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (CPRNT)
ในราคารวม 3,902.20 ล้านบาท ซึ่งจะ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากเดิม 20.17% เพิ่มเป็น 31.97%

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 96.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และ CPRNT ในราคาหุ้นละ 53.43 บาท รวมเป็นเงิน 5,155.99 ล้านบาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 73,033,895 หุ้น เสนอขายให้แก่ Allianz SE และ CPRNT ราคาหุ้นละ 53.43 บาท มูลค่ารวม 3,902.20 ล้านบาท เพื่อตอบแทนให้แก่ Allianz SE และ CPRNT โดยผู้ขายหุุ้นและผู้ขายจะนำหุ้น AZAY จำนวน 34.81 ล้านหุ้น มาชำระค่าเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ CPRNT และ Allianz SE ได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทรวมกันเพิ่มขึ้นจาก 16.84% เป็น 40.00% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงต้องทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด แต่ได้ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ปนะชุมผู้ถือหุ้นของกิจการลงวันที่ 17 พ.ย.2546 (Whitewash) ซึ่งจะส่งแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 ม.ค.2561 โดยแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นรายการดังกล่าวและการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ด้านราคาหุ้น AYUD เปิดตลาดเช้านี้ หลังจากเมื่อวันที่ 21 พ.ย.ขอตลาดขึ้น SP ห้ามการซื้อขาย โดยราคาพุ่งชนเพดานสูงสุดที่ 39 บาท เพิ่มขึ้น 9 บาท หรือ 30% มูลค่าการซื้อขาย 12.07 ล้านบาท

จ่อควบ 2 บริษัทประกันภัย “อลิอันซ์-ศรีอยุธยา เจนเนอรัล” 17 ม.ค. 2561

https://mgronline.com/mutualfund/detail/9610000005219
AYUD เตรียมประชุมผู้ถือหุ้นโหวตควบ 2 บริษัทประกันภัย “อลิอันซ์-ศรีอยุธยา เจนเนอรัล” ศุกร์นี้ เชื่อเพิ่มโอกาสขยายธุรกิจ ดันขึ้นแท่นประกันภัยเบอร์ 12 ของประเทศ พร้อมเตรียมลงทุนเพิ่มใน AZAY หวังเพิ่มประโยชน์ทางธุรกิจ และมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่ม AYUD ในวันที่ 19 มกราคมนี้จะมีการโหวตมติเรื่องการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“AZTH”) กับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SAGI”) รวมถึงการลงทุนเพิ่มในอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ทั้งนี้ นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มอลิอันซ์ และ AYUD เป็นพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร่วมกันมากว่า 15 ปี เรามองเห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มอลิอันซ์ในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้งยังมีกลยุทธ์ในการบริหารที่มุ่งเน้นให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากการลงทุนของกลุ่ม AYUD ในอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ที่มีอยู่ 14.35% มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 274% เราจึงเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการควบรวมกิจการและตลอดจนการลงทุนเพิ่มในอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จะสร้างประโยชน์ทางธุรกิจและมูลค่าเพิ่มในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของเราอย่างแน่นอน

โดยการรวมกิจการระหว่าง บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“AZTH”) กับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SAGI”) จะทำให้เกิดโอกาสดังต่อไปนี้ 1. ยกระดับ SAGI จากอันดับในตลาดที่ลำดับ 19 ในปัจจุบันขึ้นเป็นลำดับที่ 12 ก่อให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว พร้อมด้วยการขยายฐานและปริมาณลูกค้า อีกทั้งช่วยให้มีสถานะที่เข้มแข็งขึ้นในการได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดประกันวินาศภัยในอนาคตอย่างมั่นคง ซึ่งเคยเติบโตในอัตรา CAGR ที่ร้อยละ 9 ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2560

2. เพิ่มศักยภาพในการสร้างมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญและความเสี่ยงที่ลดลง-ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ความหลากหลายของฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และการใช้ทุนในการประกอบธุรกิจที่ลดลงอันนำไปสู่ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น 3. การบริหารจัดการที่ดีขึ้นและความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการแข่งขันในประเทศไทย ด้วยประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัยและความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิตอลของ Allianz

ด้าน นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แผนการควบรวมกิจการระหว่าง บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย กับบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย ในครั้งนี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ ทั้งในด้านของการขยายขนาดธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังถือเป็นการเพิ่มจุดแข็งของศรีอยุธยา ประกันภัย ด้วยความเชี่ยวชาญด้านประกันภัยของอลิอันซ์ ซึ่งจะช่วยขยายความสามารถในการนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น แผนการควบรวมครั้งนี้ยังจะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิตอลผ่านการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิตอลของกลุ่มอลิอันซ์ ไม่ว่าจะเป็นทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลดิจิตอลที่ดีที่สุดในเอเชีย หรือแม้แต่แอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานกับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในด้านของขนาดธุรกิจ การควบรวมครั้งนี้ยังจะก่อให้เกิดขนาดของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น ฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น และความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในการเป็นผู้ให้บริการประกันภัยและเติบโตออย่างแข็งแกร่งในตลาดประกันภัยของไทย

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข) หลักทรัพย์ AYUD

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15165782842261&language=th&country=TH

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 19 ม.ค. 2561
มติที่ประชุม : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ : วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา
เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด
(มหาชน)

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 9 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน
ดังนั้น เมื่อวาระที่ 2 มีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่สามารถผ่านมติดังกล่าว
ซึ่งทำให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ไม่ได้พิจารณาในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ต่อไป
(แก้ไข)
หมายเหตุ : ที่ ลบ./61/009

22 มกราคม 2561
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม
ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ได้พิจารณาและลงมติสรุปได้ดังนี้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้ลงคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง จำนวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง) คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย 153,429,180 99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย 100 0.0000
(3) งดออกเสียง – –
(4) บัตรเสีย – –
รวม 153,429,280 100.0000

มติ: อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง
โดยประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้ทำงานพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
ได้ตอบคำถามและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 154,568,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8274
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ได้ลงคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง จำนวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง) คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย 104,613,713 67.6811
(2) ไม่เห็นด้วย 42,320,600 27.3798
(3) งดออกเสียง 7,633,470 4.9385
(4) บัตรเสีย 700 0.0004
รวม 154,568,483 100.0000

จากคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นข้างมากที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย (ร้อยละ 67.6811) กับการให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แต่เนื่องจากรายการการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
– การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
– รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
จากประกาศดังกล่าวข้างต้น
การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (ร้อยละ 75)
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ: แม้มีผลจากคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย (ร้อยละ 67.6811)
แต่คะแนนเสียงเห็นด้วยก็ยังน้อยกว่าสามในสี่ (ร้อยละ 75)
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
จึงสรุปมติได้ว่าคะแนนเสียงไม่เพียงพอที่จะอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด
(มหาชน) เข้าทำรายการดังกล่าว
อนึ่ง ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ
นำข้อสังเกตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปเจรจากับ Allianz SE เพิ่มเติม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่า
จะนำความคิดเห็นและข้อสังเกตต่าง ๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อน
ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมก็จะนำไปหารือกับทาง Allianz ต่อไป

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 9 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน
ดังนั้น เมื่อวาระที่ 2 มีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่สามารถผ่านมติดังกล่าว
ซึ่งทำให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ไม่ได้พิจารณาในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-อานนท์ โอภาสพิมลธรรม-
(นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม)
กรรมการผู้อำนวยการ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

ควบรวม ประกันภัย อลิอันซ์ล่ม โหวตเสียงไม่ผ่าน

https://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=10539

แผนควบรวม สะดุด ผู้ถือหุ้นโหวตเสียงไม่เพียงพอที่จะอนุมัติ ให้เข้าซื้อและรับโอนกิจการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศการกำกับตลาดทุน
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เรื่องการพิจารณาให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (บริษัทลูก) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย ผู้ถือหุ้น…
– เห็นด้วย 67.68%
– ไม่เห็นด้วย 27.37%
– งดออกเสียง 4.93%

แม้เสียงข้างมากเห็นด้วยแต่ยังน้อยกว่า 75% ทำให้ยังไม่เพียงพอที่จะอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย ได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เนื่องจากเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือ 75%

จะนำความคิดเห็น และข้อสังเกตต่างๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อน และหากเห็นว่าเหมาะสม ก็จะนำไปหารือกับทางกลุ่มอลิอันซ์ต่อไป

เครดิต: สยามอินชัวร์ นิวส์

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD (https://www.ayud.co.th) บริษัทแม่ ซึ่งประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI (www.sagi.co.th) บริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจด้านประกันวินาศภัย

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) https://www.krungsri.com
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) https://www.cimbthai.com
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) https://www.azay.co.th/en/default.asp
บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด https://www.allianzop.com/EN/

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow