INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 13:24:13
Home » Don't miss it อาคเนย์ประกันภัย » อาคเนย์ ควบรวม ไทยประกันภัย\"you

อาคเนย์ ควบรวม ไทยประกันภัย

2018/06/17 4021👁️‍🗨️

ธุรกิจประกันภัย กระเพื่อมอีกยก เมื่อบริษัทเครืออาคเนย์ จำกัด (SEG) กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้ขยายธุรกิจ ด้วยการเข้าควบรวมกับ บมจ.ไทยประกันภัย (TIC)

ไทยประกันภัย ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแผนการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับ บริษัทเครืออาคเนย์ ตามที่ เครืออาคเนย์ ได้ส่งข้อเสนอการเข้าเป็นพันธมิตร ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยให้บริษัทเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนกับ เครืออาคเนย์

อาคเนย์ ควบรวม ไทยประกันภัย
ดันบริษัทวินาศภัยขึ้นอันดับ 4
ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการ ทาง ไทยประกันภัย จะจัดตั้งบมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ ขึ้นมา โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท เพื่อทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ไทยประกันภัย โดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เพื่อแลกหุ้นในอัตรา 1 หุ้นสามัญ ของบริษัทเครือไทยโฮลดิ้งส์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ของ ไทยประกันภัย และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของ เครือไทย โฮลดิ้งส์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ของ ไทยประกันภัย

ไทยประกันภัย ชี้แจงว่า
แผนการปรับโครงสร้างกิจการ จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และช่วยเปิดโอกาสในการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจ ประกันภัย และธุรกิจอื่นๆ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ อีกทั้งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กร เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในอนาคต

การที่กลุ่มบริษัทเครืออาคเนย์ เข้าควบรวม ไทยประกันภัย จะยิ่งทำให้ อาคเนย์ประกันภัย เติบโตแบบก้าวกระโดดมากขึ้น หลังจากเติบโตในอัตราที่สูงมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา บางปีเติบโต50% จากการขยายธุรกิจในเชิงรุก โดยเฉพาะในตลาด ประกันภัยรถยนต์ ที่ใช้กลยุทธ์ด้าน “ราคา” เป็นตัวนำ ทำให้ได้เบี้ย ประกันภัย เข้ามาจำนวนมาก ส่งผลให้มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่น และอันดับทางการตลาดขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปีที่ผ่านมาตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทมีเบี้ย ประกันภัย 10,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.38% มีส่วนแบ่งการตลาด 4.74% อยู่อันดับที่ 5 เทียบกับปี 2559 อยู่อันดับที่ 6 โดยในตลาด ประกันภัยรถยนต์ ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2 เป็นรองแค่ บมจ.วิริยะประกันภัย เท่านั้น จากที่ก่อนหน้านั้นอยู่ที่อันดับ 6

ไทยประกันภัย จัดอยู่ในกลุ่ม บริษัทประกันภัย ขนาดกลาง
ปีที่ผ่านมา เบี้ยประกันภัย 2,259.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.136 มีส่วนแบ่งการตลาด 1.03% อยู่อันดับที่ 29
การควบรวมกันในครั้งนี้ ทำให้อาคเนย์ประกันภัย มีเบี้ย ประกันภัย เป็น 12,600 กว่าล้านบาท มากกว่า บมจ.เมืองไทยประกันภัย ที่อยู่ในอันดับ 4 เล็กน้อย

กระแสควบรวม ไซส์เล็ก-กลาง อยู่ยาก ต้นทุนแข่งขันไม่ได้

เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า
เชื่อว่าจะเห็นการควบรวมกิจการกันมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง เพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเปรียบด้านการแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำกว่ามาก ซึ่งปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม บริษัทขนาดเล็ก มีเบี้ย ประกันภัย ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท บริษัทขนาดกลาง มีเบี้ย ประกันภัย ระดับ 1,000-5,000 ล้านบาท และ บริษัทขนาดใหญ่ มีเบี้ย ประกันภัย ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยบริษัทขนาดเล็กมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงมาก อาจจะถึง 40% เมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ที่ต่ำกว่า 20% โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สามารถจะอยู่ในการแข่งขันได้ ต้องอยู่ที่ประมาณ 18-20%

แนวทางการควบรวมที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ควบรวมคือ ต้องควบรวมกับบริษัทที่มีจุดแข็งที่บริษัทนั้นๆ ยังไม่มี เอาจุดแข็งมาเสริมจุดอ่อน ยกตัวอย่าง บริษัทที่ทำ ประกันภัยรถยนต์ อาจจะต้องการควบรวมกับบริษัทที่มีงาน ประกันนอนมอเตอร์เยอะ อาทิ ประกันสุขภาพ หรือต้องการบริษัทที่ทำธุรกิจผ่านออนไลน์ เป็นต้น

เครดิต: สยามอินชัวร์ นิวส์

ผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง กลุ่ม TCC ของเจ้าสัวเจริญ
อาคเนย์จะซื้อไทยประกันภัย แล้วนำบริษัทใหม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แทน

ไทยประกันภัยจะโอนกิจการให้กับบริษัท Holding ใหม่ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการใหม่ และจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 730,140,186 หุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการโอนกิจการ

จากนั้น บริษัท Holding นี้จะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทประกันภัยในเครือ และมีชื่อว่า บริษัท เครือไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แล้วจะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แทนที่บริษัทไทยประกันภัยต่อไป ซึ่งเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม (Backdoor Listing) ของกลุ่มอาคเนย์

ก่อนจะมาเป็นกลุ่มบริษัทอาคเนย์
ปี 2489 อาคเนย์ประกันภัยได้ก่อตั้งเมื่อวันที่
ปี 2531 กลุ่ม TCC ของ เจริญ สิริวัฒนภักดี เริ่มซื้อหุ้นอาคเนย์ประกันภัยที่ 39.5%
ปี 2545 ได้เข้าบริหารกลุ่มอาคเนย์แบบเต็มตัว
ปี 2547 รวมกลุ่มอาคเนย์ใน

กลุ่มอาคเนย์มีผู้ถือหุ้น
The Southeast Group International Limited  49%
เจริญ สิริวัฒนภักดี  25.50%
วรรณา สิริวัฒนภักดี  25.50%

เครืออาคเนย์ (ก่อนควบรวมกิจการกับไทยประกันภัย) ประกอบไปด้วย

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
ปี 2559 อาคเนย์ประกันภัยมีรายได้ 5,880 ล้านบาท กำไรสุทธิ 29.94 ล้านบาท
ปี 2560 อาคเนย์ประกันภัยอยู่ที่ 7,450 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 108 ล้านบาท

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ปี 2559 อาคเนย์ประกันชีวิตมีรายได้ 7,851 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,119 ล้านบาท
ปี 2559 อาคเนย์ประกันชีวิตมีรายได้ 11,838 ล้านบาท กำไรสุทธิ 997 ล้านบาท

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำลังจะเป็นบริษัทภายใต้บริษัทใหม่ที่มีกลุ่มอาคเนย์ถือหุ้นใหญ่นั้น ปี 2560 มีรายได้ 1,319 ล้านบาท กำไรสุทธิ 76 ล้านบาท

ขยายรายได้หลากหลายมากขึ้น
เอกสารของไทยประกันภัยได้แจ้งว่า หลังจากการควบรวมกิจการรายได้ของบริษัทจะมีหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจรถเช่า โดยรายได้หลักจะกลายเป็นมาจากประกันชีวิต แทนที่ประกันภัย

ซื้อ 1 เหมือนได้ 3 เพราะว่าเป็นการนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นได้ทันที + ปลดล็อกมูลค่าของบริษัท

ที่มา
– ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
– Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด (SEG) ของเจ้าสัว เทคโอเวอร์ บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIC

เครืออาคเนย์มีธุรกิจประกัน
รายได้รวมมากกว่า 22,000 ล้านบาท (ปี 2559 รายได้กว่า 16,000 ล้านบาท)
กำไรสุทธิ 946 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2559 มีกำไรกว่า 1,205 ล้านบาท)

ดีลใหญ่2.5หมื่นล้าน! “ไทยประกันภัย”ปรับโครงสร้าง รวมกิจการ”เครืออาคเนย์”
อ่านเพิ่ม

ดีลใหญ่2.5หมื่นล้าน! “ไทยประกันภัย”ปรับโครงสร้าง รวมกิจการ”เครืออาคเนย์”

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow