INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:27:15
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย สยามซิตี้ประกันภัย » สยามซิตี้ประกันภัย\"you

สยามซิตี้ประกันภัย

2010/09/26 2745👁️‍🗨️

banner_about.png (550×489)
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด
เดิมชื่อ บริษัท คลังสินค้าแม่น้ำประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2491 โดยมีผู้ก่อตั้งรวม 7 คน นำโดยพระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์โทณวณิก) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1-3 หัวมุมถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้ง คือ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ และการเอาประกันภัยต่อ
ปี พ.ศ. 2491 วันที่13 กันยายนบริษัทได้เริ่มรับประกันอัคคีภัยเป็นครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2510 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 14 ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2512 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2535 บริษัทได้เริ่มรับประกันวินาศภัยทุกประเภท
ปี พ.ศ. 2537 กลุ่มบริษัทในเครือธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาทพร้อมทั้งเปลี่ยนโลโก้และชื่อบริษัทเป็น บริษัท สยามซิตี้อินชัวรันส์ จำกัด และได้ย้าย สำนักงานมาอยู่ที่ อาคารจูเวเลอรี่เซ็นเตอร์ ถนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
ปี พ.ศ. 2547 วันที่ 29 ตุลาคม บริษัทได้เปลี่ยนโลโก้และชื่อบริษัทเป็นบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด พร้อมทั้งมีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนได้ถึง 300 ล้านบาททั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามกำหนดของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจของบริษัท
ปี พ.ศ. 2550 วันที่ 9 เมษายน บริษัทได้ย้ายสำนักงาน บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด มาอยู่ ณ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ตามมติการประชุม คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ และเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้โดยการสนับสนุนที่ดีจากกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยบริษัทพร้อม ที่่จะก้าวต่อไปข้างหน้า และพัฒนาธุรกิจบริษัทให้มีศักยภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้ถือหุ้น และในกลุ่มสมาชิกบริษัทประกันวินาศภัยด้วยกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้สร้างการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow