INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:19:21
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย แอกซ่าประกันภัย » แอกซ่าประกันภัย\"you

แอกซ่าประกันภัย

2012/07/18 3001👁️‍🗨️

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของกลุ่มแอกซ่าทั่วโลก เป็นกลุ่มบริหารทางการเงินระดับโลก มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารถึง 1,014 พันล้านยูโร มีรายได้รวมทั้งสิ้น 91 พันล้านยูโร กลุ่มแอกซ่าเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพนักงาน 214,000 คน อยู่ทั่วโลกที่มอบการบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า 95 ล้านคนทั่วโลกใน 61 ประเทศ

axa

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2533 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มแอกซ่าและธนาคารชั้นนำ 2 แห่ง คือ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ถือหุ้น คู่ค้าทางธุรกิจบริษัทนายหน้า ตัวแทนรวมถึงลูกค้าที่พอใจในบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วย“การบริการที่พร้อม ใส่ใจและเชื่อถือได้”

แอกซ่าประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีสาขา 11 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี พัทยา หัวหิน สมุย สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ และ ภูเก็ต แอกซ่าประกันภัยมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมพนักงานมืออาชีพที่พร้อมจะดูแลลูกค้าทุกคน

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของกลุ่มแอกซ่าทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้นำในกลุ่มบริหารการเงินระดับโลก นอกจากนี้แอกซ่า ประเทศไทยยังเป็นบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรชั้นนำ 2 บริษัท คือ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) หรือ ธนาคารยูโอบี เกิดจากการรวมกิจการที่ประสบความสำเร็จระหว่างธนาคารเอเชีย จำกัด ( มหาชน ) และธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด ( มหาชน ) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 นับเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 9 ในประเทศไทย ด้วยสินทรัพย์มูลค่ารวมกว่า 216 พันล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

การ ผนึกกำลังร่วมกันนี้ส่งผลให้ ธนาคารยูโอบี มีเครือข่ายสาขาที่กว้างขวางทั่วประเทศถึง 145 สาขาทั่วประเทศ และเอทีเอ็ม 318 เครื่อง เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า รวมทั้งเสริมสร้างฐานธุรกิจในภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการธนาคารของลูกค้าในระดับภูมิภาค

ด้วยความ เป็นสมาชิกของเครือยูโอบี ที่มีเครือข่ายสำนักงาน 572 แห่งใน 18 ประเทศและเขตการปกครอง ธนาคารยูโอบี จึงมีศักยภาพและบทบาทสำคัญในภาคการเงินการธนาคารของประเทศไทย

ราย ละเอียดเพิ่มเติม www.uob.co.th

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ทิส โก้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 มีสถานะเป็นบริษัทเงินทุนแห่งแรกในประเทศไทย ชื่อ “ ทิสโก้” และตราสัญลักษณ์ “TISCO” พัฒนามาจากคำย่อของชื่อเต็มในภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า Thai Investment and Securities Company Limited.

ทิสโก้เติบโตอย่างมั่นคงเป็นสถาบันการเงิน ชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินและการลงทุนตลอดจนมีบทบาทโดดเด่นในการมีส่วน ร่วมในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทย ทิสโก้ได้รับอนุมัติให้ยกสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบและเปิดให้บริการ ธนาคารในปี 2548 ปัจจุบัน ธนาคารทิสโก้ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน

สำนักงานใหญ่ของธนาคารตั้งอยู่ที่อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ มีสาขาของธนาคารจำนวน 41 แห่งในปริมณฑลและในส่วนภูมิภาคที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ธนาคารมีนโยบายขยายช่องทางการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงในอนาคต

รายละเอียด เพิ่มเติม www.tiscogroup.com

สำนักงาน ใหญ่
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23 1168/67  ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2679-7600, 0-2285-6385  โทรสาร : 0-2285-6383
axathai@axa-insurance.co.th
เว็บ ไซต์ : axa.co.th

สายงานประกันสุขภาพ ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์  โทร 0-2679-7600 ต่อ 2402, 2406-2410
health@axa-insurance.co.th

สินไหมทดแทนประกันภัยสุขภาพ E-mail: healthclaims@axa-insurance.co.th

สินไหมทดแทน INTERNATIONAL EXCLUSIVE E-mail: ieclaims@axa-insurance.co.th

สายงาน ของแอกซ่าประกันภัย

สายงานรับประกันภัยรถยนต (Motor Business)
สายงานรับประกันภัยธุรกิจบรรษัท (Commercial Business)
สายงานรับประกันภัยรายบุคคล (Retail Non-motor Business)
สายงานรับประกันภัยทางทะเลและขนสง (Marine & Trade Credit Business)
สายงานรับประกันภัยสุขภาพ (Health Business)
สายงานตัวแทน (Agency Development)

จากข้อมูลบางส่วนที่ได้รับและพบเจอ แอกซ่าประกันภัย ระบบงานภายในเป็นแบบฝรั่ง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก ถ้าเทียบกับ บริษัทประกันวินาศภัย สายญี่ปุ่น บางบริษัท พนักงานการตลาดมีการเล่นพรรคเล่นพวก เข้าข้างลูกน้อง ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ ตัวแทน/นายหน้า (ณ ปี 2017) อย่างไรก็ตาม อาจขึ้นอยู่กับตัวบุคคล

แอกซ่าประกันภัยมีการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้งตัวแทน/นายหน้า และลูกค้า แต่บางบริษัทที่ว่า ไม่เคยมีในส่วนนี้

แบรนด์แอกซ่าถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1985 กว่า 30 ปี
ได้รับการจัดอันดับแบรนด์ประกันภัยอันดับ1ของโลกถึง 8 ปีซ้อน การันตีถึงผลงาน และการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใ จสำคัญของความสำเร็จและชื่อเสียงที่เราได้รับ นอกจากนี้เราก็ยังพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งโดยยึดหลักการบริการที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่สนับสนุนธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เรื่องรับผิดชอบต่อสังคม ดูเหมือนจะไม่ค่อยจริงสักเท่าไร เพราะปัจจุบัน มีการจัดส่งเอกสารที่ซ้ำซ้อน ไม่ส่งเอกสารกรมธรรม์ตรงให้กับลูกค้า จะส่งให้กับตัวแทน/นายหน้า แล้ว ตัวแทน/นายหน้า จะจัดส่งเอกสารกรมธรรม์ต่อให้ลูกค้าอีกทอดหนึ่ง ซึ่งนั่นทำให้โลกร้อน กระดาษ พลังงาน ความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้น ในระบบที่ไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างแท้จริงกับสิ่งแวดล้อม

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow