INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:34:30
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย ไทยพัฒนาประกันภัย » ไทยพัฒนาประกันภัย\"you

ไทยพัฒนาประกันภัย

2011/03/07 2201👁️‍🗨️

ไทยพัฒนาประกันภัย

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (The Thai United Insurance Co., Ltd.)

thaipat

เป็นบริษัทที่ประกอบการประกันวินาศภัยในประเทศไทยและเป็นสมาชิก สมาคมประกันวินาศภัย ที่ดำเนินธุรกิจด้วยชื่อเสียง และประสบการณ์ยาวนานถึง 60 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 โดยถือนโยบายเน้นการให้บริการที่ดีมาตลอดมากกว่าการมุ่งเน้นยอดขายเพียง อย่างเดียว พิสูจน์ได้จากการขยายสาขาไปเกือบทุกจังหวัด เพื่อเป็นจุดบริการให้แก่ผู้เอาประกันภัย และผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง ประกอบด้วยนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมแบบมีคุณภาพ

บริษัทไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด ได้จดทะเบียนด้วยทุน 2,200,000 บาทและเริ่มประกอบการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2490 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท สหข้าวสาร จำกัด” แรกทีเดียวบริษัทฯดำเนินกิจการค้าข้าวและพืชไร่อื่นๆ
ปี พ.ศ. 2514 เริ่มดำเนินกิจการประกันวินาศภัย เริ่มต้นจากธุรกิจประกันอัคคีภัย เดิมทีบริษัทฯตั้งอยู่ที่บริเวณถนนทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าผลิตผลการเกษตรและต่อมาเพื่อความสะดวกในการประกอบกิจการประกันภัย ย้ายมาสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขต 2 พ.ศ. 2517 ย้ายอีกครั้งมาที่อาคารสมสุข ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านการเงินของกรุงเทพฯและในปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่บนถนนสุขุมวิทเนื้อที่กว่า 3 ไร่เพื่อความสะดวกในการให้บริการ เลขที่ 34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัทฯถือว่าการประกันภัยจัดเป็นบริการอย่างหนึ่ง ลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกได้ให้ความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นตัวกลางในการบริหารกองทุน เพื่อผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง ดังนั้นเมื่อลูกค้าประสบอุบัติภัยต่างๆ บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องในการจ่ายค่าสินไหมอีกทั้งค่าสินไหมที่สามารถครอบคลุมความเสียหายของบุคคลภายนอก ซึ่งนั่นคือการให้บริการของเราและหลักการนี้ ทางบริษัทฯได้กระจายการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าประชาชนทั่วไป เกือบทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการรับประกันภัยและจัดการสินไหม เช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร
ขอบข่ายการรับประกันภัยของบริษัทไทยพัฒนาประกันภัย
* การรับประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยตาม พ.ร.บ.
* การรับประกันอัคคีภัย
* การรับประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
* การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน(ตามคำสั่ง คปภ)

บริการรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ (Claim Service 24 hrs.)
สำนักงานใหญ่ ไทยพัฒนาประกันภัย

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (The Thai United Insurrance Co., Ltd.) สำนักงานใหญ่
34 ซอย สุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์: 02-253-4141, 02-253-4343
โทรสาร: 02-253-0550, 02-253-0606
เว็บไซต์ thaipat.co.th

 


สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow