INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 17:08:29
Home » ประวัติบริษัทประกันชีวิต พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/03 2111👁️‍🗨️

พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

เทพีพรูเด็นซ์ : พรูเด็นเชียลเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2391 นับแต่นั้นมาเทพี
พรูเด็นซ์จึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงคุณค่าและหัวใจอันเป็นหลักในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่อดีตในสมัยกรีกโรมันภาพลักษณ์ของเทพีพรูเด็น ซ์ คือ เทพที่เป็นสตรีซึ่งมีสิ่งคู่กาย 3 อย่าง ได้แก่ กระจก งูใหญ่ และลูกศร ซึ่งได้พัฒนามาเป็นสัญลักษณ์ทางธุรกิจของพรูเด็นเชียลในปัจจุบัน และเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก โดยกลุ่มพรูเด็นเชียลได้ยึดถือ เทพีพรูเด็นซ์ เป็นสัญลักษณ์มานานกว่า 160 ปี

ความหมายของพรูเด็นซ์ : ตามประวัติศาสตร์สมัยกรีกโรมันโบราณ
พรูเด็นซ์ คือ หนึ่งในสี่ของพื้นฐานคุณงามความดีอันบริสุทธิ์นอกเหนือไปจากความถูกต้อง ความอดทน และการควบคุมตนเอง พรูเด็นซ์ประกอบไปด้วยคุณค่าความดีงามของ 3 สิ่ง นั่นคือ การเก็บรักษาอดีต ความฉลาดเข้าใจถึงความเป็นไปในปัจจุบัน และการมองไกลไปในอนาคตข้างหน้าภาพลักษณ์ของพรูเด็นเชียล คือ อิสตรีที่มี 3 สิ่งคู่กาย ได้แก่ กระจก งูใหญ่ และลูกศร

พรูเด็นเชียลก่อตั้งขึ้นที่กรุงลอนดอน เมื่อปี พ.ศ. 2391 และได้ขยายธุรกิจจากสหราชอาณาจักรสู่ทวีปยุโรป อเมริกาและเอเชีย นับเป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำที่ให้บริการด้านการเงิน การประกันชีวิต การบริหาร และจัดการกองทุนรวมในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการให้บริการสำหรับลูกค้ารายย่อย พรูเด็นเชียลได้ให้บริการด้านการประกันชีวิตในสหราชอาณาจักรมาเป็นเวลากว่า 160 ปี

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลมีความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ลูกค้ากว่า 25 ล้านรายทั่วโลก มีกองทุนภายใต้การบริหารทั่วโลกเป็นมูลค่ากว่า 309,000 ล้านปอนด์

พรูเด็นเชียลดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภททั่วโลก ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง หรือการสร้างรายได้ไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ พร้อมกับการมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย จึงเป็นหลักประกันได้ว่า กลุ่มพรูเด็นเชียลมีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป

การบริการภายใต้กลุ่มพรูเด็นเชียลที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ ได้แก่
ในสหราชอาณาจักร พรูเด็นเชียล เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการประกันชีวิต และกองทุนบำเหน็จบำนาญ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก

เอ็มแอนด์จี เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการบริหาร และจัดการกองทุนรวมแห่งสหราชอาณาจักร และยุโรป ด้วยกองทุนภายใต้การบริหารงานกว่า 178,000 ล้านดอลลาร์ปอนด์

แจ็คสัน เนชั่นแนล ไลฟ์ ควบรวมกิจการกับกลุ่มพรูเด็นเชียลในปี
พ.ศ. 2529 เป็นบริษัทชั้นนำที่มีผลิตภัณฑ์/บริการเพื่อการออมระยะยาว และเพื่อออมเงินหลังเกษียณอายุให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งลูกค้าประเภทสถาบันทั่วสหรัฐอเมริกา

รูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย เป็นบริษัทประกันชีวิตยุโรป ชั้นนำในทวีปเอเชีย โดยดำเนินธุรกิจประกันชีวิต และการบริหารและการจัดการกองทุนรวมใน 13 ประเทศ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พรูเด็นเชียล มีประสบการณ์การทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียมากว่า 86 ปี ปัจจุบัน พรูเด็นเชียล ดำเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิตใน 12 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ไต้หวัน เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

พรูเด็นเชียล ยังเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารและจัดการกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยพิจารณาจากสินทรัพย์รวม ยกเว้นญี่ปุ่น โดยมีมูลค่ากองทุน 46,100 ล้านปอนด์ ปัจจุบันพรูเด็นเชียล ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารและจัดการกองทุนรวมใน 10 ประเทศ ได้แก่ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

พรูเด็นเชียล ได้ก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตยุโรปในภูมิภาคเอเชียที่ครองส่วนแบ่งการ ตลาดหนึ่งในสามในหลายๆ ประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารและจัดการกองทุนรวมชั้นนำในภูมิภาค เอเชีย นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และอยู่ในหัวใจของผู้คนต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ในภูมิภาคนี้

กลุ่มพรูเด็นเชียลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 15 ล้านคนทั่วภูมิภาคเอเชีย และได้รับความสนับสนุนจากพนักงานและตัวแทนทั่วภูมิภาคมากกว่า 410,000 คน พรูเด็นเชียลประสบความสำเร็จในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านพันธมิตรและ ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในเอเชีย อาทิ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ส่งผลให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และได้รับการบริการอันเป็นเลิศผ่าน ช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย

พรูเด็นเชียลประสบความสำเร็จในการร่วมทุน และร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท
หลายกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่
* ธนาคารไอซีไอซีไอ (ICICI Bank) โดยร่วมมือกันดำเนินธุรกิจกองทุนรวม และธุรกิจประกันชีวิตในอินเดีย
* ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Bank of China International – BOCI) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
* ร่วมมือกับกลุ่มซิติก (China International Trust & Investment Corporation CITIC) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิต รวมทั้งการบริหารและจัดการกองทุนรวมในสาธารณรัฐประชาชนจีน
* ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยร่วมมือกันขยายธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคารใน 9 ประเทศ
* ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ แบงก์ (ยูโอบี) โดยร่วมมือกันขยายธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคารในประเทศสิงคโปร์ ไทย และอินโดนีเซีย

จากการที่พรูเด็นเชียลมีธุรกิจที่หลากหลาย พรั่งพร้อมด้วยขีดความสามารถในการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ตลอดจนการให้บริการอันเป็นเลิศ ผนวกกับการมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง เหล่านี้ ล้วนทำให้พรูเด็นเชียลมีศักยภาพพร้อมที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มธุรกิจขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ในชื่อ
บริษัท พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จากความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มพรูเด็นเชียล
กับบริษัท ไทยเศรษฐกิจ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ในปี พ.ศ. 2550 ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญรวมถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่จะตอบสนองความต้องการของคนไทยให้ดีที่สุด ซึ่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างโตเนื่อง%E

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow