INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:46:59
Home » ประวัติบริษัทประกันชีวิต ไทยสมุทรประกันชีวิต » ไทยสมุทรประกันชีวิต\"you

ไทยสมุทรประกันชีวิต

2010/10/01 2786👁️‍🗨️

ไทยสมุทรประกันชีวิต
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2492 โดยคุณชิน อัสสกุล และคณะ ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด” โดยการให้บริการด้านประกันวินาศภัยเท่านั้น ในปี พ.ศ. 2492 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจประกันชีวิตเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ เริ่มออกกรมธรรม์ประเภท “อุตสาหกรรม”ซึ่งมีทุนประกันต่ำ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถทำประกันชีวิตได้ ต่อมาคุณกฤษณ์ อัสสกุล ได้เข้ามาบริหารงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และคุณโชติ อัสสกุล เป็นประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปการบริหารงาน ทำให้ไทยสมุทรประกันชีวิต แข็งแกร่ง เติบโตจวบจนปัจจุบันลักษณะเด่น ที่สำคัญของบริษัทฯ คือ การที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับตลาดรากหญ้า
จนทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดของกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรมสูงสุดกว่าร้อยละ 80 และมีลูกค้าทั่วประเทศถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ สูงถึง 2 ล้านราย ในปีพ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้แยกธุรกิจประกันวินาศภัย และธุรกิจประกันชีวิตออกจากกันและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด” และเมื่อเดือนกรกฎาคม2551 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ไดอิจิ มิลชวลไลฟ์ อินชัวรันส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับสามในอุตสาหกรรมประกันชีวิตของประเทศญี่ปุ่น โดยได้เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯร้อยละ 24 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของบริษัท ไดอิจิ มิลชวลไลฟ์ อินชัวรันส์ จำกัด จะสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐาน สากลมากขึ้น ตลอดจนขยายตลาดไปยังฐานลูกค้าซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น และบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยอีกด้วย

ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชาวไทยสมุทรเรียกว่า “OCEAN SPIRIT” คือ การทำงานโดย ไม่เลือกงาน ไม่เลือกเวลา ไม่เลือกสถานที่ ส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร ทำงานเหมือนพี่เหมือนน้อง เสมือนเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นและผูกพันกันยาวนาน ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทน ซึ่งสิ่งที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจต่อบริษัทฯ ก็คือ ความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส การดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ รวมถึงการยึดมั่นคำสัญญาที่มีต่อลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ จะรักษาไว้ตลอดไป และบริษัทฯ ยึดมั่นที่จะใช้หลักธรรมภิบาล ความโปร่งใส และ การให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ในการเป็น
“บริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด ที่มุ่งสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวและสังคม”

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 17/74-83 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-2612300
ocean.co.th‎

สายงานประกันชีวิต
เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-261-2300
โทรสาร 02-261-3344

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow