INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:46:03
Home » ประวัติบริษัทประกันชีวิต สยามซัมซุงประกันชีวิต » สยามซัมซุงประกันชีวิต\"you

สยามซัมซุงประกันชีวิต

2011/01/05 2769👁️‍🗨️

เปลี่ยนชื่อเป็น

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

จาก ‘สยามซัมซุง ประกันชีวิต’ สู่ ‘ไทยซัมซุง ประกันชีวิต’

https://thaisamsunglife.co.th

บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ Thai Samsung Life Insurance Public Company Limited พร้อมด้วยการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับการเปลี่ยนชื่อใหม่ในครั้งนี้ เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่มบริษัทซัมซุงที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจในชื่อใหม่และตราสัญลักษณ์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นประกาศเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยจากเดิม 760 ล้านเป็น เพิ่มเป็น 1,300 ล้านบาท

ลูกค้าปัจจุบัน

สำหรับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อผู้เอา ประกันภัย รวมถึงสิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ เนื่องจากบริษัทยังคงยึดถือข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่กับผู้เอาประกันภัย ตามที่ระบุในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ ใบรับรองการเอาประกันภัย รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ออกให้ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2556 ภายใต้ชื่อบริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด และมีผลบังคับใช้อยู่นั้น จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยความคุ้มครองและผลประโยชน์ต่างๆ ยังคงเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดเดิมของกรมธรรม์ทุกประการ

บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
บริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มผู้ร่วมทุนชาวไทย 2 กลุ่ม
กลุ่มสหพัฒน์ และ ธนาคารนครหลวงไทย ผนวกด้วยประสบการณ์ระดับสากลร่วมกับ Samsung Life (บริษัทประกันชีวิตอันดับที่ 12 ของโลก จากการจัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune The Global 500 ปี 2549) เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท

Samsung Life บริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี
เปิดดำเนินการมายาวนานกว่า 50 ปี ปัจจุบันบริษัทได้ขยายธุรกิจประกันชีวิตไปสู่เมืองสำคัญต่างๆทั่วโลก เช่น ลอนดอน นิวยอร์ค โตเกียว ปักกิ่ง ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 102,535 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลจากนิตยสาร Fortune The Global 500 ปี 2549) โดยมีจุดมุ่งหมายอันแรงกล้าในการเป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตในระดับนานา ชาติ ด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับสากล เช่นเดียวกับที่ลูกค้าในหลายประเทศของ Samsung Life ได้รับ และประสบการณ์กว่า 50 ปีในแถบเอเชีย เป็นจุดแข็งที่ทำให้ Samsung Life เข้าใจและเข้าถึงแนวทางการดำเนินชีวิต และความต้องการของลูกค้า กลุ่มนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผสานความร่วมมือและการสนับสนุนจาก 2 กลุ่มพันธมิตรชาวไทยที่มีพื้นฐานทางด้านการตลาด การบริหารงาน และการบริการที่ดีเยี่ยมแล้ว เรามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จะสามารถก้าวไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงินชั้นแนวหน้า ที่ครองใจลูกค้าชาวไทยได้ในอนาคต

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง บริษัทสยามซัมซุงประกันชีวิตของเรา นั้นเกิดจาก “ความรัก” ที่เรามี และต้องการมอบให้กับลูกค้า ในลักษณะของการให้ความคุ้มครอง และการประกันชีวิต สิ่งนี้เองที่มาเป็น แรงบันดาลใจที่ทำให้เราปราถนาที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด และทำทุกอย่างเพื่อลูกค้าของเรา ซึ่งเราสัญญาว่าจะรักษาความรักและความผูกพันที่ดี ที่เรามีให้ต่อลูกค้าเช่นนี้ตลอดไป ดังเช่นคำขวัญของบริษัทที่ว่า “ประกันชีวิต คือ…ความรัก”

กลุ่มสหพัฒน์ (Saha Group)
กลุ่มธุรกิจผลิต และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค และธุรกิจอื่น ๆ อีกหลากหลายประเภท ทรัพย์สินกว่า 32,000 ล้านบาท (บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ)
sahapat.co.th

ธนาคารนครหลวงไทย (SCIB)
สินทรัพย์กว่า 400,000 ล้านบาท พนักงานกว่า 6,000 คน สาขากว่า 300

บริษัทประกันชีวิตอันดับที่ 1 ในประเทศเกาหลี ซึ่งเปิดดำเนินการมากว่า 50 ปี ขยายธุรกิจประกันชีวิตสู่เมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลก เช่น ลอนดอน นิวยอร์ค โตเกียว ปักกิ่ง ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย สินทรัพย์กว่า 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

เพื่อความพึงพอใจสุงสุดของลูกค้า (Client’s Satisfaction)
บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด ได้กำหนดแนวนโยบายในการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า ไม่ว่าบุคลากรของเราจะตัดสินใจทำอะไร ต้องคิดถึงลูกค้าก่อนเสมอ ทั้งในส่วนของบริษัท และส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

นี่คือนโยบายการบริหารงาน ซึ่งซึมซาบและกลายเป็นวัฒนธรรมในการทำงานของเรา ชาวสยามซัมซุงทุกคนเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตมืออาชีพ (Professional Life Planner)
เป็นที่น่าเสียดาย ที่คนทั่วไปยังไม่มีการประกันชีวิต เพราะรู้สึกไม่ดีต่อธุรกิจประกันชีวิตเนื่องจากคนในธุรกิจบางคนประพฤติตนไม่ เหมาะสม สร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้กับผู้ถือกรมธรรม์ เพราะคนเหล่านั้น เป็นกลุ่มคนที่คิดว่างานประกันชีวิต เป็นเพียงงานที่เพิ่มรายได้เล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่อาชีพที่จริงจังเข้ามาในธุรกิจเพียงชั่วครู่แล้วก็จากไป เขาคิดเพียงว่า มีคนรู้จักบ้างก็สามารถที่จะขายประกันชีวิตได้ เมื่อขายได้แล้วก็จบกัน

แต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นจากคนจำนวนเล็กน้อยในธุรกิจ และนั่นกลายเป็นอดีตไปเสียแล้ว ในปัจจุบัน คนทั่วไปได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการประกันชีวิตมากขึ้นและง่ายขึ้น คนที่จะเข้ามาทำงานในธุรกิจจะต้องเข้าใจคนเหล่านั้น จะต้องมีความรู้อย่างมืออาชีพจึงต้องเข้ามาทำงานอย่างเต็มเวลา และยึดงานนี้เป็นอาชีพ บริษัท สยามซัมซุงเข้าใจในสถานการณ์นี้เป็นอย่างดี เราจึงพัฒนาพนักงานของเราให้เป็น Life Planner หรือที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตมืออาชีพที่ทำงานเต็มเวลา พัฒนาความสามารถในสายอาชีพอย่างเต็มที่มีความรู้พร้อมที่จะให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ถือกรมธรรม์ทุกราย และด้วยระบบการทำงานแบบเต็มเวลานี้ ทำให้ Life Planner ทุกคนมีมาตรฐานการบริการที่ดีเท่าเทียมกัน หากใครคนใดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ Life Planner คนอื่นก็สามารถที่จะให้บริการลูกค้าแทนได้ในทันที ทั้งนี้เพื่อสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้านั่นเอง

สำนักงานใหญ่ ซัมซุงประกันชีวิต
2922/222-227 อาคารชาญอิสระ2 ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2245 โทรสาร : 0-2308-2269
cus@siamsamsung.co.th

แผนที่สำนักงานใหญ่ ซัมซุงประกันชีวิต
https://www.jobthaiweb.com/company/picture/peepawat_map.gif

สยามซัมซุง ประกันชีวิต เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สยามซัมซุง ประกันชีวิต ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น ไทยซัมซุง ประกันชีวิต และแปรสภาพธุรกิจเป็นบริษัท มหาชน จำกัด พร้อมย้ำปีนี้ยังคงบุกตลาดเชิงรุกในทุกๆ ช่องทางจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

สยามซัมซุง ประกันชีวิต ผู้ดำเนินธุรกิจบริการด้านการประกันชีวิตในกลุ่ม ซัมซุง ไลฟ์ ซึ่งเป็น บริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี ประกาศแปรสภาพธุรกิจเป็นบริษัท มหาชน จำกัด พร้อมเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายได้เบี้ยประกันภัยปีแรกแบบคำนวณรายปี 895 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และย้ำปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 142%

มร. ซี โดนอลด์ คาร์ดีน กรรมการผู้จัดการ และ ประธานบริหาร บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจบริการด้านการประกันชีวิตในกลุ่ม ซัมซุง ไลฟ์ ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี กล่าวว่า “บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล และเพิ่มความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น ด้วยการประกาศแปรสภาพธุรกิจเป็นบริษัท มหาชน จำกัด พร้อมเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่จาก บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด เป็น บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่มบริษัทซัมซุงที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และเพื่อการขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นประกาศเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นจากเดิม 760 ล้านบาท เป็น 1,300 ล้านบาท”

“แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตในปีนี้ คาดว่าน่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลจากความต้องการด้านประกันชีวิตที่สูงขึ้น รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลาย คุ้มค่า และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งในปีที่ 2555 ปีที่ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มาเป็นเวลากว่า 15 ปี เป็นเพราะแผนการตลาดเชิงรุกในทุกๆ ช่องทางจัดจำหน่ายส่งผลให้เบี้ยประกันภัยปีแรกแบบคำนวณรายปีสูงถึง 895 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งช่องทางตัวแทนมีอัตราเบี้ยประกันภัยปีแรกแบบคำนวณรายปีเพิ่มขึ้นถึง 127% หรือ 578 ล้านบาท ในขณะที่อัตราการเติบโตของกว่าตลาดอยู่ที่ 11% เท่านั้น” มร. ซี โดนอลด์ คาร์ดีน กล่าว
ช่องทางตัวแทน นับเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายหลักของไทยซัมซุง ประกันชีวิต โดยมีแม่แบบความสำเร็จมาจาก ซัมซุง ไลฟ์ (Samsung Life Insurance) บริษัทแม่จากประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการยอมรับ ว่าเป็นที่ 1 ทางด้านของช่องทางตัวแทน ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลคุณวุฒิระดับสากล MDRT เมื่อปีที่ผ่านมา ทั้งนี้จากการปรับกลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เห็นถึงสัดส่วนของการจัดจำหน่ายที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมสัดส่วนของการจัดจำหน่ายช่องทางตัวแทนอยู่ที่ 31% ได้เพิ่มขึ้นเป็น 65% และประกันกลุ่มจากเดิม 64% เป็น 24% นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเล็งเห็นศักยภาพของช่องทางจัดจำหน่ายพิเศษ (Special Market) ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญ ประกอบด้วย ไปรษณีย์ไทย ลิสซิ่ง (Leasing) และโบรกเกอร์ (Broker) ในขณะที่ส่วนงานกลยุทธ์การขายทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ก็ยังเป็นที่หมายมั่นว่าจะสามารถแข่งขันในตลาดในปีนี้ได้เช่นกัน
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการจัดจำหน่ายทุกช่องทาง บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “แผนการตลาดเชิงรุกในทุกๆ ช่องทางจัดจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางตัวแทน (Individual Life) ช่องทางจัดจำหน่ายพิเศษ (Special Market) ช่องทางการขายทางโทรศัพท์ (Telesales) และประกันกลุ่ม (Group Insurance) ยังคงเป็นนโยบายหลักของ การดำเนินธุรกิจในปีนี้ โดยตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยปีแรกแบบคำนวณรายปีไว้ที่ 1,275 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโต 42% ควบคู่ไปกับการสรรหาตัวแทนคุณภาพในการร่วมงานกับบริษัทฯ จากที่มีจำนวนตัวแทน 5,502 ตัวแทน จะเพิ่มขึ้นเป็น 7,294 คนในปีนี้ ขณะที่ช่องทางจัดจำหน่ายพิเศษ (Special Market) ตั้งเป้าหมายอัตราเติบโต 41% และช่องทางการขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ตั้งเป้าหมายอัตราเติบโต 51% โดยเน้นการจำหน่ายโดยตรง B2B (Business to Business)และหาคู่ค้าทางธุรกิจให้มากขึ้น สำหรับประกันกลุ่ม (Group Insurance) มุ่งเน้นธุรกิจที่ถูกต้องและวางแผนผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มสุขภาพ” สำหรับการสนับสนุนทางด้านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขาย โดยได้วางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดจำหน่ายในทุกช่องทาง และให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกกลุ่ม
นายบรรณยง นราสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการจัดจำหน่ายรายบุคคล บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาช่องทางตัวแทน (Individual Life) ในปีนี้ว่า “ไทยซัมซุง ประกันชีวิต คิดค้นระบบที่เรียกว่า Won Way มาใช้ในการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพให้กับตัวแทน พร้อมทั้งมีการพัฒนาในส่วนงานอบรม และพัฒนาศักยภาพของตัวแทนให้มีคุณภาพเพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าในการวางแผนการออมผ่านประกันชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ WON WAY คือ เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดพฤติกรรมแห่งความสำเร็จ โดยมีรูปแบบมาตรฐานที่สามารถวัดผลได้ ทำซ้ำได้ และส่งต่อได้ โดย WON WAY ได้นำแนวคิดของธุรกิจ Franchise ที่มีรากฐานในการทำธุรกิจที่มีรูปแบบที่แน่นอนและมีมาตราฐานเป็นระบบเดียวกันมาเป็นต้นแบบในการสร้างโครงการด้วยแนวคิดที่จะสร้างสูตรความสำเร็จที่ใครๆ ก็สามารถนำไปใช้ในการสร้างความยั่งยืน และมั่นคงในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความสำเร็จเดียวกันนี้ให้กับตัวแทนรุ่นต่อไปได้อย่างต่อเนื่องที่เป็นรูปแบบเดียวกันโดยไม่ผิดไปจากระบบเดิม เนื้อหาของโครงการ WON WAY ครอบคลุมเนื้อหา 3 ส่วน คือ 1.การขายที่ถูกต้องเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 2.การสรรหาเพื่อเพิ่มกลุ่มตัวแทนและฐานตลาด และ 3.การบริหารจัดการเพื่อวัดผลของการบริหารการทำงาน ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนั้น ได้นำเอาความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎี และประสบการณ์ของผู้ประสบความสำเร็จในงานธุรกิจประกันชีวิต มาร่วมแบ่งปัน เพื่อให้ฝ่ายขาย ได้ใช้ในการกำหนดพฤติกรรมและแนวทางการทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ยังไม่มีแผนการณ์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange of Thailand Capital Funds) สำหรับการแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัดในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย รวมถึงสิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงยึดถือข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่กับผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุในสัญญา โดยผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองตามเดิม
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงยึดหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างหลักประกันที่อุ่นใจและมั่นคงให้คนไทย พร้อมดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอบแทนสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมไทย อาทิ โครงการ “ปลูกป่าชายเลน” (Green Global Project) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทย ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน” เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยมีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน โดยการมอบคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณที่สูงถึง 2,000 ล้านวอนต่อปี ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี อีกด้วย
https://f.ptcdn.info/106/002/000/1360562912-o.jpg

ก่อนนั้น สหพัฒน์ ธนาคารนครหลวงไทย และ ซัมซุงเกาหลีร่วมถือหุ้น
พอ Tcap ซื้อกิจการ scib มา ก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นแทน

ต่อมา กลุ่มสหพัฒน์ เปิดบริษัทใหม่ในชื่อ Park capital holding เพื่อลงทุนในกิจการภาคการเงิน
รับโอนหุ้นจากกลุ่มที่ถือหุ้นเดิม พร้อมทั้งซื้อหุ้นเพิ่มจาก tcap และ ซัมซุมเกาหลี จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง

https://f.ptcdn.info/106/002/000/1360563179-o.jpg

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow