INSURANCETHAI.NET
Sun 07/03/2021 15:37:05
Home » ทิพยประกันชีวิต ประวัติบริษัทประกันชีวิต » ทิพยประกันชีวิต\"you

ทิพยประกันชีวิต

2015/02/15

ทิพยประกันชีวิต เดิมคือ สยามประกันชีวิต

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด แต่เดิมเป็น  “บริษัทไชน่าอันเดอร์ไรท์เตอร์สไลฟ แอนด์เยเนอราลอินชัวรันซ์ จำกัด (CUL)”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ในประเทศฮ่องกง โดยนักธุรกิจ ชาวอังกฤษและชาวจีน ดำเนินการทั้งด้านธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต และต่อมาจึงได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากนั้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2473 บริษัท ซี.ยู.แอล. จำกัดได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายในพระราชอาณาจักร หลังจากได้มีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการค้าขาย อันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัย หรือความผาสุกแห่งสาธารณชน พุทธศักราช 2472

dhipayalife

พ.ศ. 2527 บริษัทได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยเข้ามาถือหุ้นด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม โดยมีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเข้าบริหารงาน

12 พฤษภาคม 2531 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด ย้ายที่ทำการของสำนักงานใหญ่จากอาคารสินธร มายังอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ในปี 2536 และในปี 2554 จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด และเปลี่ยนเป็นมหาชนในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

“ปัจจุบัน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เป็นจำนวน 1,741,587,300 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วย กลุ่มนักลงทุนสถาบัน 68% และกลุ่มนักลงทุนบุคคลและอื่นๆ ถือครองหุ้นร้อยละ 32% ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท โดยการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีเป้าหมายเดียวกัน ที่เล็งเห็นว่าบริษัทประกันชีวิตมีโอกาสเติบโตสูง และในระยะเวลาอันใกล้นี้ การเปิดเสรีทางการเงิน บริษัทประกันชีวิตจะเป็นเป้าหมายสำคัญของนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพและมีความมั่นคงสูงอย่าง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)”

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
63/2 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2118-5555
แฟกซ์ : 0-2118-5601

https://www.dhipayalife.co.th

ประวัติสยามประกันชีวิต
2467 : “บริษัทไชน่าอันเดอร์ไรท์เตอร์สไลฟ แอนด์เยเนอราลอินชัวรันซ์ จำกัด (CUL)” ก่อตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกง โดยนักธุรกิจ
ชาวอังกฤษและชาวจีน ดำเนินการทั้งด้านธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต และต่อมาจึงได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2473 : เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2473 บริษัท ซี.ยู.แอล. ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายในพระราชอาณาจักร หลังจากได้มีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการค้าขาย อันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัย หรือความผาสุกแห่งสาธารณชน พุทธศักราช 2472

2527 : บริษัทได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยเข้ามาถือหุ้นด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527 โดยมีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเข้าบริหารงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2531 จึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทสยามประกันชีวิต จำกัด
2552 : เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 271 ล้านบาท

รายชื่อโรงพยาบาลในสัญญา – สยามประกันชีวิต
https://www.siamlife.co.th/main/download/100119_Hospital.pdf

แผนที่ – สยามประกันชีวิต
ที่อยู่ 75/72-73 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 30 ซอยสุขุมวิท 19(วัฒนา) แขวงคลองเตยหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 2605536-43, แฟกซ์ 02 2605561
วัน / เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 07.30 – 16.30 น.
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ
up arrow