INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 6:01:48
Home » ประวัติบริษัทประกันชีวิต แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ประกันชีวิต » แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต\"you

แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต

2010/12/05 6184👁️‍🗨️

อัพเดท
https://www.insurancethai.net/ชับบ์ประกันภัยควบรวม/

19 พฤษภาคม 2559 ชับบ์ เปลี่ยนชื่อบริษัทในประเทศไทย
จาก เอซไลฟ์ > ชับบ์ไลฟ์ (บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน))
จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อความคุ้มครองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้า หรือสัญญาใดๆ กับคู่ค้าทางธุรกิจ

ACE Limited ซื้อกิจการของ The Chubb Corporation ในวันที่ 14 มกราคม 2559 และก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันภัยระดับโลก โดยดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ชื่อ Chubb ผนวกกว่า 130 ปีของ Chubb เข้ากับ ACE
บริษัท ชับบ์ ให้บริการประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดรายใหญ่แห่งหนึ่งในโลก

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย กล่าวว่า
การที่ เอซ เข้าซื้อกิจการของ The Chubb Corporation ปี 2559 นี้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงสำหรับประเทศไทย และทั่วโลก ชื่อบริษัทฯ ของเรายังใหม่ แต่คำมั่นสัญญาของเรายังคงเหมือนเดิมในการมอบบริการแก่ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วยบริการเหนือระดับทั้งคุณภาพและบริการซึ่ง เอซ และชับบ์ ยึดมั่นมากว่าหลายปีที่ผ่านมา”
คุณแซลลี่ กล่าวต่อว่า บริษัทใหม่นี้ผสานความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งด้านการรับประกันภัย การบริการ และการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ ซึ่งเราเชื่อว่าองค์ประกอบทั้ง 3 นี้จะทำให้บริษัทของเราเป็นช่างฝีมือที่มีความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันชีวิต  ชับบ์ มีความโดดเด่นในเรื่องแบบประกันภัยที่หลากหลายและการบริการที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ เสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการรับประกันภัย และการบริการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ให้บริการในทุกประเทศที่ ชับบ์ ดำเนินงานอยู่ทั่วโลก
เริ่มตั้งแต่วันนี้ ประชากรไทยจะได้เห็นอัตลักษณ์ของบริษัทใหม่ที่มีสีสันแห่งความสดใส โลโก้ของบริษัทฯใหม่จะเป็นเพียงแค่ชื่อบริษัทเราโดดๆ โดยไม่สัญลักษณ์อื่นใดประกอบ ซึ่งจะทำให้ชื่อ ชับบ์ โดดเด่น มีสไตล์ และทันสมัยมากขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างสมดุลให้กับความเรียบง่ายของโลโก้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เลือกที่จะคิดนอกกรอบโดยการใช้สี 9 สีสำหรับแบรนด์ ชับบ์ ใหม่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพลังและความหลากหลายของวัฒนธรรมองค์กร ความคิด สำนักงานที่ดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ความหลากหลายของลูกค้า รวมถึงแบบประกันชีวิตที่หลากหลายและครอบคลุมของเรา ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกรับรองด้วยลายเซ็น “Chubb Insured (รับประกันโดย ชับบ์)  ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงข้อความที่ลงท้ายหากแต่เป็นลายเซ็น “signature” ของเรา เครื่องหมายรับรองความเป็นมืออาชีพหรือช่างฝีมือของเรา  คุณแซลลี่ กล่าวต่อว่า เรากำลังมองไปข้างหน้าเพื่อสร้างวิธีการและส่งมอบบริการเหนือระดับ เพื่อตอบสนองความคุ้มครองและการสร้างความมั่นคงให้กับลูกค้าของเราทั่วประเทศไทย

ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย
ชับบ์ ไลฟ์ เป็นบริษัทประกันชีวิตในกลุ่มบริษัท ชับบ์ ให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทย 2544 ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย (บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)) 
– ช่องทางจัดจำหน่ายทางด้านตัวแทนประกันชีวิต 3,500 คน
– ร่วมกับสถาบันการเงินและบริษัทต่างๆ ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ เช่น ธนาคาร บริษัทที่ให้บริการด้านการเงิน บริษัทนายหน้า และบริษัทอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.chubb.com/th

เกี่ยวกับชับบ์
ชับบ์ คือ ผู้นำด้านการประกันภัยระดับสากลและเป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ในโลก โดยดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศ ชับบ์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่มตั้งแต่การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพสำหรับลูกค้าส่วนบุคคลและกลุ่มลูกค้าองค์กร ตลอดจนให้บริการรับประกันภัยต่อ และประกันชีวิต ชับบ์ มีความโดดเด่นในเรื่องแบบประกันภัยที่หลากหลายและการบริการที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ เสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการรับประกันภัย และการบริการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ให้บริการในทุกประเทศที่ ชับบ์ ดำเนินงานอยู่ทั่วโลก

ชับบ์ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE:CB) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 ชับบ์ มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ก ลอนดอน และในเมืองอื่นๆ อีกทั่วโลก โดยมีพนักงานทั้งหมดกว่า 31,000 คน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ new.chubb.com

ข้อมูลทางการเงินประจำปี 2558
FY2015 pro forma combined ACE and Chubb
เบี้ยประกันภัยรับรวม            $   37 พันล้านเหรียญสหรัฐ
รายได้จากการดำเนินงาน    $  4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ทรัพย์สินมูลค่า                   $ 154 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคงทางการเงินระดับ AA จากสถาบัน Standard & Poor’s และ A++ จาก A.M. Best

สื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
จารุมา จารุพงษ์ทวิช โทร 02 615 6886
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

แอ๊ดวานซ์ ประกันชีวิต หรือ แอ๊ดว๊านซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต หรือ advance life assurance
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด ดำเนินกิจการด้านธุรกิจประกันชีวิต โดยการก่อตั้งของกลุ่มธุรกิจเกษตรรุ่งเรืองพืชผล เพื่อเป็นแหล่งออมเงินระยะยาวและสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มที่ 500 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 800 ล้านบาท

alife

แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ ให้บริการหลัก คือ
* การรับประกันชีวิต (Life Assurance)
* การรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal accident)
* การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม (LBDU : Limited Broker Dealer Underwriter) และกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) โดยผ่านกระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคลภายใต้โครงการ A-life Plan ซึ่งเป็นบริการด้าน Wealth Management ที่ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation) การปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน (Wealth Protection) และการบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash flow Management)

เว็บไซต์ alife.co.th
บริษัท แอ็ดวานซ์ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด

เอไลฟ์แพลน (A-life Plan) เป็นการให้บริการทางด้านที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในรูปแบบใหม่ (Wealth Management) ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการในเรื่องชีวิตทางการเงินของคนยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางการเงินในช่วงชีวิตใดของคุณ

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด หรือ บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด
ที่อยู่ 1 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ชั้น 2 ถนนสาทรใต้ สาทร กทม 10120
ที่อยู่ 2 เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 02-648-3600 , 02-648-3500 โทรสาร 02-648-3920
อีเมลล์ : cs@alife.co.th
Telephone: 02-648-3600 , 02-648-3500 Fax: 02-648-3920
alife.co.th

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow