INSURANCETHAI.NET
Mon 15/04/2024 6:37:40
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย ไทยไพบูลย์ประกันภัย » ไพบูลย์ประกันภัย\"you

ไพบูลย์ประกันภัย

2013/06/24 2370👁️‍🗨️

ไพบูลย์ประกันภัย /  ไทยไพบูลย์ประกันภัย
บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด
ได้เปลี่ยนชื่อ และสัญลักษณ์ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องตอบสนองกันในกลุ่มบริษัทไทยประกันชีวิต เป็น บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด

ตั้ง​แต่ วันที่ 8 ตุลาคม 2552 บริษัท ​ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด ​ได้​เปลี่ยนชื่อ​เป็น “บริษัท ​ไทย​ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด” ​หรือชื่อย่อว่า “TPB” ​เพื่อ​ให้สอดคล้องตอบสนองกัน​ในกลุ่มบริษัท​ไทยประกันชีวิต รวม​ทั้ง​ได้​เปลี่ยน​แปลงสัญลักษณ์ ​และวิสัยทัศน์​ใหม่ ​ใน​การ​ทำงาน คือ “จิ๋ว​แต่​แจ๋ว รอบคอบ​และ​ไม่หยุดนิ่ง” สำหรับสีสัญลักษณ์ จะ​ใช้สีน้ำ​เงินสด ขาว ​และ​แดงสด ​โดยยัง​ใช้สัญลักษณ์ “หัว​เรือสุพรรณหงส์” ​ซึ่ง​เป็นรูปมงคลที่บริษัทฯ​ใช้ต่อ​เนื่องมานาน

นอกจากนี้ยัง​ได้​เปลี่ยน​เว็บ​ไซต์​เป็น thaipaiboon.com ​ทั้งนี้สถานที่ตั้ง หมาย​เลข​โทรศัพท์ ​และ​โทรสาร ยังคง​ใช้ที่อยู่​และหมาย​เลข​เดิม สอบถาม​เพิ่ม​เติม​ได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร​และสื่อสาร​การตลาด ​โทร. 02 246 9635 ต่อ 5300-3

สอบถามข้อมูล​เพิ่ม​เติม ​โทร. ​โทร.0 2246 9635 ต่อ 5303 น.ส.สุภาภัทร ตั้งตรงสิน ส่วนสื่อสารองค์กร​และสื่อสาร​การตลาด

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต และเติมเต็มความมั่นใจในธุรกิจโดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพ ที่ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เราดำรงความมั่นคงอย่างยั่งยืนมากกว่า 80 ปี

บริษัทฯ มีดัชนีอัตรส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ตามหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ที่ คปภ.กำหนดมากถึง  1,077% (ข้อมูลการเงิน ณ 31 พ.ค.58) )  ด้วยทุนจดทะเบียน 1,750 ล้านบาท  โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 45%

สำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ เรามุ่งมั่นสนองตอบความพึงพอใจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและคู่ค้าเป็นสำคัญ ด้วยปณิธานของการเสริมสร้างความมั่นคง เติมเต็มความมั่นใจ ดั่ง “คู่หูที่แสนดี” Your Finest Partner

สำนักงานใหญ่
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-9635
โทรสาร : 0-2246-9660-1

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน จากผู้เอาประกันภัยและประชาชนทั่วไปที่มีส่วนได้เสียจากการประกันภัยที่บริษัทให้ความคุ้มครองอยู่อย่างเป็นธรรมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดไว้
โทรศัพท์ : 0-2642-2281 (ในเวลาทำการ)

เว็บไซต์ https://www.thaipaiboon.com

ปี 2472     ก่อตั้ง เป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกของคนไทย

ปี 2511     เข้าร่วม เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต  

ปี 2532     ย้ายมาอยู่ที่สำนักงานปัจจุบัน  อาคารไทยประกันชีวิต รัชดาภิเษก

ปี 2533     เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้าน  เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 200 ล้าน มีส่วนล้ำมูลค่าหุ้น 102   ล้าน  ธนาคารทหารไทยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น 10%

ปี 2543     – นำระบบ Policy 400 มาใช้ ทำให้สามารถให้บริการ online ได้ทุกสาขา
                  – บริษัทหันมาเน้นการจัดจำหน่ายแก่ตลาดลูกค้ารายย่อย เพื่อรองรับนโยบายการขยาย  ตลาด รายย่อย
                  – บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงสินค้าบางรายการ ให้เป็นกรมธรรม์สำเร็จรูป เพื่อความสะดวกในการขาย  และอำนวยความสะดวกในการทำความเข้าใจของลูกค้าผู้เอาประกัน
                 – นำกรมธรรม์ประกันกอล์ฟออกสู่ตลาด โดยผู้เล่นกอล์ฟมีความสะดวกสามารถหาซื้อได้ทั่วไป  เช่น Pro shop ครูฝึกกอล์ฟ ฯลฯ จนปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้นำในการประกันประเภทนี้
                 – จากนโยบายการรับประกันที่เป็นมาตราฐานติดต่อกันมาหลายปี   ประกอบกับความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน  เช่น ธนาคารทหารไทย ทำให้บริษัทได้มีส่วนร่วมในการรับงานประกันขนาดใหญ่ของประเทศ  เช่น  การก่อสร้างอุโมงค์รถใต้ดิน โรงงานผลิตน้ำประปา  และโครงการระดับประเทศอีกหลายแห่งจวบจนปัจจุบัน
                – บริษัทนำระบบ Outsource มาใช้ในการบริหารจัดการบริการต่างๆ ที่บริษัทไม่มีความชำนาญ และขนาดของธุรกิจยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการเอง เช่น การบริหารสินไหมเครือข่ายโรงพยาบาล  การบริการสำรวจภัย  ฯลฯ โดยบริษัทมีระบบการตรวจทานคุณภาพของคู่สัญญาอยู่เป็นระยะ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด  ขณะเดียวกัน การ Outsource ทำให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องประสบปัญหาการลงทุน/ขาดทุน ในเบื้องต้น

ปี 2550     พัฒนาเว็บไซต์องค์กร www.thaipaiboon.com

ปี 2551     พัฒนาระบบสำนักงานตัวแทนออนไลน์ TPBnetwork.com  เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพตัวแทนในการขยายฐานลูกค้า

ปี 2552     เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “ไพบูลย์ประกันภัย” เป็น “ไทยไพบูลย์ประกันภัย” เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ปี 2553     พัฒนามาตรฐานการบริการของอู่ซ่อมรถในเครือข่าย ด้วยโครงการ Oneder Garage Oneder Servicesเพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านระบบการซ่อมและดูแลรักษารถยนต์ให้เทียบเท่าศูนย์บริการ

ปี 2554     ดำเนินโครงการจัดตั้ง “TPB Help Point” เพื่อเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกให้แก่ตัวแทนด้านการตลาดและรับประกันภัย  รวมทั้งเป็นศูนย์บริการลูกค้าด้านบริการหลังการขาย

ปี 2555    – แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” เมื่อเดือน กรกฎาคม 2555
– เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาท เรองรับการขยายธุรกิจจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558                

ปี 2556    –  พัฒนาระบบ E-Commerce  ขายประกันภัยออนไลน์ และชำระเบี้ยผ่านระบบ Payment Gateway

–  เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,150 ล้านบาท  เป็น 1,750 ล้านบาท โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถึง 45%

ปี 2557    พัฒนาระบบบริการรับส่งข้อมูลการขาย พร้อมพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบ Online โดยตรงกับบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโบรกเกอร์ และสำนักงานตัวแทนในการขยายตลาดประกันภัย ด้วยจุดขาย ใหม่ สะดวก ง่าย รวดเร็ว

ปี 2558    เตรียมขยายสาขาสู่ภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตลาดและบริการให้ทั่วถึง โดยในปี 2558 จะเปิดสาขาใหม่ 4 แห่ง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow