INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 3:45:24
Home » Uncategorized » BLA ครึ่งปีแรก 2022 กำไร 14.3% 1,990 ล้าน\"you

BLA ครึ่งปีแรก 2022 กำไร 14.3% 1,990 ล้าน

2022/11/08 85771👁️‍🗨️

กรุงเทพประกันชีวิต” ครึ่งปีแรก 2565 กำไร 1,990 ล้านบาท +14.3%  หลังคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น แม้รายได้จากการรับประกันภัยลดลง เบี้ยรับรวม 15,700 ล้าน -7.2%

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผย ..
ผลการดำเนินงานของบริษัท ไตรมาส 2/2565 เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
กำไรสุทธิ 1,189 ล้านบาท +58.3%
รายได้รวม 11,034 ล้านบาท -1.2%
เบี้ยรับประกันภัยปีแรก1,260 ล้านบาท -35%
เบี้ยประกันภัยรับรวม 7,294 ล้านบาท +6.1%

เนื่องจากในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา
– บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่องทางธนาคาร
– กิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางตัวแทนฯ

ผลให้ครึ่งปีแรก 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ..
กำไรสุทธิ 1,990 ล้านบาท +14.3%  สาเหตุจากควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น
รายได้รวม 22,888 ล้านบาท -4.2%
เบี้ยรับประกันภัยปีแรก 2,665 ล้านบาท -18.5%
เบี้ยประกันภัยรับรวม 15,700 ล้านบาท -7.2%

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 343,960 ล้าน ลดลงจากสิ้นปี 2564 ที่0.1% จากการลดลงของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ลงทุน โดยสินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุด 95%

ด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน
บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 ที่ระดับ 364% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น

บริษัท ยังคงดำเนินการตามทิศทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ใน 3 ปี คือ ปี 2565 – 2567 ในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่าน 5 มิติหลัก
– มิติด้านสุขภาพ เน้นการให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ
– มิติด้านความมั่งคั่ง ที่เน้นตอบความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์ และประกันควบการลงทุน
– มิติด้านดิจิทัล รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต
– ด้านช่องทางการขาย ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของช่องทาง และเน้นการขยายช่องทางเพื่อให้ครอบคลุมโอกาสทางการตลาด
– มิติด้านความรับผิดต่อสังคมสิ่งแวดล้อม


นายโชน กล่าวว่า ..
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ทำการตลาดในช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง
– ช่องทางธนาคาร บริษัททำการตลาดผ่านแบบประกันสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ ซิมเพิล (Gain 1st Simple)
– ช่องตัวแทนได้ทำการยกระดับการทำงานของตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน ด้วยการลงนามจัดตั้งสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินปี 2565 เพิ่มอีก 6 แห่ง สนับสนุนเส้นทางการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพตัวแทนพร้อมมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิธีการทำงาน เน้นย้ำกลยุทธ์ “เราสร้างคน” สู่ตัวแทน และที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ และบริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้าง และพัฒนา CD ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ผ่านโครงการรับรองรายได้ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ (Smart Leader) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพทีมงานขายอย่างมั่นคง และยั่งยืน 

กรุงเทพประกันชีวิต ยังคงเดินพัฒนาช่องทางการขายผ่านพันธมิตรต่างๆ
ไตรมาสที่ 2 บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด เครือ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เบี้ยประกันเริ่มต้นเบาๆ เข้าถึงกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่

กรุงเทพประกันชีวิต ยังได้เสริมบริการด้านสุขภาพ เพื่อครอบคลุมความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้ทำประกันสุขภาพ ผ่านบริการเสริมด้านสุขภาพภายใต้โครงการ BLA Every Care ของกรุงเทพประกันชีวิต และบริษัทได้มุ่งส่งเสริมการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ และลดการใช้ทรัพยากร

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow