INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 8:09:08
Home » ประกันสุขภาพ(สินค้า) สินมั่นคงประกันภัย » ประกันสุขภาพตามฟิต – สินมั่นคงประกันภัย\"you

ประกันสุขภาพตามฟิต – สินมั่นคงประกันภัย

2016/05/24 5375👁️‍🗨️

ประกันสุขภาพตามฟิต

* สามารถซื้อทุนประกันเพิ่มได้
** ผู้เอาประกันเลือกซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้
***เบี้ยประกันทุกแผนไม่รวมอากร 0.4% ยกเว้นชดเชยรายได้
โรงพยาบาลในสัญญาสินมั่นคงประกันภัย

health-insurance-by-fit1-smk

health-insurance-by-fit2-smk

แนวคิดของประกันสุขภาพตามฟิต
คนที่มีสุขภาพแข็งแรง(ฟิต)กว่า ควรจะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อยกว่าคนที่ไม่ฟิตร่างกาย เบี้ยประกันคนที่ฟิตกว่า
จึงควรจ่ายน้อยกว่าตามความเสี่ยง(เสี่ยงน้อยจ่ายเบี้ยน้อยกว่า)
บริษัทประกันสุขภาพทั่วไปเน้นขายความคุ้มครอง(ความคุ้มครองสูงเบี้ยประกันสูง) แต่สินมั่นคงเน้นส่งเสริมสุขภาพ
โดยการฟิตร่างกาย หากใครฟิตมากความเสี่ยงเจ็บป่วยน้อย เบี้ยประกันลดลงได้ตามความฟิตของลูกค้า
บริษัทฯ มีแนวคิดให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันตามความฟิตแก่ลูกค้าเป็นรางวัลความฟิตก่อน
ตั้งแต่วันแรกที่ทำประกันพร้อมสภาพความฟิต (ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์หมดอายุแล้วจึงจะให้ส่วนลดปีต่อไปเหมือนบริษัทอื่น)

ส่วนลดลูกค้า ประกันตามฟิต(ลูกค้าระบุในใบคำขอเพื่อขอส่วนลดพิเศษ)
การฟิตร่างกาย การออกกำลังกายทุกชนิดที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง(ฟิต) ได้ส่วนลด 5%
อุปกรณ์หรือหลักฐานในการออกกำลังกาย ทุกชนิดที่ใช้ในการฟิตร่างกาย ใช้เป็นส่วนลดได้ ได้ลด 5%
ดัชนีมวลกาย(BMI)อยู่ในเกณฑ์ปกติ(18.5-24.9) ได้ส่วนลด 5%
รวมแล้วลูกค้าได้ลดสูงสุดถึง 15% จากเบี้ยประกันตามฟิตราคาปกติ (กรอกรายละเอียดส่วนลดลงในใบคำขอ)


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow