INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 13:49:53
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) เมืองไทยประกันภัย » Campaign เมืองไทย HAPPY ’18\"you

Campaign เมืองไทย HAPPY ’18

2018/03/04 1708👁️‍🗨️

อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ สำหรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 (Campaign เมืองไทย HAPPY ’18)

1. เมืองไทย HAPPY ISUZU ’18

D-MAX
ซ่อมห้าง : รับอายุรถ 2 – 5 ปี HAISDA
ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 2 – 10 ปี HAISGA

MU – X , MU 7
ซ่อมห้าง : รับอายุรถ 2 – 5 ปี HAMUDA
ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 2 – 10 ปี HAMUGA

สำหรับรถที่จดเก๋ง (110) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
สำหรับ Isuzu D MAX และ Isuzu MU X , MU 7 แยกเป็นเบี้ยฯซ่อมอู่และซ่อมห้าง

happy-isuzu18-mti

2. เมืองไทย HAPPY SUV ’18

ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 2 – 10 ปี
กทม.และปริมณฑล HASUGB
ต่างจังหวัด HASUGP

ซ่อมห้าง : รับอายุรถ 2 – 5 ปี
ทั่วประเทศ HASUDA

สำหรับรถที่จดเก๋ง (110) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง

สำหรับซ่อมอู่ : HONDA (CR-V, HR-V) , TOYOTA (FORTUNER), FORD ( EVEREST) , MITSUBISHI (PAJERO SPORT), CHEVROLET (CAPTIVA, TRAILBLAZER)

สำหรับซ่อมห้าง : HONDA (BR-V), TOYOTA (FORTUNER), FORD ( EVEREST, ECOSPORT), MITSUBISHI (PAJERO SPORT), CHEVROLET (TRAILBLAZER)

happy-suv18-mti

3. เมืองไทย HAPPY PICK-UP ’18

ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 2 – 10 ปี
กทม. และปริมณฑล HAPUGB
ต่างจังหวัด HAPUGP

ซ่อมห้าง : รับอายุรถ 2 – 5 ปี
ทั่วประเทศ HAPUDA

สำหรับรถที่จดเก๋ง (110) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง

สำหรับซ่อมอู่ : TOYOTA (HILUX VIGO , HILUX REVO), NISSAN (FRONTIER, FRONTIER NAVARA , NP300 NAVARA), MITSUBISHI (TRITON), FORD (RANGER), CHEVROLET (COLORADO)

สำหรับซ่อมห้าง : TOYOTA (HILUX VIGO , HILUX REVO), MAZDA (BT 50, BT 50 PRO), NISSAN (FRONTIER, FRONTIER NAVARA , NP300,NAVARA), MITSUBISHI (TRITON)

happy-pickup18-mti

4. เมืองไทย HAPPY GROUP5 ’18 : Rate I

ซ่อมอู่ : รับอายุรถ 2 – 10 ปี
กทม. และปริมณฑล HAG5GB รหัส 110 (จดเก๋ง)
ต่างจังหวัด HAG5GP รหัส 110 (จดเก๋ง)

Rate I : สำหรับรถที่จดเก๋ง (110) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง

สำหรับซ่อมอู่ : CHEVROLET (AVEO) / HONDA (CITY, JAZZ, BRIO) / NISSAN (MARCH, ALMERA) / MITSUBISHI (MIRAGE) /SUZUKI (CELERIO, CIAZ) / TOYOTA (AVANZA)

happy-group5-rateI18-mti

เงื่อนไขการรับประกันภัยเบื้องต้น
-ซ่อมอู่ รับรถอายุ 2-10 ปี, ซ่อมห้าง รับรถอายุ 2-5 ปี
-การเลือกใช้อัตราเบี้ยแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด ให้อ้างอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนั้น
-ในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
-ในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัด (จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล)
-กำหนดทุนประกันรถยนต์ที่ 80 % ของราคาตลาด
-คุ้มครองภัยก่อการร้าย
-คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
-เฉพาะงานรายใหม่เท่านั้น รวมถึงงานต่ออายุในปีถัดไปสำหรับเบี้ยฯนี้เท่านั้น
-ใช้ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2561 (6 เดือน)


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow