INSURANCETHAI.NET
Fri 30/10/2020 11:49:38
Home » ประกันอุบัติเหตุ » ซื้อประกันอุบัติเหตุ (PA) มากกว่า 1 กรมธรรม์ ,เคลมได้ทุกกรมธรรม์หรือไม่?\"you

ซื้อประกันอุบัติเหตุ (PA) มากกว่า 1 กรมธรรม์ ,เคลมได้ทุกกรมธรรม์หรือไม่?

2016/06/05

กรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ส่วนของค่ารักษาพยาบาลบริษัทจะจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (จ่ายตามจริง)
ส่วนของค่าสินไหมทดแทนมรณกรรม สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ หรือค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาในโรงพยาบาล จะจ่ายทุกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยซื้อกี่กรมธรรม์ ก็จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ทุกกรมธรรม์

ตัวอย่าง
ซื้อประกันอุบัติเหตุบริษัท A ทุนประกันชีวิต 200,000 บาท
ซื้อประกันอุบัติเหตุบริษัท B ทุนประกันชีวิต 300,000 บาท
ซื้อประกันอุบัติเหตุบริษัท C ทุนประกันชีวิต 500,000 บาท
ซื้อประกันอุบัติเหตุบริษัท D ทุนประกันชีวิต 100,000 บาท
รวม ทุนประกันชีวิตอุบัติเหตุ 1,100,000 บาท

หากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ บริษัทประกัน A,B,C,D จะจ่ายให้เท่ากับที่ซื้อไว้ รวมแล้ว จะได้ 1,100,000 บาท

ด้วยความที่ประกันอุบัติเหตุจ่ายทุกกรมธรรม์นี่เอง จึงเป็นช่องว่างที่มีผู้แสดงหาผลประโยชน์จากเงื่อนไขดังกล่าว
เช่น การทำประกันอุบัติเหตุไว้ด้วยทุน 30 ล้าน ใน 50 บริษัท จากนั้นก็วางแผนตัดนิ้วมือ เพื่อเคลมประกัน เป็นต้นฯ
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow