INSURANCETHAI.NET
\"youHome » ประกันรถยนต์ » ขนาดรถยนต์

ขนาดรถยนต์

2018/05/28

ขนาดรถยนต์แยกตามลักษณะการใช้รถยนต์
โดยแยกออกเป็น…
(1) ขนาดเครื่องยนต์ ใช้สำหรับรถยนต์นั่ง รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ รถจักรยานยนต์ รถพยาบาล
(2) จำนวนที่นั่ง ใช้สำหรับรถยนต์โดยสาร
(3) น้ำหนักบรรทุก ใช้สำหรับรถยนต์บรรทุก รถยนต์ลากจูง รถพ่วง รถดับเพลิง รถใช้ในการเกษตร รถใช้ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ น้ำหนักบรรทุกให้หมายความถึงน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันสอบถามเพิ่มได้ที่ บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


หมวดหมู่

up arrow