INSURANCETHAI.NET
Thu 20/01/2022 20:30:08
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/06

ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย
เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย อาคารชุด คอนโดมิเนียม และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ( รวมถึงความเสียหายต่อเครื่งใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
ระเบิด
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน
ภัยเนื่องจากน้ำ

ความคุ้มครองที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

ภัยลมพายุ
ภัยจากควัน
ภัยแผ่นดินไหว
ภัยลูกเห็บ
ภัยจลาจลนัดหยุดงาน และภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow