INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 13:33:09
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/06 934👁️‍🗨️

ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย
เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย อาคารชุด คอนโดมิเนียม และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ( รวมถึงความเสียหายต่อเครื่งใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
ระเบิด
ยวดยานพาหนะ
อากาศยาน
ภัยเนื่องจากน้ำ

ความคุ้มครองที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

ภัยลมพายุ
ภัยจากควัน
ภัยแผ่นดินไหว
ภัยลูกเห็บ
ภัยจลาจลนัดหยุดงาน และภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow