INSURANCETHAI.NET
Tue 16/04/2024 1:54:44
Home » Uncategorized » COM7 ซื้อ “พุทธธรรมประกันภัย” 400 ล้าน ถือหุ้น 89.29%\"you

COM7 ซื้อ “พุทธธรรมประกันภัย” 400 ล้าน ถือหุ้น 89.29%

2022/10/11 60813👁️‍🗨️

“คอมเซเว่น” ซื้อ พุทธธรรมประกันภัย 170 ล้านบาท ถือหุ้น 89.29% และ ปล่อยกู้ยืม 230 ล้าน เสริมสภาพคล่อง
บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) (หลักทรัพย์ COM7) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติอนุมัติให้ บริษัท คอมเซเว่น โฮลดิ้ง จำกัด (Com7 Holding) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% เข้าลงทุนใรบริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) (PTI) ด้วยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.34 บาท มูลค่ารวม 170 ล้าน

COM7 จะถือหุ้นใน PTI 89.29% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PTI จากนั้น Com7 Holding จะแต่งตั้งตัวแทน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน PTI ตามสัดส่วนการถือหุ้น

หลังการเข้าลงทุนของ Com7 Holding เพราะ PTI ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ยังคงต้องการเงินทุนอีกราว 230 ล้าน เพื่อให้ดำเนินธุรกิจต่อได้ คาดว่า Com7 Holding จะให้ความช่วยเหลือ โดยอาจให้กู้ยืมเงิน หรือ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกไม่เกิน 230 ล้านบาท ซึ่งหมายถึง การเข้าลงทุนในครั้งนี้ Com7 Holding ใช้เงินไม่เกิน 400 ล้าน

Com7 จะสามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจการประกันวินาศภัย และเพิ่มศักยภาพ ต่อยอดธุรกิจ และเพื่อรองรับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทในเครือให้สามารถขยายการให้บริการประกันภัยอุปกรณ์ ไอที (IT) รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow