INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 13:11:59
Home » Uncategorized » พื้นร่อน เคลมประกันได้ไหม?\"you

พื้นร่อน เคลมประกันได้ไหม?

2019/12/13 3236👁️‍🗨️

พื้นอาคารหรือบ้าน ที่ปูด้วยกระเบื้อง หรือ หิน หรือ ไม้หรือวัสดุใดๆก็ตาม หากหลุดร่อนโก่งพอง จะสามารถเคลมประกันอัคคีภัยได้หรือไม่?

ก่อนอื่นต้องทราบข้อมูลของความคุ้มครองก่อน

ความคุ้มครองพื้นฐานประกันอัคคีภัย
บ้านอาศัย อัคคีภัยมาตรฐาน คุ้มครอง ข้อ 1-6
อาคารไม่ได้อาศัย อัคคีภัยมาตรฐาน คุ้มครอง ข้อ 1-3

1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. ระเบิด (จากแก๊สที่ใช้สำหรับที่อยู่อาศัย)
4. ภัยยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย ยกเว้นความเสียหายนั้นเกิดจากยานพาหนะ หรือ ช้าง ม้า วัว ควาย ของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระทำการในลักษณะที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย
5. ภัยอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน เว้นแต่ความเสียหายอันเกิดจากอากาศยานที่ผู้เอาประกันภัยได้อนุญาตให้ลงในพื้นที่ซึ่งตนมีสิทธิให้ลงได้ คำว่า อากาศยาน ดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง จรวด ซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานอวกาศ
6. ภัยเนื่องจากน้ำ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำ หรือไอน้ำจากท่อน้ำถังน้ำ ระบบทำความร้อน เครื่องสูบน้ำ ท่อดับเพลิงประจำบ้าน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ น้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างจากการชำรุดของหลังคาบ้าน หน้าต่าง ประตูวงกบ ประตู หน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ
อาจซื้อความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มได้ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ฯลฯ

สามารถซื้อภัยอื่นๆเพิ่มได้ด้วย
1.ภัยจากลมพายุ
2.ภัยระเบิด
3.ภัยจากอากาศยา
4.ภัยจากยวดยานพาหนะ
5.ภัยจากควัน
6.ภัยแผ่นดินไหว
7.ภัยจากน้ำท่วม
8.ภัยเนื่องจากน้ำ
9.ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
10.ภัยระอุ
11.ภัยจากลูกเห็บ
12.ภัยโจรกรรม

เคลมได้หรือไม่ ขึ้นกับ ความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้ และ สาเหตุของความเสียหายนั้น

ประกันอัคคีภัยบ้าน หรือ พอหัก อาคาร หากซื้อภัยมาตรฐาน จะคุ้มครองความเสียหายจากเพลิงไหม้เท่านั้น กรณีนี้ หากพื้นกระเบื้อง แตกหลุดร่อน โก่ง เสียหาย จากเหตุไฟไหม้ ก็สามารถเคลมได้ เนื่องจาก อาคารหมายรวมถึง วัสดุพื้นด้วย แต่สาเหตุความเสียหายต้องมาจากไฟเท่านั้น

หากได้ซื้อภัยอื่นๆเพิ่ม เช่น
ภัยเนื่องจากน้ำ เคลมได้ หากสาเหตุเกิดจากน้ำ หรือ ในบางกรณีอาจหมายถึงความชื้นที่ทำให้เกิดความเสียหาย (ความชื้นก็มาจากน้ำ)

เทียบเคียงกรณีซื้อประกันวาตภัยหรือลมพายุ หากพัดหลังคาปลิวหาย หรือ เสียหายก็เคลมได้ หากได้ซื้อภัยนี้ไว้

กรณีที่เคลมไม่ได้

พื้นห้องเย็น ร้อน อุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว เช่นการปิดแอร์ แล้วเปิดห้องให้ลมร้อนเข้ามาทันทีไหม หรือ ปิดห้องให้ร้อนอบอ้าว กระเบื้องปรับตัวไม่ทัน แตกหลุดร่อน โก่ง ไม่มีประกันใดรองรับความเสียหายลักษณะดังกล่าว เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันเป็นการเฉพาะ ซึ่งบางบริษัทประกันอาจสามารถออกแบบประกันให้คุ้มได้

กรณีการใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ กระบวนการขั้นในการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน หรือ วัสดุเสื่อมตามธรรมชาติ เช่น กระเบื้องด้อยคุณภาพ ปูนที่ใช้ไม่ยึดเกาะ  ไม่ได้คุณภาพ แบบนี้ก็เคลมไม่ได้ เป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจาก ความเสียหายลักษณะแบบนี้ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

กระเบื้องระเบิด

อากาศที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สาเหตุการแตกร้าวของกระเบื้อง เมื่ออุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วจะทำให้วัสดุหดตัว ทั้งพื้นคอนกรีตและกระเบื้อง หรือไม้ แต่กระเบื้องกับคอนกรีตมีการหดตัวที่ไม่สัมพันธ์กัน เกิดการดึงรั้งระหว่างพื้นคอนกรีตและกระเบื้อง ทำให้กระเบื้องแตกร้าวเป็นแนว

บางกรณีมีการดันตัวสูงขึ้น เพราะการปูพื้นกระเบื้องที่ไม่ได้มาตรฐาน มีช่องว่างโพรงอากาศใต้กระเบื้องความชื้นสะสมง จากการปูแบบซาลาเปาหรือปูกระเบื้องแบบปูนทราย ปูหนาๆ ทำให้มีการหดตัวสูง

แก้ไขโดยเปิดแผ่นกระเบื้องที่แตกหรือปูด ใช้ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ ปูนกาวที่มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงทุกสภาพอากาศ ซ่อมแซม

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้กระเบื้องระเบิด

1.พื้นผิวที่ปูกระเบื้องเป็นพื้นผิวปูนเก่า ไม่ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดและแห้ง พื้นผิวไม่แข็งแรงเพียงพอ
2.พื้นผิวปูนมีการแอ่นตัว ทรุดตัวหรือเคลื่อนตัวจากโครงสร้าง
3.ปูนยังไม่เซ็ตตัวหรือแห้งดีพอในช่วงปรับระดับพื้นก่อนปูกระเบื้อง
4.กระเบื้องที่นำมาปูเป็นชนิดหดตัวหรือขยายตัวสูง
5.ใช้ปูนทรายปูกระเบื้อง ทำให้การยึดเกาะต่ำ ยิ่งถ้าปูกระเบื้องภายนอก อากาศร้อน โดนแดด จะยิ่งทำให้ปูนทรายแห้งตัวเร็วขึ้นอีก การยึดเกาะระหว่างกระเบื้องกับพื้นผิวไม่ดี
6.ปูกระเบื้องแบบซาลาเปา ปูกระเบื้องไม่ทั่วแผ่นเลยยึดกระเบื้องไม่อยู่ และทำให้มีความชื้นสะสมใต้แผ่นกระเบื้อง
7.ปูกระเบื้องแบบไม่เว้นร่องยาแนว หรือปูชิดมากเกินไป เมื่อความร้อนของแสงแดดและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้กระเบื้องขยายตัวดันกันเอง จนกระเบื้องดีดตัวโก่งตัวขึ้นจนหลุดล่อน หรือถึงขั้นกระเบื้องระเบิด
8.ความชื้นจากใต้แผ่นกระเบื้อง เกิดจากน้ำซึมเข้าตามร่องกระเบื้อง หรือน้ำจากใต้ดิน ทำให้น้ำหรือความชื้นใต้กระเบื้อง เมื่อโดนความร้อนสูงๆ จะกลายเป็นไอน้ำ ก็จะดันกระเบื้องขึ้น จนกระเบื้องระเบิดออกมา
ดังนั้นจะเจอปัญหากระเบื้องระเบิด บริเวณภายนอกอาคาร บริเวณพื้นชั้น 1 ที่ได้ความชื้นจากใต้ดิน หรือบริเวณปูกระเบื้องภายนอกที่โดนแดด และฝน

วิธีป้องกันกระเบื้องระเบิด ใช้ปูนกาวชนิดยืดหยุ่น ทนทานทุกสภาพภูมิอากาศ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ และกาวยาแนวชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์.คัลเลอร์ เอาท์ไซด์  ดังนี้
ตรวจสภาพพื้นผิวก่อนปูกระเบื้อง: พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ แห้งและการดูดซึมน้ำอยู่ในระดับปกติ กรณีพื้นปูนปรับระดับใหม่ต้องทิ้งให้แห้ง คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม. สำคัญในเรื่องความสะอาดและแห้ง ขั้นตอนเตรียมพื้นผิวถือเป็นขั้นตอนสำคัญ ถ้าเราเตรียมพื้นผิวไม่ดีพอ อาจจะเกิดปัญหากระเบื้องแตกระเบิดหรือหลุดล่อนได้

กระเบื้องที่นำมาปูต้องมีคุณสมบัติไม่หดตัวหรือขยายตัวมากจนเกินไป และไม่ควรนำกระเบื้องบุผนังมาปูพื้น
เลือกปูนกาวปูกระเบื้องคุณภาพให้เหมาะสมกับกระเบื้องที่เราต้องการปู ตุ๊กแก เวเบอร์ แนะนำ ปูนกาวคุณภาพสูง ชนิดยืดหยุ่นสูง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ ตอนปูกระเบื้องไม่จำเป็นต้องนำกระเบื้องไปแช่น้ำก่อนปู เนื่องจากปูนกาวที่มีคุณภาพจะมีสารเพิ่มการยึดเกาะอยู่แล้วซึ่งต่างจากปูนซีเมนต์ทั่วไป
ขั้นตอนปูกระเบื้องควรใช้เกรียงหวีในการปูกระเบื้อง โดยปาดกาวบนพื้นผิวซีเมนต์ และปาดกาวหลังกระเบื้องบางๆ ให้ทั่วแผ่น เพราะจะทำให้ปูนกาวยึดเกาะทั่วแผ่นกระเบื้องและพื้นผิว และไม่มีช่องว่าง โพรงอากาศเหลืออยู่

ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 1 วันก่อนยาแนวด้วย กาวยาแนวชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์.คัลเลอร์ เอาท์ไซด์
ให้เว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 3 มม. สำหรับงานพื้น

กรณีปูกระเบื้องเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง แนะนำทำรอยต่อรองรับการขยายตัวของกระเบื้องพื้น (Floor Expansion Joint) ควรต้องเว้นร่องไว้ทำรอยต่ออย่างน้อย 5 มม. แล้วใช้วัสดุที่ใช้ยารอยต่อเพื่อการขยายตัว ได้แก่โพลียูรีเทน (PU), โพลีซัลไฟด์
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow