INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 19:03:53
Home » Uncategorized » บริษัทประกันไม่ส่งเอกสารกรมธรรม์ให้ลูกค้า(เมื่อซื้อผ่านตัวแทน/นายหน้า)\"you

บริษัทประกันไม่ส่งเอกสารกรมธรรม์ให้ลูกค้า(เมื่อซื้อผ่านตัวแทน/นายหน้า)

2019/08/02 876👁️‍🗨️

ทำไมบริษัทประกันภัย บางแห่งจึงไม่มีนโยบายส่งเอกสารกรมธรรม์ให้ลูกค้าโดยตรง (กรณีลูกค้าซื้อประกันผ่านตัวแทน/นายหน้า)

1.เหตุผลทางด้านการเงิน
บริษัทประกันภัยเหล่านั้น ต้องการ ประหยัดค่าใช้จ่ายบริษัท อาจบ่งบอกถึง ปัญหาทางการเงินของบริษัท

2.เหตุผลด้านความรับผิดชอบ
บริษัทประกันภัยเหล่านั้น ไม่ต้องการรับผิดชอบ จึงผลักภาระให้ตัวแทน/นายหน้า อาจแสดงถึง ความไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ ในการทำธุรกิจร่วมกัน

3.เหตุผลด้านการพัฒนาองค์กร แผนก ตัวแทน/นายหน้า
ระเบียบและนโยบายเก่า ไม่มีการปรับปรุงให้ทันยุคสมัย ทอดทิ้งลูกค้า ตัวแทน/นายหน้า

บริษัทประกันภัย ต้องการลดค่าใช้จ่าย/ผลักภาระ/ระบบงานล้าหลัง

งานประกันภัยที่ขายผ่านทาง ตัวแทน/นายหน้า จะมีปริมาณเอกสารจำนวนมาก บางครั้งบริษัทประกันภัยบางแห่งอาจคิดว่าการส่งทีเดียวจะลดค่าใช้จ่าย แถมลดเวลาทำงานของตัวเองลง และผลักสิ่งที่ควรจะจบได้ในขั้นตอนเดียวนี้ ให้กับคู่ค้าของตัวเอง (ตัวแทน/นายหน้า) เมื่อเอกสารเหล่านั้นถูกส่งมาถึง ตัวแทน/นายหน้า ก็จะถูกส่งต่อไปยังลูกค้า หรือ บางทีอาจจะเกิดจาก การขาดการพัฒนาระบบ ระเบียบนโยบายให้ทันสมัยรองรับงานให้มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้ทั้งลูกค้า และคู่ค้าของตน

ความมีประสิทธิภาพของระบบงานโดยรวม จึงเป็นตัวบ่งบอกถึง ตัวตนของบริษัทหรือองค์กรนั้นอย่างเป็นรูปธรรม แล้ว ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์?

1.บริษัทประกันภัยได้ประโยชน์ ในแง่ ประหยัดค่าใช้จ่าย และ ลดการทำงานของบริษัทตัวเองลง แต่เสียภาพลักษณ์ ห่างไกลจากคำว่า มืออาชีพ มากขึ้น
2.ลูกค้าเสียประโยชน์ เพราะเอกสารล่าช้า มีโอกาสสูญหายมากขึ้น เพราะถูกส่งต่อหลายทอด เอกสารอาจจะไม่สมบูรณ์ สกปรก ยับ นอกจากนี้ อาจจะถูกบุคคลที่สามล่วงรู้ พบข้อมูล เพราะผ่านหลายทอดหลายมือ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทน/นายหน้า เลขา ผู้ช่วย คนส่งเอกสาร ฯลฯ
3.ตัวแทน/นายหน้า เสียประโยชน์ เพราะต้องใช้เวลาไปส่งเอกสาร มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แทนที่จะเอาทรัพยากรเวลาไปพัฒนางานที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ลูกค้าและตัวเอง
4.ภาพลักษณ์ของวงการประกันภัย ระบบโดยรวม ขาดประสิทธิภาพ ในยุคปัจจุบัน ประสิทธิภาพ ความเร็ว ความถูกต้อง ความเป็นส่วนตัว เป็นเรื่องที่สำคัญ แต่บริษัทประกันภัยบางแห่งกลับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเพราะเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด
5.ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เอกสารฉบับหนึ่งถูกส่งออกจากบริษัท ต้องเดินทางไปส่งแล้วมันก็ยังต้องถูกส่งไปอีกทอด นั่นเป็นการทำให้โลกร้อนขึ้นเป็นสองเท่าโดยไม่จำเป็น เพราะกระบวนการดังกล่าวสามารถจบได้ในขั้นตอนเดียว

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในองค์กรใด จะบ่งบอกถึง ความเป็นไปขององกรค์นั้น

ทีมงานได้สอบถามไปยังบริษัทประกันภัยบางแห่ง ซึ่งปกติเเล้วเขามักจะไม่บอกว่าเพราะอะไร

บางบริษัท ตอบว่า เพราะ เอกสารถูกตีกลับเป็นจำนวนมาก บริษัทประกันภัยจึงแก้ปัญหาแบบง่ายๆ ต่อไปนี้ไม่ส่งให้ลูกค้าแล้ว ให้ไปส่งกันเอง ง่ายไหมล่ะ? ง่ายมาก ง่ายจนไม่มีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานที่มีแนวคิดแบบนี้เข้ามาในองค์กร เพราะถ้านั่นใช่ปัญหาที่แท้จริง สิ่งที่เขาควรทำ คือ การให้ทางเลือกกับ นายหน้า/ตัวแทน หากประสงค์จะให้บริษัทส่งเอกสารตรงให้ลูกค้า การออกระเบียบการ กรณีเอกสารตีกลับจากการแจ้งที่อยู่ที่ไม่อัพเดท เรียกเก็บค่าใช้จ่าย(เพื่อให้ตระหนัก) แต่ไม่ใช่แก้ปัญหาแบบมักง่าย ไร้วิสัยทัศน์

บางบริษัท ก็อ้างว่า ที่บริษัทไม่มีนโยบายส่งเอกสารตรงให้ลูกค้าเพราะ บริษัทไม่ต้องการไปยุ่งวุ่นวายกับลูกค้าของตัวแทน/นายหน้า คำตอบเหมือนจะดูดี แต่คุณก็มีข้อมูลของลูกค้าอยู่ในมือคุณไม่ใช่หรือ? แล้วการส่งเอกสารนั้น เป็นการไปยุ่งวุ่นวายกับลูกค้าอย่างไร? เป็นการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าต่างหาก

เมื่อเอกสารล่าช้า (ถูกส่งต่อหลายทอด) ..
ลูกค้า ทวงถามจาก ตัวแทน
ตัวแทน ทวงถามจาก บริษัท
(เพิ่มงานให้ลูกค้า ให้ตัวแทน ให้บริษัท)

สุดท้ายลูกค้า ไม่พึงพอใจ ย้ายไปทำประกันบริษัทอื่นที่บริการดีกว่า
ตัวแทนไม่อยากเสียลูกค้า จึงเสนอประกันของบริษัทอื่นที่ดีกว่าแทน

เมื่อเอกสารล่าช้า (ถูกส่งต่อหลายทอด) ลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ จากตัวแทนเพราะเอกสารล่าช้า หรือ ไม่สบายใจเพราะไม่แน่ใจตัวแทนได้ดำเนินการแล้วหรือไม่ แต่ได้จ่ายเงินให้ตัวแทนแล้ว ต่างคนต่างเครียด เครดิตความน่าเชื่อถือต่อตัวแทนก็ลดลงไปตามวันเวลาที่เอกสารจะถึงมือลูกค้า

ตัวแทนทำงานอย่างไม่มีความสุข บางครั้งถูกตำหนิจากลูกค้า เครียด รวมถึงต้องตามเอกสาร ต้องไปส่งเอกสาร แทนที่จะเอาเวลาไปดูแลลูกค้าในด้านอื่น หรือ ขายงานให้บริษัทประกัน กลับต้องทำงานที่ไม่ควรเกิดขึ้นในระบบ เพิ่มงานโดยไม่จำเป็นในระบบ ทั้งที่จบได้ที่บริษัทประกันเองตั้งแต่แรก นั่นเพราะ นโยบายอันไร้ประสิทธิภาพของบริษัทประกัน

หากคุณซื้อขายหุ้น

คุณจะพบว่า ไม่ว่า คุณจะซื้อหุ้นในราคาเท่าไรก็ตาม ในปีหนึ่งๆ เอกสารเกี่ยวกับการประชุม แผ่นซีดี ต่างๆ จะถูกส่งมาให้ผู้ถือหุ้น จำนวนมาก ชนิดที่ว่า เอาไปชั่งกิโลขายกันได้เลยทีเดียว ถ้าคุณซื้อหุ้นหลายตัว ซึ่งมันไม่ได้ถูกส่งจากโบรคเกอร์หุ้นที่คุณใช้บริการอยู่ การส่งเอกสารต้นฉบับจากแหล่งผลิตผู้รับผิดชอบโดยตรง สู่มือลูกค้าโดยตรงถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิง ในแง่ของ คามเป็นส่วนตัว ความสดใหม่ ความรวดเร็ว ความมีประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow