INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 13:56:00
Home » ประกันรถยนต์ » เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์\"you

เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

2017/05/02 8211👁️‍🗨️

ประกันภัยรถยนต์ เวนคืนกรมธรรม์ได้ (ยกเลิกกรมธรรม์ได้เงินคืน)
เหตุผลต่างๆที่ต้องยกเลิกกรมธรรม์

1. เมื่อต่อประกันแล้ว แต่ออกรถคันใหม่ (ต้องการซื้อรถคันใหม่แล้วขายรถคันเดิม) ทำได้ 2 วิธี
1.1 ยกเลิกประกันแล้วรับเงินค่าส่วนต่าง
1.2 เปลี่ยนชื่อผู้เอาประกัน (ขั้นตอนคล้ายกับการปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง) เอกสารที่ต้องใช้
– สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเขียนว่าต้องการปรับเปลี่ยนกรมธรรม์
– ใบจดทะเบียนรถ (ชื่อผู้ขับขี่คนใหม่)

2. พบข้อเสนอที่ดีกว่าเดิม
ถ้าเจอข้อเสนอดีกว่าก็สามารถทำการยกเลิกเจ้าเก่าเพื่อไปหาเจ้าใหม่ได้ แต่สิ่งที่ควรรู้คือ ควรย้ายค่ายประกัน ก่อนที่จะถึงวันคุ้มครองเพราะถ้าประกันเริ่มคุ้มครองแล้ว รวมๆ กันค่าส่วนต่างแล้วอาจจะไม่คุ้มค่า และสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อต้องย้ายค่ายคือ เรื่องการตรวจสภาพรถ กรณีเป็นประกันชั้น1 เนื่องจากต้องมีการถ่ายรูป หากผลการถ่ายรูปรถออกมามีรอยตำหนิ จะทำให้ไม่สามารถเคลมได้

3. เจ้าของรถเสียชีวิต สามารถยกเลิกได้โดยให้ผู้จัดการมรดกเป็นผู้ดำเนินการ แล้วเงินที่ได้รับนั้น จะเป็นไปตามพินัยกรรม

4. เปลี่ยนประเภทความคุ้มครอง เช่น จาก ประกันรถยนต์ 2+ เป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือ ชั้น1 เป็นชั้นอื่นๆ

ทำยังไงกับกรมธรรม์เดิมดี จะยกเลิกได้มั้ย หรือจะปล่อยไว้เฉยๆ จนกว่ากรมธรรม์จะหมดอายุไป

ประกันภัยรถยนต์สามารถยกเลิกได้
1.ผู้เอาประกัยแจ้งให้บริษัทรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
(ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์สิ้นสุดในวันที่ระบุไว้ในจดหมายหากไม่ได้ระบุวัน ให้ถือเอาวันที่บริษัทได้รับหนังสือ)

2.พร้อมแนบ กรมธรรม์ตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน และหน้าสมุดธนาคารที่ต้องการรับเงินคืน หรืออาจต้องส่งหนังสือแสดงความประสงค์ หรือเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทรับประกัน
โดยจำนวนเงินที่จะได้รับจากการเวนคืนกรมธรรม์จะแสดงในตารางประกอบภายในคู่มือกรมธรรม์ ดังนี้


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow