INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 18:16:17
Home » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/04 1546👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ scpa พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ถือกรมธรรม์กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะสำคัญได้แก่ สายตา มือ เท้า นิ้ว หรือกรณีทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ และให้ความคุ้มครองถึง 2 เท่า สำหรับอุบัติเหตุพิเศษ เช่น เกิดขึ้นในรถไฟ ในลิฟต์โรงแรม อาคารสาธารณะ ในกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนอกจากจะได้รับเงินทดแทนแล้วยังได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของบัญชีประกันชีวิตหลักโดยทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการชำระเบี้ยประกันภัยต่อไปจนครบกำหนดอายุของกรมธรรม์

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ add พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ถือกรมธรรม์ในกรณีการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะสำคัญได้แก่สายตา มือ เท้า หรือนิ้วเนื่องจากอุบัติเหตุและให้ความคุ้มครองถึง 2 เท่าสำหรับอุบัติเหตุพิเศษ เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถไฟในลิฟต์ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ adb พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ถือกรมธรรม์ในกรณีการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุโดยจะได้รับเงินทดแทน 100%

บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ฆาตกรรม จลาจล สงครามกลางเมือง rcc
เป็นบันทึกสลักหลังแนบสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุพิเศษและสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุกรณีมรณกรรมและสูญเสียอวัยวะโดยให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ถือกรมธรรม์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการฆาตกรรม ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การก่อความวุ่นวายของประชาชนเช่น การต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow