INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 3:23:01
Home » การประกันภัย » สไตล์ ของบริษัทประกัน สำคัญอย่างไร\"you

สไตล์ ของบริษัทประกัน สำคัญอย่างไร

2020/11/20 1257👁️‍🗨️

ลักษณะนิสัยใจคอ สไตล์ (style, nature, character) ของบริษัทประกัน แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาติกลุ่มพันธ์ุ เช่น ถ้าเป็นไทยจะเป็นการประนีประนอม คุยกันได้ สไตล์ของฝรั่งก็อาจมีความแตกต่างกันไป

บริษัทประกันยี่ห้อหรือ แบรนด์ของฝรั่ง โดยเฉพาะฝั่งยุโรป จะไม่มี เรื่องบุญคุณ ธุรกิจก็คือธุรกิจ ลูกค้าเก่าแก่ เฟเว่อร์ เรื่องเหล่านี้มักไม่ค่อยมี มักไม่แคร์ ทั้งลูกค้าและตัวแทนนายหน้า พนักงานจ้างด้วยเงินเดือนสูงแต่ถ้าไล่ออกก็เอาออกไเลย ไม่สนใจความรู้สึก บทจะตัดก็ตัด ไม่มีอาลัยอาวรณ์ ไม่สนเรื่องความจริงใจอะไร สนแค่เรื่องที่จับต้องได้ ซื้อมาขายไป ตามเงื่อนไข บางบริษัทไม่สน ตัวแทน ไม่สนลูกค้า ดังนั้นจะมาขอให้อนุโลม ผ่อนผัน เห็นใจ หรือ ให้ทำอะไรที่ไม่มีอยู่ในนโยบาย ก็มักไม่ได้การตอบรับที่ดี เหมือนกับ บริษัทประกันที่บริหารโดยคนไทย ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจน เรื่องการเคลม การทำเรื่องผ่อนผัน กรุงเทพประกันชีวิต ของเขาสุดยอดจริง (อย่างน้อยก็เป็นข้อมูล inside ของตัวแทนในทีมงานที่รู้จักกันอายุงานกว่า 20 ปี แต่อาจจะขึ้นกับตัวแทนแต่ละคนก็ได้) อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ข้อมูลดังกล่าว เรื่องของ character บริษัทประกันนี้เป็นเพีงภาพกว้างภาพรวม แนวโน้ม แต่ในความเป็นจริงก็มีปัจจัยอื่นๆที่เป็นข้อยกเว้นได้ด้วย เช่น พนักงานที่มีคุณธรรม ซึ่งเราจะเห็นว่า service mind แต่ละคนมีไม่เท่ากัน ความเห็นอกเห็นใจของแต่ละคน มีเท่าเกัน และสิ่งเหล่านี้ก็อาจถูกจำกัดด้วยนโยบายของบริษัทนั้นๆนั่นเอง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow