INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 11:57:25
Home » ประกันสุขภาพ » ประกันสุขภาพ เงื่อนไขหลายชั้น ต้องผ่านหลายด่าน ทำประกันสุขภาพต้องรู้ ระยะเวลารอคอย (ภาค3)\"you

ประกันสุขภาพ เงื่อนไขหลายชั้น ต้องผ่านหลายด่าน ทำประกันสุขภาพต้องรู้ ระยะเวลารอคอย (ภาค3)

2017/05/22 2514👁️‍🗨️

ประกันสุขภาพ เงื่อนไขหลายชั้น ต้องผ่านหลายด่าน ทำประกันสุขภาพต้องรู้ ระยะเวลารอคอย (ภาค3)
บทความก่อนหน้า
https://www.insurancethai.net/health-insurance-waiting-period2/

ด่านที่3

ระยะเวลารอคอยสุดท้าย ช่วงเวลา 2 ปี นับตั้งแต่กรมธรรม์มีผลบังคับ

ถ้าการเจ็บป่วยของลูกค้าผู้เอาประกัน เกิดขึ้นภายใน 2 ปี บริษัทประกัน มีสิทธิ์ระงับการจ่ายสินไหมชั่วคราว โดยจะตรวจสอบประวัติผู้เอาประกัน หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นเเล้วไม่ปรากฏพบเหตุแห่งการปฏิเสธ ก็จะอนุมัติการเคลม ตามสิทธิ์ของประกันสุขภาพที่ซื้อไว้ต่อไป

การตรวจสอบนี้ ปกติแล้วจะเป็นการตรวจสอบสำหรับโรคบางอย่าง ซึ่งใช้เวลาในการก่อตัวนาน รวมถึงยังตรวจสอบประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัยตามที่ต่างๆ และ การให้ข้อมูลใบสมัครที่เคยให้ไว้ด้วย หากพบมีว่ามีมีการปกปิด หรือ แถลงข้อความเท็จ บริษัทประกันมีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายได้ ดังนั้นในฐานะลูกค้าผู้เอาประกัน ควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลดังกล่าว โดยตอบตามความเป็นจริงจะดีที่สุด สำหรับตัวแทนประกัน คุณควรให้ผู้เอาประกันเป็นคนกรอกข้อมูล จะเป็นการดีที่สุด เว้นแต่ผู้เอาประกันบางรายต้องการให้บริการช่วยอำนวยความสะดวกก็ทำได้ แต่คุณต้องแน่ใจถึงข้อมูลที่จะนำลงมาใส่ในใบสมัครนั้น

ถ้าปรากฏพบว่า ทุกอย่างถูกต้องก็สามารถอนุมัติการเคลมกันได้ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ซื้อไว้

ระยะเวลาการตรวจสอบประวัติ

ในรายที่บริษัทประกันส่งสัย ในข้อมูล จะมีการตรวจสอบประวัติของลูกค้า โดยขอข้อมูลไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกัน อาจใช้เวลาในการดำเนินการ เช่น ภายใน 30 วัน เป็นต้น

ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องเวลา หากมีการเคลมช่วงนี้ นั่นหมายความว่าคุณต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน

ในความเป็นจริง บริษัทประกันอาจใช้เวลาเร็วกว่านั้นในการได้ประวัติมา แต่เนื่องจาก การขอข้อมูลไปยังโรงพยาบาลมีขั้นตอนของโรงพยาบาลด้วย ซึ่งแต่ละแห่งอาจจะทำได้เร็ว หรือ ช้าต่างกัน ในบางครั้งผู้ขอเอาประกันสามารถไปขอประวัติได้เอง ในลุกค้าของโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะได้ข้อมูลเร็วกว่า

อย่างไรก็ตาม ในกฏหมายนั้น ได้ให้สิทธิ์บริษัทประกันในการขอประวัติ หรือใช้เวลาเพื่อการนี้ได้สูงสุด 90 วัน เลยทีเดียว แต่โดยทั่วไป มักทำกันไม่เกิน 30 วัน

ถ้าหากผู้เอาประกันปกปิด หรือ โกหก บริษัทประกัน เรื่องสุขภาพ จะด้วยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ถ้าผ่านไปได้ 2 ปี บริษัทประกันจะไม่ตรวจสอบประวัติหรือเอามาเป็นเหตุในการไม่จ่าย นั่นหมายความว่า หลัง 2 ปีไปแล้ว บริษัทจะจ่ายค่ารักษาให้แม้ว่าโรคนั้นจะเป็นมาก่อนทำประกัน หรือ มีการปกปิดก็ตาม แต่หลังจากจ่ายแล้วบริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับประกันต่อ หรือ ไม่ต่ออายุได้ นั่นเอง หรือ แม้กระทั่งการยกเลิกสัญญาประกันสุขภาพ

สัญญาประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเดี่ยว หรือ ต้องซื้อพ่วงอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น เป็น “สัญญาปีต่อปี” ซึ่งสามารถดูได้ในกรมธรรม์มีเขียนไว้ชัดเจน แต่ส่วนมากแล้วบริษัทประกันชีวิต จะไม่มีการยกเลิกสุขภาพ จะมีการต่อให้ทุกๆปี พร้อมกับประกันชีวิตอยู่แล้ว ในบางกรณีที่มีการเบิกเครม ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเบี้ยประกันเดือนละพันแต่เบิกเคลม ปีละ 100,000 บริษัท ประกันบางแห่ง ก็ไม่ยกเลิกแต่อย่างใด ก็ถือเป็นสิทธิลูกค้าสามารถจะใช้ได้ในสิทธิ์ที่จำเป็นต้องใช้ ถ้าท่านเป็นลูกค้าของบริษัทประกันชีวิตแบบที่ว่านี้ โชคดีแล้วละ แล้วถ้าอยากโชคดีกว่านั้น ให้หาตัวแทนที่ดูแลท่านได้


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow