INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:49:34
Home » ประกันสุขภาพ » อยากซื้อประกันสุขภาพ จะต้องทำอย่างไร?\"you

อยากซื้อประกันสุขภาพ จะต้องทำอย่างไร?

2018/07/01 1760👁️‍🗨️
อยากซื้อประกันสุขภาพ จะต้องทำอย่างไร?

สำหรับผู้เริ่มต้นจะซื้อประกันสุขภาพ ให้อ่านบทความนี้ประกอบ การซื้อประกันสุขภาพ การเลือกซื้อประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ โดยทั่วไป แบ่งเป็น 3 ประเภท

1.ประกันสุขภาพสัญญาหลัก
2.ประกันสุขภาพสัญญาย่อย (พ่วงในประกันชีวิต)
3.ประกันสุขภาพกลุ่ม

ทั้ง3 แบบมีความแตกต่างกันในแง่ต่างๆ ทั้ง ในด้านราคา เงื่อนไขความคุ้มครอง กลุ่มผู้มีสิทธิ์ซื้อ

1. ประกันสุขภาพสัญญาหลัก

ประกันสุขภาพสัญญาหลัก หรือ ประกันสุขภาพที่ซื้อเดี่ยวได้ โดยไม่ต้องซื้อประกันชีวิต ซึ่งประกันสุขภาพประเภทนี้ สามารถซื้อได้จาก บริษัทประกันวินาศภัย ต่างๆ โดยอาจซื้อผ่านทาง ตัวแทน หรือ (นายหน้า)โบรกเกอร์ ก็ได้ ซึ่งจะมีข้อดีที่จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก แผนประกันสุขภาพประเภทนี้มีความคล่องตัวสูง ในแง่การซื้อ ด้วยเหตุผลว่า เราสามารถเปลี่ยนแผนประกันได้เรื่อยๆ อย่างน้อยก็ปีละครั้ง เช่น มีแผนประกันสุขภาพแบบใหม่ออกมา หรือ เราพบว่า บริษัทประกันวินาศภัยที่เราใช้อยู่มีปัญหาก็ย้ายค่ายได้ง่ายๆ อย่างไรก็ตาม ในดีก็มีเลว เพราะ คุณอาจจะความต่อเนื่องของสิทธิที่มีอยู่ในกรมธรรม์ไป นั่นคือ หากคุณเป็นโรคเดิมอยู่ที่ยังรักษาไม่หาย ถ้ายกเลิกประกันสุขภาพแล้วไปสมัครที่ใหม่ เขาอาจจะไม่รับ เป็นต้น

2. ประกันสุขภาพสัญญาย่อย

ประกันสุขภาพสัญญาย่อย (พ่วงในประกันชีวิต) ประกันสุขภาพประเภทนี้ จะเป็นสัญญาย่อยของ ประกันชีวิต นั่นคือ คุณต้องซื้อพร้อมกับประกันชีวิตเท่านั้น หรือ ต้องซื้อประกันชีวิตก่อน จึงจะซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบนี้เข้าไปได้

ข้อดีของประกันสุขภาพแบบพ่วงในกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ ความเสถียรของตัวสินค้า ซึ่งบางบริษัทประกันชีวิต จะไม่มีการยกเลิกแผนประกันตลอดสัญญาประกันชีวิต (กรณีของการปรับเปลียนแผนประกันตาม นโยบายของบริษัทประกัน) นั่นคือ ซื้อแล้วซื้อเลย สำหรับคนที่ซื้อไปแล้วนั่นเอง แม้คนใหม่ๆจะซื้อไม่ได้ก็ตาม (ยกเลิกแผนประกันสุขภาพ) แต่ในตัวของสัญญาเองโดยทั่วไปจะยังคงเป็น สัญญาปีต่อปี (สังเกตุในกรมธรรม์มีบอกเอาไว้) นั่นหมายถึงหากบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกไม่ต่อสัญญาให้ผู้เอาประกันภัยก็ย่อมทำได้ ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะพิจารณาจาก การเคลมเป็นหลัก แต่มักพบว่าหลายๆบริษัทประกันชีวิต ไม่ได้มีการยกเลิกสัญญาดังกล่าว

ประกันสุขภาพประเภทนี้ สามารถซื้อได้จาก บริษัทประกันชีวิต ต่างๆ โดยทั่วไป มักซื้อผ่านทาง ตัวแทนประกันชีวิต เพื่อคอยดูแลคุณไปตลอดสัญญา หรือ จนกว่าตัวแทนคนนั้นจะลาออกไป หรือ คุณต้องการเปลี่ยนตัวแทนก็ทำได้

3. ประกันสุขภาพกลุ่ม

จะต้องซื้อแบบกลุ่มเท่านั้น ซึ่งมักเป็น บริษัท หรือ องค์กรต่างๆ โดยจะมีเงื่อนไขจำนวนคนขั้นต่ำ เช่น 10 คนเป็นต้น

ข้อดีของประกันสุขภาพแบบกลุ่มคือ เบี้ยประกันมักจะถูกกว่า แบบทั่วไป นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขบางพิเศษขึ้นมาเช่น สามารถเคลมประกันสุขภาพได โดยไม่ต้องมีระยะเวลารอคอย 30 วัน อย่างไรก็ตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทประกันอาจมีความแตกต่างกันไป

ประกันสุขภาพประเภทนี้ สามารถซื้อได้ทั้งจาก บริษัทประกันวินาศภัย ต่างๆ และ บริษัทประกันชีวิต ต่างๆ โดยอาจซื้อผ่านทาง ตัวแทน หรือ (นายหน้า)โบรกเกอร์ ก็ได้ เช่นกัน

ถ้าซื้อในนามบุคคล มักจะซื้อ  1. ประกันสุขภาพสัญญาหลัก  หรือ 2. ประกันสุขภาพสัญญาย่อย (พ่วงในประกันชีวิต)

อย่างไรก็ตาม การซื้อประกันสุขภาพ ให้ดูบทความนี้
การซื้อประกันภัย ผ่าน 3 ช่องทาง บริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย
ความสำคัญของการเลือกตัวแทนนายหน้าประกันภัย


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow