INSURANCETHAI.NET
Mon 20/05/2024 13:18:47
Home » อัพเดทประกันภัย » Excess กับ Deductible (ค่าเสียหายส่วนแรก) ในแบบของไทย\"you

Excess กับ Deductible (ค่าเสียหายส่วนแรก) ในแบบของไทย

2017/09/06 2478👁️‍🗨️

1. Excess มาตรฐาน หรือ เป็นไปโดยเงื่อนไขปกติของกรมธรรม์

ถูกใช้ กับ กรณี ที่มีการเรียกร้องสินไหม เคลมประกัน ที่ผู้เอาประกัน (ลูกค้า) เป็นฝ่ายผิด ที่ไม่มีคู่กรณี เช่น …
– รถคันเอาประกันถูกกรีดเป็นรอย โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือ ระบุคนร้ายไม่ได้
– รถยนต์คันเอาประกันถูกชน โดยรถยนต์คันอื่น แล้วไม่สามารถระบุได้ว่า คันไหน
กรณีข้างต้น แม้เป็นประกันชั้น1 ก็ต้อง จ่ายค่า Excess

ซึ่งค่า Excess จะคิด ต่อ 1 จุด หรือ 1 เหตุการณ์
เช่น หากรถถูกกรีดเป็นรอย รอบคัน หรือ ถูกข้างปาวัตถุใส่หลายจุด กรณีนี้ ให้นับเป็น 1 เหตุการณ์ และ จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาท

“Excess” หมายถึง ค่าเสียหายส่วนแรกที่ ผู้เอาประกัน ต้องจ่ายอยู่แล้วตามเงื่อนไขกรมธรรม์มาตรฐานทั่วไป สำหรับเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่มีคู่กรณี หรือ แจ้งคู่กรณีไม่ได้  เช่น จ่ายเงิน 1,000 บาทแรก ของความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชน หรือหากเกิดจากการชนแต่ก็ไม่มีคู่กรณี

กรณีที่ “ไม่ต้องจ่าย” ค่าเสียหายส่วนแรก

รถชนกับพาหนะอื่นและแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้
รถชนผนังบ้าน ชนประตู หน้าต่าง
รถชนกำแพง เสา รั้ว ต้นไม้ เสาไฟฟ้า
ชนคน สุนัข สัตว์ สิ่งของ
ชนฟุตบาท
รถพลิกคว่ำ
รถชนราวสะพาน ทางฟุตบาท
ชนหน้าผา ชนกองดิน กองทราย ป้ายจราจร
ชนทรัพย์สินอื่นใดที่ยึดแน่นตรึงตรากับพื้นดิน

กรณีที่ “ต้องจ่าย” ค่าเสียหายส่วนแรก

กรณีอื่นๆ ที่แจ้งสาเหตุไม่ชัดเจน
รถถูกขีดข่วน หรือถูกกลั่นแกล้ง แจ้งคู่กรณีไม่ได้
กระจกรถแตก ไม่ทราบสาเหตุ

กรณีที่ อาจจะพบว่า “ต้องจ่าย” หรือ “ไม่ต้องจ่าย” ค่าเสียหายส่วนแรก

ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่ทำ แผนประกันที่ซื้อ การดูแลของตัวแทน/นายหน้า วิธีการแจ้งเคลม ให้ท่านดูในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หากไม่มีเขียนไว้ก็ไม่เป็นข้อยกเว้น นั่นคือ เคลมได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่า Excess

ไถลตกข้างทางแต่ไม่พลิกคว่ำ
รถถูกสัตว์กัดแทะหรือขีดข่วน
หินหรือวัสดุอื่นๆกระเด็นใส่
เฉี่ยวกิ่งไม้ สายไฟ หรือลวดหนาม
รถตกหลุม หรือครูดพื้นถนน
เหยียบตะปู วัสดุมีคม หรือยางฉีก
รถถูกละอองสี หรือมีวัสดุใดหล่นมาโดน
ถูกวัสดุในตัวรถกระแทกหรือกรีดโดน
ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม (บางบริษัทมีความคุ้มครองให้)

2. Deductible (DD) ที่ถูกร้องขอโดยผู้เอาประกัน หรือ ลูกค้า

ซึ่งมักใช้กับประกันชั้น1 และ สามารถขอ ให้มี Deductible (DD) ได้ ตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท
เช่น ปกติประกันชั้น1 เบี้ยประกันอยู่ที่ 20,000 เมื่อขอ DD ไป 5,000 เบี้ยประกันจะลดลง เป็น 15,000 เป็นต้น

3. Deductible (DD) ที่ถูกระบุมาโดยบริษัทประกัน ตั้งแต่แรก

– ประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือ ประเภท1 ที่ระบุเงื่อนไข การจ่าย ที่ 5,000 บาท / ครั้ง ซึ่งทำให้เบี้ยประกันลดลงไป ตามที่บริษัทประกันภัยนั้นๆ คิดขึ้นมา ซึ่งปกติจะทำให้เบี้ยประกันภัยลงมากกว่า ข้อ 2

ประกันรถยนต์ประเภท 2+ หรือ 3+ ซึ่งมักกำหนด Deductible ที่ 2,000 บาท โดยหากเลือกแบบที่ไม่มี Deductible จะทำให้เบี้ยประกันถูกลง 1,000 บาท เป็นต้น

สรุป
Excess เป็นค่าเสียหายส่วนแรก ที่ถูกกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขมาตรฐาน
Deductible (DD) ค่าเสียหายส่วนแรก แบบสมัครใจ แบ่งเป็นสองอย่าง 1. ลูกค้าร้องขอเข้าไป เลือกได้ 1000-5000 และ 2.บริษัทประกันกำหนดไว้ตั้งแต่ สำหรับใช้ทำการตลาดเบี้ยถูกลง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow