INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 14:17:54
Home » Uncategorized » เจ้าหน้าที่การตลาด กับ ตัวแทน/นายหน้าประกัน\"you

เจ้าหน้าที่การตลาด กับ ตัวแทน/นายหน้าประกัน

2022/06/12 560👁️‍🗨️

บริษัทประกันวินาศภัย โดยทั่วไปจะมี แผนกการตลาดที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแล หรือ สนับสนุน (support) ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย
ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งก็บอกไว้อยู่แล้วถึงขอบเขตงาน นั่นหมายถึงอะไรที่ เจ้าหน้าที่การตลาดสามารถทำได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้ก็จะทำ เพื่อนำมาซึ่งผลผลิต อันส่งต่อมายังบริษัทประกันนั้นๆ
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลตัวแทน/นายหน้าประกัน หากมีความสามารถก็จะเป็นที่ชื่นชอบ และ ตัวแทน/นายหน้าประกันก็อยากร่วมงานด้วย แน่นอนว่า หากเจ้าหน้าการตลาดคนนั้น ย้ายงานไปยังบริษัทประกันวินาศภัยใด งานประกันภัยก็จะหลั่งไหลไปที่นั่น เนื่องจากตัวแทน/นายหน้าประกันก็จะตามติดไป และบริษัทประกันที่ฉลาดในการทำธุรกิจ ก็อาจจะดึงตัว เจ้าหน้าที่การตลาดคนนั้นไปร่วมงานด้วย นั่นเอง

แต่ในยุคปัจจุบัน จากประการณ์ทำงานกับหลยบริษัทประกันวินาศภัย พบว่า บางบริษัทมี เจ้าหน้าที่การตลาด ที่ทำงานได้แย่ จนแทบจะไม่มีประโยชน์กับ ตัวแทนนายหน้าเลย ส่งอีเมลก็ไม่ตอบ ตอบก็ช้าข้ามวัน จนล่วงเลยเวลา หรือ กระทั่งโทรศัพท์ไปก็รับสายมั่งไม่รับมั่ง แล้วไม่โทรกลับ ตัวแทนนายหน้าใด ที่ต้องพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าว ก็ทำงานด้วยความยากลำบาก หรือ ไม่อยากส่งงานกับบริษัทประกันนั้นๆ ส่งผลเสียต่อบริษัทประกันโดยตรง จนในบางครั้ง ตัวแทน/นายหน้า อาจส่งสัยว่า ทำไมบริษัทประกันนั้น จะต้องมีแผนกดังกล่าว ให้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อประโยชน์ แถมยังเป็นบ่อนทำลาย บริษัทของตัวเองอีกด้วย

จะพบว่าโดยทั่วไป เจ้าหน้าที่การตลาดเหล่านั้น จะไม่เปิดเผย โครงสร้างองค์กร ในหน่วยงานที่ตัวเองอยู่ ในลำดับตำแหน่งงานสายบังคับบัญชาของตน เช่น ติดต่อได้อย่างไร เพราะ กลัวการถูกร้องเรียน หรือ รายงาน และที่หนักกว่านั้น หัวหน้าของเจ้าหน้าที่การตลาดเหล่านั้นก็จะมี นิสัยใจคอ หรือ การทำงานที่เหมือนกับลูกน้องตนเอง ดั่งสุภาษิต ว่าไว้ หัวหน้ายังไงลูกน้องอย่างนั้น

บริษัทประกันควรมีการตรวจสอบ ประเมินผลการทำงานโดยเฉพาะแผนกดังกล่าว เนื่องจาก มีผลกระทบกับผลประกอบการโดยตรง อาจให้มีการประเมินโดย ตัวแทน/นายหน้า ที่อยู่ในความดูแลของ เจ้าหน้าที่นั้นๆ เป็นการรายงานจากล่างขึ้นบน และ มีจัดคน หรือ ไว้ทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow