INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:09:02
Home » อัพเดทประกันภัย » คุณควรซื้อประกันกับ ตัวแทน/นายหน้า ประเภทไหน?\"you

คุณควรซื้อประกันกับ ตัวแทน/นายหน้า ประเภทไหน?

2018/03/22 1905👁️‍🗨️

คุณควรซื้อประกัน กับ ตัวแทน/นายหน้า ที่ทำงาน เป็นอาชีพ (จะให้ดี ต้องมีความเป็นมืออาชีพ)

เหตุผลก็เพราะว่า เมื่องานที่เขาทำเป็นอาชีพ ย่อมจะต้องมีการศึกษาความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ตามที่เขาเหล่านั้นศึกษาเรียนรู้มา รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมา อันจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาให้คุณได้

ตัวแทน/นายหน้า แต่ละ “ระดับ”(Level)
ระดับที่1 Part Time ตัวแทน/นายหน้า ทำงานบางเวลา
ระดับที่2 Full Time ตัวแทน/นายหน้า ทำงานเป็นอาชีพหลัก
ระดับที่3 Full Time Professional ตัวแทน/นายหน้า มืออาชีพ

ตัวแทน/นายหน้า บางเวลา (Past time Agent)

ย่อมไม่สามารถจะดูแลและบริการคุณได้อย่างเต็มที่ เท่ากับ ตัวแทน/นายหน้า ที่ทำงานเต็มเวลา เพราะ ตัวแทนบางเวลา (ตัวแทน past time) ต้องทำงานหลักอื่น จึงเอาเวลาไปทำงานหลักมากกว่า อาจจะไม่มีเวลามากพอจะไปศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ในงาน ประกัน ซึ่งนั่น อาจจะทำให้คุณเองในฐานะลูกค้า ไม่ได้รับการอัพเดท ข่าวสาร สิ่งสำคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์ และ เนื่องจากเป็นงานสำรอง งานบางเวลา จึงพร้อมจะทิ้งงานได้ตลอดเวลา เพราะไม่ใช่รายได้หลัก แต่ก็ต้องดูเป็นรายๆไป เพราะ บางคนมีความตั้งใจ และ มีการพัฒนา มุ่งมั่นจำทำอาชีพ ตัวแทน/นายหน้า แบบเต็มเวลา ในอนาคตข้างหน้าที่ตั้งใจไว้ (บางทีปัจจุบันอาจจะมีรายได้ไม่มากพอจะออกจากงานเดิม) แต่ทั้งหมด ก็โชว์ด้วยการกระทำ วัดกันที่ผล ไม่ใช่แค่คำพูด

ตัวแทน/นายหน้า เต็มเวลา (Full time Agent)

เขาเหล่านั้นจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในงานที่เขาทำอยู่ มีเวลาไปอบรม เรียนรู้ ศึกษา สิ่งใหม่ๆ ในงานที่เขาทำ ซึ่งนั่นจะส่งผลดีกับตัวของลูกค้าผู้ใช้บริการของเขา เพราะ ความรู้ความสามารถ ของ ตัวแทน/นายหน้า ของคุณที่มีมากขึ้น ย่อมแก้ปัญหาต่างๆให้คุณได้ดีขึ้นนั่นเอง และ ในเมื่อเป็นงานหลัก งานประจำที่ทำ คุณจึงมั่นใจได้ว่า เขาเหล่านั้น เห็นความสำคัญของลูกค้า ผู้ซึ่งให้รายได้กับเขา (คอมมิสชั่น) ย่อมจะรับผิดชอบดูแลคุณ เพราะ เป็นรายได้หลัก ในงานที่เขาทำ การออกจากอาชีพ งานขายประกัน ย่อมเป็นไปได้ยากกว่า ตัวแทน/นายหน้า บางเวลา (พาสไทม์)

ตัวแทน/นายหน้า เต็มเวลา มืออาชีพ (Full time Agent Professional)

มืออาชีพ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ทำเป็นอาชีพอย่างเดียว แต่มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ

มืออาชีพ (professional) คือ การมีความรอบรู้ ชำนาญเชี่ยวชาญ เป็นพิเศษในสาชาวิชาชีพของตนเอง การทำงานมีมาตรฐานถูกต้อง รวมถึงอาจจะมีระบบต่างๆรองรับ การทำงาน นอกจากนั้น ยังมีไหวพริบในการจัดการ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วแม่นยำ ลงมือทำอย่างจริงจัง มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันโลกตลอดเวลา

ยิ่ง ตัวแทน/นายหน้า ของคุณมี Skill ความสามารถ มากเท่าไร คุณจะได้ประโยชน์จาก ความรู้ความสามารถของเขาเหล่านั้น ที่จะทำให้คุณได้ประโยชน์สูงสุด ในการซื้อประกัน รวมถึงการบริการ

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ คือ ตัวแทน/นายหน้า นั้นต้อง เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ รักษาคำมั่นสัญญา ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม รวมถึง จริยธรรม มีน้ำใจไมตรี นี่คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่ “ต้องมี” หากขาดซึ่งสิ่งเหล่านี้ แม้จะมีความสามารถมากมายเพียงใดก็ไร้ประโยชน์ เพราะมันอาจกลับกลายเป็นผลร้ายให้กับตัวคุณ (ทุกธุรกิจก็เป็นแบบนี้)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow