INSURANCETHAI.NET
Mon 25/01/2021 14:55:03
Home » Uncategorized » ประกันภัยสำหรับเงิน\"you

ประกันภัยสำหรับเงิน

2019/06/11

ความคุ้มครอง 3 แบบ

แบบ ปง.1

ความสูญเสียของเงินที่เกิดจากการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ระหว่างการขนส่ง และขณะเก็บอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย หรือในตู้นิรภัย และความเสียหายต่อตัวตู้นิรภัย

แบบ ปง.2

คุ้มครองความสูญเสียของเงินที่เกิดจากสาเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น

แบบ ปง.3

คุ้มครองความสูญเสียของเงินที่เกิดจากสาเหตุใดๆ ที่มิได้ระบุในข้อยกเว้นซึ่งรวมถึงการยักยอก ทั้งโกงโดยพนักงานรับส่งเงินที่สามารถค้นพบภายใน 3 วัน
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥COVID 19 รอบสอง .. 😷 [Ad]
🦠 ไวรัสโคโรน่า กดเลือกดูแผนประกัน 😷😷😷up arrow