INSURANCETHAI.NET
Wed 25/05/2022 20:02:17
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย เมืองไทยประกันภัย » เมืองไทยประกันภัย\"you

เมืองไทยประกันภัย

2011/09/19

เมืองไทยประกันภัย โทร 1484
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2665-4000, 0-2290-3333
โทรสาร 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033
info@muangthaiinsurance.com

mt-insurance

20 มิถุนายน 2551 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สู่ บริษัทประกันวินาศภัย ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เกิดจาก “การควบกิจการ บริษัทภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด”
เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการโดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2บริษัทให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกัน

“ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อประกาศชื่อสู่ความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับต้นของประเทศ ภายใน 5 ปี
ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตเพิ่มขึ้น 2 เท่า หรือ 7,000 ล้านบาท”
“และเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทย ที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล”

บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2475

ภัทรประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจกันรักษาไว้ต่อเนื่องยืนยาวมาโดยตลอด สมดังวิสัยทัศน์ “บริษัทประกันวินาศภัยในใจคุณ” ผสมผสานกับปรัชญาการดำเนินงานที่ซึมซาบในจิตสำนึกของทุกคนว่า“ซื่อสัตย์สุจริต เป็นมิตรสนิทใจ”

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
พ.ศ. 2494 ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด โดยเป็นสายงานหนึ่งในการให้บริการรับประกันภัยทุกประเภทครบวงจร จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
จุดเปลี่ยนแปลง สำคัญเกิดขึ้นเมื่อ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ ทำให้เมืองไทยประกันภัยต้องแยกตัวออกมาจาก เมืองไทยประกันชีวิต โดยผลทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด มีปณิธานในการดำเนินงานว่า
“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ มากกว่าการเป็นผู้รับประกันภัยเพียงอย่างเดียว” โดยคุณนวลพรรณ ล่ำซำดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปัจจุบัน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยเน้นความสำคัญในการให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ ครบทุกช่องทางการให้บริการแจ้งเหตุได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง

เมืองไทยประกันภัย ได้ตระหนักและใส่ใจทุกรายละเอียดในเหตุแก่การเกิดความเสี่ยงภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า เราพร้อมที่จะอยู่เดินเคียงข้างคุณในทุกๆ ที่ ทุกๆ เวลา เพื่อให้คุณรู้สึกอุ่นใจและยิ้มได้เมื่อทำประกันภัย กับเมืองไทยประกันภัย ดังสโลแกนที่ว่า “เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”

แผนที่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow