INSURANCETHAI.NET
Mon 30/11/2020 2:09:05
Home » ฟินันซ่าประกันชีวิต » PA Happy PLAN สำหรับผู้สูงอายุ (ทุกขั้นอาชีพ) ฟินันซ่าประกันชีวิต\"you

PA Happy PLAN สำหรับผู้สูงอายุ (ทุกขั้นอาชีพ) ฟินันซ่าประกันชีวิต

2010/10/04

PA Happy PLAN สำหรับผู้สูงอายุ (ทุกขั้นอาชีพ) ฟินันซ่าประกันชีวิต

เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องการความคุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุ โดยมีเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 2 บาท 47 สตางค์ รับประกันตั้งแต่อายุ 66 – 75 ปี
(ไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามอายุที่เพิ่มขึ้น) สามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ 3 แผน ตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 300,000 บาท

ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี
วงเงินคุ้มครอง (ทุนประกัน) ตั้งแต่ 100,000 – 300,000 บาท

เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รับเงิน 100 % ของทุนประกัน
สูญเสียอวัยวะและสายตา 2 ข้าง รับเงิน 100 % ของทุนประกัน
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับเงิน 100 % ของทุนประกัน
การถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย รับเงิน 50 % ของทุนประกัน
การขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์ รับเงิน 50,000 – 75,000 บาท ตามแต่ละแผนที่กำหนด
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง รับเงิน 10 % ของทุนประกัน
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow