INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 16:33:01
Home » Uncategorized » ขอข้อมูล/ขอประวัติ เพิ่มเติม จากการสมัครทำประกันชีวิต/สุขภาพ\"you

ขอข้อมูล/ขอประวัติ เพิ่มเติม จากการสมัครทำประกันชีวิต/สุขภาพ

2019/11/25 740👁️‍🗨️

กรุงเทพประกันชีวิต

เมื่อตัวแทนส่งงานประกันชีวิต ไม่ว่าจะมีการซื้อ อนุสัญญาสุขภาพ พ่วง ด้วยหรือไม่ก็ตาม หากมีการแถลงความผิดปกติ โรคที่เคยรักษา เคยเป็น หรือ มีประวัติ ฯลฯ บริษัทประกันชีวิต มักจะขอประวัติการรักษาเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการพิจาณา โดยให้ลูกค้าเป็นคนขอ แล้วส่งเอกสารจริงกลับมา (เอกสารต้องประทับตราโรงพยาบาลด้วย) และบางกรณี ก็อาจ ขอตรวจสุขภาพ หรือ ทั้งสองอย่าง

แอกซ่าประกันภัย

เมื่อตัวแทน/นายหน้า ส่งงานประกันสุขภาพ หากมีการแถลงสุขภาพ เกี่ยวกับโรคที่เป็น หรือ เคยเป็น หรือ อาจจะยังรักษาไม่หาย ฯลฯ บริษัทจะ ขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้ลูกค้าเป็นคนขอ และ ส่งกลับมาได้ในรูปแบบไฟล์ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารจริง

ทำไม บริษัทประกันภัยสองแห่งนี้ จึงมีมาตรฐานเรื่องการขอเอกสารกลับมาที่แตกต่างกัน?

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตเป็น บริษัทประกันชีวิต
บริษัทแอกซ่าประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัย

แม้จะใช้กฏหมายในการควบคุมคนละฉบับกัน แต่ในความเป็นจริง เอกสารที่ออกมาโดยโรงพยาบาลแล้ว นั้นสามารถใช้การ สะแกน หรือ เป็นแบบไฟล์ได้ เหมือนกับ กรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ กรุงเทพประกันชีวิตเองก็เพิ่งจะมีให้เป็น e-policy คือ ไม่จำเป็นต้องออกเป็นรูปเล่มกระดาษ insurancethai.net มองว่า ระบบของกรุงเทพประกันชีวิต เป็นมาตรฐานแบบไทยๆ ยังคงสู้มาตรฐานของ แอกซ่าของยุโรปไม่ได้ ในเรื่องระบบความทันสมัย แนวคิดบางอย่าง แม้ในระยะหลังๆมานี้ กรุงเทพประกันชีวิตมีความพยายามตั้งใจอย่างมาก ชนิดที่แทบจะพลิกโฉมบริษัทเลยทีเดียว เนื่องจากมีการพัฒนาระบบ IT มากมาย เช่น ระบบการขายประกันผ่านออนไลน์ของบริษัทเอง ระบบขายงานผ่านออนไลน์ของตัวแทนประกันชีวิต แต่ … อาจจะไม่สามารถพัฒนา หรือ ปรับเปลียนได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต้องใช้เอกสารกระดาษส่งเข้ามาที่บริษัทเป็นต้น และแม้แต่ระบบออนไลน์สำหรับตัวแทนก็ยังทำไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถแจ้งงานอะไรในนั้นได้ ซึ่งตามหลักแล้ว ระบบที่สมบูรณ์ควรต้องเป็น One stop shopping

ประเด็นที่บริษัทประกันกลัวอาจจะเป็นเรื่องความถูกต้องของไฟล์ อาจจะมีการปลอมแปลง แต่ อย่าลืมว่า การทำอย่างนั้น ลูกค้าเองจะเสียประโยชน์ในระยะยาว หากบริษัทประกันทราบภายหลัง เนื่องจาก มีการเคลมบ่อย หรือ กรณีเคลมหนัก บริษัทประกันมีสิทธิ์จะตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เพิ่มเติมได้อยู่เเล้วนั่นเอง

อีกเรื่องที่กรุงเทพประกันชีวิต ล้าหลังค่อนข้างมาก คือ ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่าง ตัวแทน กับ หน่วยงานภายในบริษัท ไม่มีการใช้อีเมลเป็นมาตรฐาน แต่กลับใช้การโทรศัพท์ แทน แถมยังต้องโทรผ่าน call center แล้วให้ กระจายไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสร้างความไม่ค่อยจะสะดวกนักสำหรับการทำงานร่วมกัน โทรไปสายโทรศัพท์อาจจะไม่ได้ว่าง หรือ ต้องรอเป็นเวลานาน แต่หากใช้อีเมลสื่อสารตรงกับเจ้าของเรื่องได้ การทำงานจะเร็วง่ายขึ้นอีกมาก ลดการทำงานของ call center

การส่งอีเมลยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิ่งที่คุยกันได้ย้อนหลัง เเละเป็นหลักฐานได้ อ้างอิงได้ และสามารถแนบรูปภาพไฟล์ประกอบ อธิบายได้ชัดเจนอีกด้วย เว้นแต่บางกรณีอาจจะต้องโทรคุยกัน นี่ไม่ได้กล่าวถึงกรณีการติดต่อสื่อสารผ่านแชทที่จะเห็นการตอบกลับหรือแม้แต่เห็นหน้าค่าตากันแบบเรียลไทม์ แถมยังเป็นเทคโนโลยีฟรีอีกด้วย เพียงแต่คุณมีอินเตอร์เน็ต และจัดการระบบภายในให้เหมาะสม

สรุปคือ ณ กรุงเทพประกันชีวิต ตอนนี้ ยังพัฒนาอยู่แต่ไม่รอบด้าน ผู้นำองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงกับส่วนงานนี้อาจจะมีวิสัยทัศน์ที่ยังไปไม่ถึง และ บริษัทเองก็ไม่ได้รับฟัง หรือ พยายามจะรับข้อมูลจากผู้ใช้งานเลยแม้แต่น้อย
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow