INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:22:54
Home » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง แอกซ่าประกันภัย » การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล/อากาศ/พัสดุภัณฑ์ แอกซ่าประกันภัย\"you

การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล/อากาศ/พัสดุภัณฑ์ แอกซ่าประกันภัย

2010/09/13 1027👁️‍🗨️

การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล/อากาศ/พัสดุภัณฑ์ แอกซ่าประกันภัย

แอกซ่าประกันภัยให้ความคุ้มครองสินค้าทุกชนิดที่นำ เข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศ กรณีสินค้าได้รับความเสียหาย หรือสูญหายตลอดเส้นทางการขนส่ง เช่น เรือชนกัน ไฟไหม้ ระเบิด เกยตื้น สินค้าถูกขโมย รวมถึง ความเสียหายหรือสูญหายจากภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม จลาจล / นัดหยุดงาน และภัยระหว่างการขนถ่ายสินค้า

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow