INSURANCETHAI.NET
Sat 04/12/2021 17:21:03
Home » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง แอกซ่าประกันภัย » การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล/อากาศ/พัสดุภัณฑ์ แอกซ่าประกันภัย\"you

การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล/อากาศ/พัสดุภัณฑ์ แอกซ่าประกันภัย

2010/09/13

การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล/อากาศ/พัสดุภัณฑ์ แอกซ่าประกันภัย

แอกซ่าประกันภัยให้ความคุ้มครองสินค้าทุกชนิดที่นำ เข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศ กรณีสินค้าได้รับความเสียหาย หรือสูญหายตลอดเส้นทางการขนส่ง เช่น เรือชนกัน ไฟไหม้ ระเบิด เกยตื้น สินค้าถูกขโมย รวมถึง ความเสียหายหรือสูญหายจากภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม จลาจล / นัดหยุดงาน และภัยระหว่างการขนถ่ายสินค้า

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow