INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:52:59
Home » กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุชีวิตอวัยวะ(AP)/อุ่นใจ\"you

สัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุชีวิตอวัยวะ(AP)/อุ่นใจ

2010/09/23 3979👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ (AP) / อุ่นใจ
เพราะอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้ง่ายๆ แบบไม่คาดฝัน ทั้งความผิดพลาดจากตัวเอง หรือความพลั้งเผลอของผู้อื่นการป้องกันหรือการเตรียมการณ์ล่วงหน้าจะช่วยบรรเทาความสูญเสียให้เบาบางลงได้ สัญญาเพิ่มเติม อุ่นใจ (AP)ให้คุณอุ่นใจได้กับความคุ้มครองและช่วยเหลือคุณ จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งกรณีสูญเสียอวัยวะต่างๆ หรือบาดแผลจากไฟไหม้

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้เอาประกันภัยที่มีสัญญาเพิ่มเติมนี้ จะได้รับความคุ้มครองกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจนทำให้เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ และสายตาหรือกระดูกขา / สะบ้าแตก หรือขาดหดสั้นลงหรือบาดแผลจากการไหม้ที่บริเวณศีรษะและร่างกาย

ผลประโยชน์ (1) กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะและสายตา % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เสียชีวิต 100%
สูญเสียมือหรือเท้า 1 ข้างหรือมากกว่า 100%
สูญเสียสายตา 1 ข้างหรือมากกว่า 100%
สูญเสียการได้ยิน
* ทั้งสองข้าง 75%
* ข้างเดียว 15%
สูญเสียการพูด 50%
สูญเสียแก้วตาทั้งสองข้าง 50%
สูญเสียนิ้วมือ ทั้ง 4 และนิ้วหัวแม่มือ
* มือขวา 70%
* มือซ้าย 50%
สูญเสียนิ้วมือทั้ง 4 นิ้ว
* มือขวา 40%
* มือซ้าย 30%
สูญเสีย
* นิ้วหัวแม่มือขวาทั้งสองข้อ 30%
* นิ้วหัวแม่มือขวา 1 ข้อ 15%
* นิ้วหัวแม่มือซ้ายทั้ง 2 ข้อ 20%
* นิ้วหัวแม่มือซ้าย 1 ข้อ 10%
สูญเสีย
* นิ้วมือขวา นิ้วใดนิ้วหนึ่งทั้ง 3 ข้อ 10%
* นิ้วมือขวา นิ้วใดนิ้วหนึ่ง 2 ข้อ 7.5%
* นิ้วมือขวา นิ้วใดนิ้วหนึ่งข้อเดียว 5%
* นิ้วมือซ้าย นิ้วใดนิ้วหนึ่งทั้ง 3 ข้อ 7.5%
* นิ้วมือซ้าย นิ้วใดนิ้วหนึ่ง 2 ข้อ 5%
* นิ้วมือซ้าย นิ้วใดนิ้วหนึ่งข้อเดียว 2%
สูญเสีย
* นิ้วเท้าหมดทุกนิ้ว 1 เท้า 15%
* นิ้วหัวแม่เท้าทั้งนิ้ว 5%
* นิ้วหัวแม่เท้า 1 ข้อ 3%
กระดูกขา หรือสะบ้า แตกหัก 10%
ขาดหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 7.5%

ผลประโยชน์ กรณีบาดแผล จากการไหม้ ความเสียหายคิดเป็น % ของผิวหนังทั้งหมด % ของจำนวน เงินเอาประกัน
ศีรษะ มากกว่าหรือเท่ากับ 2% แต่น้อยกว่า 4% 25%
มากกว่าหรือเท่ากับ 4% แต่น้อยกว่า 6% 50%
มากกว่าหรือเท่ากับ 6% แต่น้อยกว่า 8% 75%
เท่ากับหรือมากกว่า 8% 100%

ร่างกาย มากกว่าหรือเท่ากับ 10% แต่น้อยกว่า 12.5% 25%
มากกว่าหรือเท่ากับ 12.5% แต่น้อยกว่า 15% 50%
มากกว่าหรือเท่ากับ 15% แต่น้อยกว่า 20% 75%
เท่ากับหรือมากกว่า 20% 100%

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถนัดซ้าย รายการทดแทนที่ระบุข้างต้นจะสลับกันระหว่างมือซ้ายและมือขวา
2. ในกรณีที่มีการสูญเสียมากกว่า 1 อย่างต่อการบาดเจ็บครั้งเดียวกัน บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยให้สำหรับ
การสูญเสียที่มีจำนวนเงินสูงสุดเท่านั้น

กรณีเสียชีวิตจะจ่ายเป็น 2 เท่า หากอุบัติเหตุเกิดขึ้นจาก
1. ผู้เอาประกันภัยโดยสารในฐานะผู้โดยสารในยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกลซึ่งผู้ทำการขนส่ง
สาธารณะเป็นผู้รับจ้าง ทำการขนส่งบนเส้นทางขนส่งทางบกที่ได้กำหนดไว้ หรือ
2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในลิฟท์ (ยกเว้นลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือ
3. เกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะอื่นใด ซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เริ่มไฟไหม้

การลดหย่อนภาษี : ไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา่

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow