INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:37:20
Home » กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต ประกันชีวิต(สินค้า) ประกันสุขภาพ(สินค้า) » ประกันสุขภาพ iHealthy – กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต\"you

ประกันสุขภาพ iHealthy – กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

2017/10/17 18023👁️‍🗨️

ประกันสุขภาพ iHealthy

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครอง ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ด้วยความคุ้มครอง การล้างไต และการทําเคมีและรังสีบําบัด สําหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร รวมถึง ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด

ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน

ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติก ตามคำแนะนำของแพทย์

ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก ทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก

สำหรับข้อมูลโดยละเอียด กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

i-Healthy ไอเฮลท์ตี้ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ใหม่ มาแทนที่ แผน Perfect Health Solution ซึ่งเดิมให้ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีไม่เรียกร้องค่าสินไหมค่ารักษาพยาบาลอื่นๆซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ลูกค้าไม่สามารถใช้ผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ iHealthy มีเบี้ยประกันภัยถูกลง 5% และ 10% (ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย) เพราะได้ยกเลิกผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน แต่หากลูกค้าที่มีความต้องการผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน MEB กับกรมธรรม์ iHealthy ได้ด้วย

กรุงไทย-แอกซ่า มีเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าแบบประกันเหมาจ่ายอื่นๆ 1-65% ขึ้นอยู่กับอายุและเพศ
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
รักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ด้วยความคุ้มครอง การทำเคมีบำบัดและรังสีบำบัด การล้างไต สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด
ความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม
ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติก

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แบบประกัน i-Healthy ไอเฮลท์ตี้

12MWP หมายถึง ความคุ้มครองดังกล่าว มีระยะยกเว้น 12 เดือน นับจากวันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ
** ค่าตรวจรักษาทันตกรรม บริษัทจะจ่ายให้ไม่เกิน 80% และไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดที่ระบุในตาราง

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

– การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ของวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ
– การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน /เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด/ริดสีดวงทวาร/ไส้เลื่อนทุกชนิด/ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก/การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์/นิ่วทุกชนิด/เส้นเลือดขอดที่ขา/เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
– โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
– โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
* โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

แผนประกันสุขภาพ เพอร์เฟค เฮลท์ โซลูชั่น เป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกความต้องการของการดูแลสุขภาพ เช่น

ความคุ้มครองผู้ป่วยใน
เหมาจ่าย ให้ผลประโยชน์ในรูปแบบของงินก้อนต่อปี ทำให้ง่ายต่อการเคลม ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งแตกต่างจากแผนประกันสุขภาพแบบอื่นๆ ในตลาดที่ให้ผลประโยชน์จำกัดตามประเภทของการรักษา เช่น ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เป็นต้น ทำให้ผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องจ่ายส่วนต่างในการเคลมค่อนข้างสูง

ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งในส่วนของค่ายา ค่าแพทย์ รวมถึงการ ultrasound, X-ray, MRI, CT scan หรือการตรวจในห้องปฎิบัติการ และค่ากายภาพบำบัด ซึ่งแตกต่างจากแผนประกันภัยผู้ป่วยนอกในตลาด ที่ส่วนใหญ่เป็นในลักษณะการจ่ายผลประโยชน์ต่อครั้งที่ไปรักษา ทำให้ไม่สามารถเคลมในส่วนของการวินิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร์ และการตรวจในห้องปฎิบัติการได้

ผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร ค่าตรวจรักษาทันตกรรม ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าดูแลรักษาสายตา และค่าฉีดวัคซีน เป็นต้น

การเคลม และเรียกร้องสินไหม
ไม่ต้องสำรองจ่าย : กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญาหรือในกลุ่มเครือข่าย ท่านสามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยกับโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องทำการสำรองจ่าย

การสำรองจ่าย : หากท่านเข้าโรงพยาบาลนอกกลุ่มเครือข่าย ต้องสำรองจ่าย และส่งเอกสารการเคลมมายังบริษัท เพื่อที่บริษัทจะประเมินค่าใช้จ่ายและชดเชยค่าใช้จ่ายที่สามารถเคลมได้ให้กับท่านในภายหลัง


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow