INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 20:49:43
Home » บูพาประกันสุขภาพ ประกันภัยโรคมะเร็ง » เอ็กซ์ตร้าแวลู (แผนประกันโรคมะเร็ง) บูพา\"you

เอ็กซ์ตร้าแวลู (แผนประกันโรคมะเร็ง) บูพา

2010/09/13

Extra value แผนเอ็กซ์ตร้า แวลู ห้ความคุ้มครองเฉพาะคนไทยเท่านั้น
มะเร็ง โรคร้ายอาจเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรักโดยไม่คาดคิด ประกันสุขภาพโรคมะเร็ง เอ็กซ์ตร้า แวลู จะช่วยให้คุณและคนที่คุณรักเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นี้ได้อย่างอุ่นใจ ประกันมะเร็ง เอ็กซ์ตร้าแวลู จะจ่ายเงินก้อนเต็มวงเงินผลประโยชน์ 100% ให้คุณทันทีเพียงแสดงหลักฐานทางการแพทย์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ครั้งแรก โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นมะเร็งก่อนระยะลุกลามหรือมะเร็งระยะลุกลาม (ระยะ 1-4) นอกจากนี้ เอ็กซ์ตร้าแวลู ยังให้ความคุ้มครองมะเร็งผิวหนังเพิ่มเติมอีก 20% ของทุนประกัน ในกรณีที่ตรวจพบมะเร็งผิวหนังในช่วงระยะเวลาการคุ้มครองของประกัน และเพื่อให้คุณอุ่นใจและได้รับความคุ้มครองสูงสุด คุณสามารถเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมกับแผนเอ็กซ์ตร้าแวลู เพิ่มเติมได้อีกด้วย

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow