INSURANCETHAI.NET
Mon 20/05/2024 13:55:57
Home » บูพาประกันสุขภาพ ประกันภัยโรคมะเร็ง » เอ็กซ์ตร้าแวลู (แผนประกันโรคมะเร็ง) บูพา\"you

เอ็กซ์ตร้าแวลู (แผนประกันโรคมะเร็ง) บูพา

2010/09/13 1178👁️‍🗨️

Extra value แผนเอ็กซ์ตร้า แวลู ห้ความคุ้มครองเฉพาะคนไทยเท่านั้น
มะเร็ง โรคร้ายอาจเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรักโดยไม่คาดคิด ประกันสุขภาพโรคมะเร็ง เอ็กซ์ตร้า แวลู จะช่วยให้คุณและคนที่คุณรักเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นี้ได้อย่างอุ่นใจ ประกันมะเร็ง เอ็กซ์ตร้าแวลู จะจ่ายเงินก้อนเต็มวงเงินผลประโยชน์ 100% ให้คุณทันทีเพียงแสดงหลักฐานทางการแพทย์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ครั้งแรก โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นมะเร็งก่อนระยะลุกลามหรือมะเร็งระยะลุกลาม (ระยะ 1-4) นอกจากนี้ เอ็กซ์ตร้าแวลู ยังให้ความคุ้มครองมะเร็งผิวหนังเพิ่มเติมอีก 20% ของทุนประกัน ในกรณีที่ตรวจพบมะเร็งผิวหนังในช่วงระยะเวลาการคุ้มครองของประกัน และเพื่อให้คุณอุ่นใจและได้รับความคุ้มครองสูงสุด คุณสามารถเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมกับแผนเอ็กซ์ตร้าแวลู เพิ่มเติมได้อีกด้วย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow