INSURANCETHAI.NET
Tue 17/05/2022 8:40:46
Home » Uncategorized » ประกันภัยโจรกรรม\"you

ประกันภัยโจรกรรม

2019/06/11

แบ่งเป็น 3 ประเภท

แบบ จร.1 – ลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ

ความเสียหายต่อตัวอาคาร

แบบ จร.2 – จร.1 + ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

ความเสียหายต่อตัวอาคาร

แบบ จร.3 – จร.2 + ลักษณะไม่ปรากฏร่องรอย

ความเสียหายต่อตัวอาคาร


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow