INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:33:54
Home » Uncategorized » ประกันภัยโจรกรรม\"you

ประกันภัยโจรกรรม

2019/06/11 925👁️‍🗨️

แบ่งเป็น 3 ประเภท

แบบ จร.1 – ลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ

ความเสียหายต่อตัวอาคาร

แบบ จร.2 – จร.1 + ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

ความเสียหายต่อตัวอาคาร

แบบ จร.3 – จร.2 + ลักษณะไม่ปรากฏร่องรอย

ความเสียหายต่อตัวอาคาร

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow