INSURANCETHAI.NET
Sun 29/11/2020 23:52:30
Home » Uncategorized » ประกันภัยโจรกรรม\"you

ประกันภัยโจรกรรม

2019/06/11

แบ่งเป็น 3 ประเภท

แบบ จร.1 – ลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ

ความเสียหายต่อตัวอาคาร

แบบ จร.2 – จร.1 + ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

ความเสียหายต่อตัวอาคาร

แบบ จร.3 – จร.2 + ลักษณะไม่ปรากฏร่องรอย

ความเสียหายต่อตัวอาคาร
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow