INSURANCETHAI.NET
Wed 28/10/2020 17:50:20
Home » Uncategorized » การประกันภัย คืออะไร\"you

การประกันภัย คืออะไร

2019/06/25

การประกันภัย คือ การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในจำนวนที่เล็กน้อย (เมื่อเทียบกับความเสียหายแล้ว) เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเสียเงินเยอะในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจริง โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายแทนคุณ

การประกันภัยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการบริหารการเงิน เป็นวิธีที่ทำให้สามารถ “จำกัดความเสี่ยง” แต่ไม่ได้ “กำจัดความเสี่ยง” เพราะความเสี่ยงนั้นยังคงอยู่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ที่อาจเกิดขึ้น ต่อตัวหรือทรัพย์สิน

โดยบริษัทที่คุณทำประกันภัยไว้จะจ่ายค่าทดแทนความเสียหายให้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้นในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่คุณและครอบครัว ก่อนซื้อประกันภัย คุณควรทำความเข้าใจกับหลักการประกันภัยก่อน เพื่อจะได้สามารถเลือกซื้อประกันภัยแบบที่เหมาะสมในราคาที่คุ้มค่าที่สุด และสิ่งสำคัญ คือ เลือกใช้บริการผ่านคนกลาง นายหน้า/ตัวแทน ที่ไว้ใจได้เป็นมืออาชีพ

การประกันภัยมิได้เป็นการทำให้ความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุหายไป แต่การประกันภัยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้านการเงินตลอดจนการดำเนินการต่างๆ อันเนื่องมาจากความเสียหายนั้น แต่อย่างไรก็ตามวิธีการป้องกันความเสียหายที่แท้จริงและดีที่สุดคือการมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต การประกันภัยมีไว้เพื่อเป็นแหล่งสำรองกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นinsurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow