INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 19:01:14
Home » ไทยประกันชีวิต » ก้าวแรก ไทยประกันชีวิต\"you

ก้าวแรก ไทยประกันชีวิต

2010/09/26 2365👁️‍🗨️

ก้าวแรก
แทนสัมผัสรักจากพ่อและแม่ถึง ลูกน้อย ด้วย…
– การสร้างหลักประกันชีวิต เตรียมพร้อมสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่ก้าวแรก
– การสร้างสวัสดิการด้านสุขภาพ ดูแลช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิต
– การมอบอนาคตการศึกษาที่สดใส สำหรับเริ่มต้นวัยแห่งการเรียนรู้
รับสิทธิพิเศษ สร้างหลักประกันให้บุตรโดยไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
สามารถเลือกชำระเบี้ย ประกันภัยได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือนและรายปี

Q1 :ทำไมคุณแม่ต้องมีกรมธรรม์ “ก้าวแรก”
A1 :
1. เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับลูกตั้งแต่แรกเกิด
2. เพื่อเป็นสื่อแสดงความรักความห่วงใยที่ดี ที่คุณแม่เตรียมสร้างไว้สำหรับลูก ทั้งสวัสดิการด้านสุขภาพ และทุนการศึกษา

Q2 :กรมธรรม์ “ก้าวแรก” พิเศษสำหรับคุณแม่อย่างไร
A2 :
1. เรามอบสิทธิพิเศษสำหรับคุณแม่ที่ซื้อกรมธรรม์ “ก้าวแรก” ด้วยการสร้างหลักประกันแก่บุตรตั้งแต่แรกเกิด นับแต่ วันที่แม่ซื้อ
“ก้าวแรก” โดยรับประกันบุตรทุกราย ที่คลอดภายใน 5 ปี ของกรมธรรม์แม่ไม่จำกัดจำนวน และเพศ
2. ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพ และเงินค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลแก่บุตร สูงกว่าเกณฑ์ปกติ โดยไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

Q3 :คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สามารถซื้อ “ก้าวแรก” ได้หรือไม่
A3 :ได้ เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเตรียมหลักประกันสำหรับตนเอง และบุตรอย่างไรก็ดี คุณแม่ต้องส่งประวัติการฝากครรภ์ตรวจสุขภาพ และผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ

Q4 :คุณพ่อสามารถเป็นเจ้าของกรมธรรม์ “ก้าวแรก” ได้หรือไม่
A4 :ไม่ได้ กรมธรรม์ “ก้าวแรก” จำกัดเฉพาะคุณแม่เท่านั้น แต่คุณพ่อสามารถซื้อให้ภรรยา และบุตร เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตได้

Q5 :เพราะเหตุใด จึงกำหนดอายุบุตรที่มีสิทธิ์ซื้อ “ก้าวแรก” ตั้งแต่แรกเกิดถึง 90 วัน
A5 :เนื่องจากช่วง 90 วันแรกของเด็ก เป็นระยะเวลาที่สำคัญที่คุณแม่ ควรเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสำหรับลูกตั้งแต่ก้าวแรก

Q6 :เบี้ยประกันชีวิตของ “ก้าวแรก” สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่”
A6 :ได้ โดยผู้มีเงินได้สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตของตนเองไปหักลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์สรรพากรแต่เบี้ยประกันชีวิตของลูก คุณแม่ผู้ชำระเบี้ย ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต
จะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
• การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอา ประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
• เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไป หักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
• ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของท่าน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow