INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:11:21
Home » ซิกน่าประกันภัย ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย » ซิกน่าประกันภัย\"you

ซิกน่าประกันภัย

2012/04/25 3687👁️‍🗨️

ซิกน่าประกันภัย
ซิกน่า ประเทศไทย

ซิกน่า กำเนิดมาจากเมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลเวเนีย และ เมืองฮาร์ทฟอร์ด มลรัฐคอนเน็กติคัทประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มเข้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยเริ่มต้นในนามของ บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการด้านการตลาดให้แก่บริษัทประกันภัยชั้นนำต่าง ๆ ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ (เทเลมาร์เก็ตติ้ง) โดยมีทีมงานขายทางโทรศัพท์ (เทเลเซลส์)ของตนเองซึ่งได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการตลาดประกันภัยและให้บริการอย่างมืออาชีพแก่พันธมิตรทางธุรกิจมา โดยตลอด
ต่อมา ซิกน่าได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2549 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี พ.ศ.2550 ภายใต้ชื่อ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)ซิก น่าจึงได้เริ่มดำเนินธุรกิจประกันภัยภายใต้ชื่อ บมจ.ซิกน่าประกันภัย อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญหลายราย ทั้งกลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อนำเสนอความคุ้มครองด้านการประกันภัยอุบัติเหตุและประกันสุขภาพให้แก่ กลุ่มลูกค้าของพันธมิตรดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดีจากพันธมิตรทุกราย
ปัจจุบัน กลุ่มซิกน่าในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลักภายใต้ 2 บริษัท ได้แก่
 • บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)จำกัด (“ซีไอเอ็มที”)บริษัท ที่ให้บริการด้านการตลาด โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด และทำการตลาดประกันภัยผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)(“ซิกน่าประกันภัย”)บริษัทรับประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจด้านการประกันภัยอุบัติเหตุและประกันสุขภาพผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย และการตลาดต่างๆในประเทศไทย
ในปี พ.ศ.2550 บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน)ยังได้เริ่มต้นรุกตลาดด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบตรงผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายแบบใหม่ ที่เรียกว่า การขายตรงผ่านโทรทัศน์ หรือ Direct Response Television โดย ซิกน่าประกันภัยเป็นบริษัทรับประกันภัยรายแรกของประเทศไทยที่ใช้ช่องทางการ จัดจำหน่ายในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งนับว่าเป็นช่องทางที่ง่ายและสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่มีความสนใจอยากจะสอบถาม หรือซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านทางทีมงานขายทางโทรศัพท์
ด้วย ความชำนาญอย่างมืออาชีพ และระบบงานที่มีมาตรฐานเป็นสากลที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจาก ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล และซิกน่า คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัทซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)จึง เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพอย่างมืออาชีพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา.
จุดเด่นที่แตกต่างของซิกน่า ประเทศไทย
   ซิกน่า ประเทศไทย ได้สร้างการยอมรับจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดย   ซิกน่า ประเทศไทยเลือกที่จะนำเสนอสิ่งที่ “แตกต่าง” เพื่อตอบสนองและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยเราให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับ
   1. การบริหารจัดการคอลล์เซ็นเตอร์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประกันภัยทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล จาก ความเชี่ยวชาญด้านการขายประกันผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งทั่วโลกเป็นระยะ เวลายาวนานของซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ซิกน่า ประเทศไทย จึงสามารถนำระบบการจัดการคอลล์เซ็นเตอร์ที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้สำหรับการ ดำเนินงานในประเทศไทย เช่น ระบบการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล ระบบการควบคุมคุณภาพของสายสนทนา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้วยความถูกต้องตามกฏระเบียบของคอลล์เซ็นเตอร์และ ตามกฏของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
2. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการเสริมจากพันธมิตรระดับโลกที่หลากหลายและแตกต่างไม่ ว่าจะเป็น แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผนประกันสุขภาพ ซึ่งรวมถึงแผนประกันสุขภาพฟัน ซึ่งซิกน่าเป็นบริษัทประกันภัยเพียงรายเดียวในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีความ คุ้มครองแผนประกันสุขภาพฟันส่วนบุคคล
3.การใช้กลยุทธ์การตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ในการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับผู้ถือกรมธรรม์และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า มากที่สุด และเพิ่มผลตอบรับทางธุรกิจให้อยู่ในระดับที่พึงพอใจที่สุด
4. กลยุทธ์การบริหารฐานข้อมูลลูกค้า ด้วยระบบวิเคราะห์และจัดการฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Value Management)ซิกน่า มีความเชื่อที่ว่า การเพิ่มยอดขายที่ดีที่สุด คือ การขายสินค้าที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ให้กับผู้บริโภคที่ตรงกลุ่ม และผ่านช่องทางที่ถูกต้อง เราจึงได้นำ การบริหารฐานข้อมูลลูกค้าด้วยระบบวิเคราะห์และจัดการฐานข้อมูลลูกค้า หรือ Customer Value Management (CVM) มาใช้ในองค์กรโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนี้ โดยตรง พันธมิตรทางธุรกิจกับซิกน่าจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการที่ซิกน่านำ เทคนิค CVM มาใช้ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น อัตราการตอบรับทางธุรกิจที่สูงขึ้น แนวโน้มของรายรับที่มากขึ้นและต่อเนื่อง สามารถติดต่อลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ลูกค้าได้รับการติดต่อที่ไม่จำเป็นน้อยลง ลดต้นทุนด้านการตลาด และสามารถ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น5. นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงสุด ด้วย ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องและรักษาความลับของข้อมูลของพันธมิตรธุรกิจ และของลูกค้าซิกน่าอย่างสูงสุดตลอดมา ซิกน่า ประเทศไทย จึงได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารความมั่นคงของข้อมูล (ISMS) ISO 27001 : 2005 จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอกที่เป็นบริษัทระดับสากล โดยปัจจุบัน ซิกน่า ประเทศไทย ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับใบรับรองมาตรฐาน (ISO Certificate 27001) จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก British Standard Institution แล้ว ซึ่งในปัจจุบัน ซิกน่าเป็นบริษัทประกันภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีมาตรฐานการตรวจสอบดังกล่าว ดังนั้นพันธมิตรธุรกิจของซิกน่าจึงมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าข้อมูลของท่านจะ ได้รับการคุ้มครองเรื่องความปลอดภัยอย่างสูงสุดอยู่ตลอดเวลา
6. การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ซิกน่าให้ความสำคัญในการสรรหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่าย ขายประกันภัยทางโทรศัพท์และพนักงานในฝ่ายสนับสนุน อื่น ๆ เป็นอย่างมาก โดยได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายฯ มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ ในองค์กรด้วย เพื่อร่วมกันเป็นหนึ่งในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและพันธมิตรทาง ธุรกิจของเรา
ซิก น่าเป็นบริษัทระดับสากล ที่ประกอบด้วยทีมผู้บริหารชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้และประสบการณ์ทั้งจากสายงานการประกันภัยโดยตรง และจากสายงานธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจการเงินธนาคาร ธุรกิจ การสื่อสาร ธุรกิจค้าปลีก ฯลฯ
นอกจากนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังประกอบด้วยผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่ทันสมัย มีความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน จึงทำให้ซิกน่าเป็นองค์กรด้านการประกันภัย ที่ถูกหล่อหลอมเติมเต็มให้พร้อมในเรื่องของการบริหาร และมีมุมมองใหม่ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ซิกน่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของลูกค้า

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน    บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงาน คปภ.ได้บังคับใช้ประกาศ คปภ.และคำสั่งนายทะเบียนจำนวน 2 ฉบับ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถือกรมธรรม์และผู้ลงทุน ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้แสดงข้อมูลทางการเงินที่สำคัญเปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน ตามประกาศคปภ.และคำสั่งนายทะเบียนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี

บริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (ISO/IEC 27001 : 2005)

ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานการรับรอง ISO/IEC
27001 : 2005 คืออะไร
ระบบ บริหารความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 27001 : 2005 เป็นระบบมาตรฐานสากลที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งกำหนดถึงข้อกำหนดที่ต้องการของระบบ บริหารความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้ได้ถูกออกแบบขึ้น เพื่อให้มั่นใจถึงการคัดเลือก ระบบการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมระบบนี้ช่วยให้เราสามารถปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินด้านข้อมูลและสร้างความมั่นใจแก่
ทุกส่วน ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าของเรา ระบบมาตรฐานนี้ ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ การวางรากฐาน การดำเนินการ การปฏิบัติการ การตรวจสอบ
การทบทวน การดูแลรักษา และการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล
สำหรับ ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล เลขที่ IS 543214
ซึ่งครอบคลุมถึง ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ การปกป้องฐานข้อมูลของลูกค้าที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการ การเสนอขายประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ รวมไปถึงระบบปฏิบัติการข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ภายใต้มาตรฐาน ISO 27001 พันธมิตรทางธุรกิจของซิกน่าจะสามารถมั่นใจได้ถึง
การรักษาความลับ : การเข้าถึงข้อมูล จะสามารถกระทำได้โดยผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเท่านั้น
ความซื่อตรง : ข้อมูลต่างๆ จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้มีการแก้ไขหรือนำข้อมูลไปใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ความพร้อมในการเข้าถึงของข้อมูล : ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทันทีที่ต้องการ

ทำไมจึงต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001 : 2005

 • แสดงให้เห็นถึงระบบควบคุมภายในที่เป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และหลักปฏิบัติเพื่อให้ธุรกิจ
  ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องของซิกน่า
 • กฎหมายและกฏระเบียบต่างๆ จะได้รับการใส่ใจติดตามจากบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด
 • แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า ข้อมูลต่างๆ ของพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับซิกน่า โดยผู้บริหาร
  มีพันธะสัญญาที่จะปกป้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากพันธมิตรทางธุรกิจ
 • พิสูจน์ ให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ การระบุถึงความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ขั้นตอน
  ปฏิบัติการ และระบบเอกสาร เพื่อรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ
 • ขั้น ตอนการประเมินผลของระบบมาตรฐานฯ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเฝ้าระวังผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา

ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น
พันธกิจของซิกน่า
ซิกน่า บริษัทผู้ให้บริการด้านสุขภาพระดับโลก ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นตามพันธกิจของบริษัทที่ว่า “เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ได้รับการให้บริการจากเรา มีคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้น” ซิกน่า คอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจให้บริการดูแลสุขภาพที่ผสมผสาน ทั้งด้านสุขภาพฟัน สุขภาพตา การให้บริการด้านยารักษาโรค รวมทั้ง การรับประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันทุพพลภาพ ทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม แก่ลูกค้าหลายล้านคนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านสุขภาพ ซิกน่าให้บริการแก่ลูกค้าแบบรอบด้านที่ไม่ใช่เพียงเฉพาะการจัดการด้านสินไหม ประกันภัยเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซิกน่าได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มคนหลากหลาย ทั้งจากองค์กรภาคธุรกิจมากมายที่ได้มอบความไว้วางใจให้ซิกน่าเป็นผู้ รับประกันสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานใน องค์กร ทั้งจากคู่ค้าทางธุรกิจทั่วโลกที่มอบความไว้วางใจให้ซิกน่าเป็นพันธมิตรทาง ธุรกิจในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางการ ทำการตลาดแบบตรงที่ซิกน่ามีความเชี่ยวชาญ และทั้งจากสมาชิกผู้เอาประกันภัยหลายล้านคนทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ให้ซิกน่าเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการประกันสุขภาพและการ ให้บริการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินอีกด้วย

รากฐานและความมั่นคงของเรา
ซิกน่า มีต้นกำเนิดจาก มลรัฐฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย และ ฮาร์ทฟอร์ด คอนเน็กติคัท ได้ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 200 ปี ในปัจจุบัน ซิกน่าเติบโตและขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวางและหลากหลาย โดยบริษัทในเครือซิกน่ามีเครือข่ายครอบคลุมการขายและการให้บริการอยู่ทั่ว โลกและมีพนักงานประจำปฏิบัติงานอยู่ประมาณ 28,000 คนทั่วโลก ซิกน่าและบริษัทในเครือนำเสนอความคุ้มครองให้แก่ลูกค้าทั่วโลกประมาณ 47 ล้านคน ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นทั่วโลก

ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551 ซิกน่า คอร์ปอเรชั่นมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นประมาณ 3.6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.2 แสนล้านบาท* และมีรายได้จาก การดำเนินงานทางธุรกิจถึง 19.1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 6.3 แสนล้านบาท* ซิกน่า คอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือเป็นหนึ่งในองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐ อเมริกาด้านผู้ให้บริการสุขภาพแบบที่มีพนักงานเป็นผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของ

( * คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 33 บาท ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ)
กลุ่มธุรกิจของซิกน่า
ซิกน่า ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจมากมาย โดยมีกลุ่มธุรกิจหลักอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่

 • Cigna Healthcare : กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการด้านยารักษาโรค สุขภาพฟัน รวมถึง ประกันสุขภาพและประกันชีวิตกลุ่มสำหรับพนักงานที่อยู่ในองค์กรต่างๆ
 • Cigna Group Insurance – Disability, Life & Accident Operation : กลุ่ม ธุรกิจผู้ให้บริการแผนประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันทุพพลภาพแบบราคาประหยัดโดยให้บริการขั้นพื้นฐานแก่กลุ่มลูกจ้าง หรือสมาชิกในองค์กรต่างๆ
 • Cigna International : กลุ่ม ธุรกิจที่นำเสนอแผนความคุ้มครองเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและประกันทุพพลภาพให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายกลุ่มทั่วโลก ผ่านทางช่องทางการตลาดแบบตรง

ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล
ในฐานะที่เป็นกลุ่มธุรกิจหลักในเครือซิกน่า   
ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนลได้ ดำเนินธุรกิจเพื่อนำเสนอแผนความคุ้มครองเกี่ยวกับการประกันสุขภาพและความ คุ้มครองทางด้านการเงินที่มีคุณภาพเหนือระดับให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ   รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายกลุ่มทั่วโลก     ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 27 ประเทศ และให้บริการแก่ลูกค้าที่ปฏิบัติงานอยู่นอกประเทศ (Expatriates) ซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลก พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญอยู่ทั่วโลกกว่า 3,000 คน และพนักงานขายกว่า 5,500 คน   ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551  ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มีรายได้ 2.0 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 6.6 หมื่นล้านบาท *
( * คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน
 33 บาท / ดอลล่าร์สหรัฐ)
ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล สามารถแยกประเภทธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

o ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ด้านการรับประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพผ่านการตลาดแบบตรง  (Cigna International Direct Marketed Life , Accident and Supplemental Health)   ดำเนินธุรกิจให้บริการประกันภัยส่วนบุคคล ที่ครอบคลุมทั้ง การประกันอุบัติเหตุ การประกันทุพพลภาพ และการประกันสุขภาพ อาทิ  การประกันชดเชยรายได้ในขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน  การประกันภัยโรคร้ายแรง การประกันชีวิตและคุ้มครองสินเชื่อผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทางเลือก  ซึ่งรวมถึง  ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านโทรศัพท์ (เทเลมาร์เก็ตติ้ง)  ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางธนาคาร (แบงค์แอสชัวรันส์) และช่องทางการตลาดแบบตรงในรูปแบบอื่น ๆ  ทั้งนี้ ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล – ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจ ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ด้านการรับประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพผ่านการตลาดแบบตรงนี้ด้วย

o ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ด้านการดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ (Cigna International Expatriate Benefits)   ดำเนิน ธุรกิจการรับประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้แก่พนักงานของบริษัทข้ามชาติที่ ต้องไปปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยเราสามารถให้บริการได้แบบหลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมง สามารถให้บริการจ่ายสินไหมแบบทุกสกุลเงิน และเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายผู้ให้บริการสุขภาพชั้นนำทั่วโลก โดยมีลูกค้ามากกว่า 500,000 รายในสหรัฐอเมริกา  กว่า 51,000 รายทั่วโลก และกว่า 42,000 รายโดยผ่านทางเครือข่ายพันธมิตรทั้งระดับโลกและในท้องถิ่นนั้น ๆ

o ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ด้านการดูแลสุขภาพ (Cigna International Healthcare Benefits)  ดำเนินธุรกิจให้บริการการดูแลสุขภาพ ซึ่งรวมถึง  สุขภาพฟัน  บริการทางการแพทย์ ฯลฯ โดยสามารถนำเสนอแผนประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐในแต่ละ ท้องถิ่น รวมถึง ตามความต้องการของภาคธุรกิจที่ต้องการมีแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมให้กับ พนักงานในองค์กรของตนเองด้วย

ซิก น่ายึดถือความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด การให้บริการที่ดีที่สุด และบุคลากรที่ดีที่สุด   ด้วยความเป็นเลิศเหล่านี้ เราสามารถสร้างโลกให้แตกต่างได้

ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ 1758

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 7 และ 10 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2651-5995
โทรสาร : 0-2650-9600
วัน-เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

แผนที่บริษัทซิกน่า ประกันภัย

บริษัทซิกน่า ประกันภัย ขายประกันชีวิตด้วยหรือไม่?
บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ดังนั้นธุรกิจของบริษัทฯ จึงเป็นการนำเสนอแบบประกันภัย ในรูปแบบของแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพส่วนบุคคลเป็นหลัก โดยไม่ได้ครอบคลุมถึงการขายประกันชีวิตแต่อย่างใด

ผู้ที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพจำเป็นต้องตรวจสุขภาพทุกคนหรือไม่และต้องมีอายุเท่าไร?
แบบประกันสุขภาพของบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ซื้อกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันภัย) ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ แต่ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-55 ปี

ผู้ที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจำเป็นต้องตรวจสุขภาพทุกคนหรือไม่และผู้เอาประกันภัย?
ผู้ซื้อกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันภัย) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ แต่ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-65 ปี

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง และครอบคลุมอาณาเขตแค่ไหน?
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ โดยบริษัทให้ความคุ้มครองจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

ระยะเวลาการประกันภัยของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นอย่างไร?
ระยะ เวลาการประกันภัยเป็นแบบปีต่อปี ต่ออายุโดยอัตโนมัติ เพียงท่านชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดทุกงวด ตามงวดของการชำระเบี้ยประกันภัยของท่าน

ค่ารักษาพยาบาลที่ระบุในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยด้วยหรือไม่?
บริษัท จะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอา ประกันภัยโดยอุบัติเหตุเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วย

กรณีใดบ้างที่บริษัทฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธการรับประกัน?
กรณี ที่การรับประกันของผู้เอาประกันภัย เข้าข้อยกเว้นความคุ้มครอง หรือไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ได้รับความคุ้มครองตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกัน ภัย หรือ กฏเกณฑ์การรับประกันของบริษัทฯ เช่น อายุเกินกว่าข้อกำหนดที่ระบุในแผนประกันภัยนั้นๆ

ค่ารักษาพยาบาลจะเบิกซ้ำซ้อน จากหน่วยงานที่ให้สวัสดิการได้หรือไม่?
หาก ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนแล้วจากสวัสดิการอื่น ก็จะไม่สามารถเบิกเงินชดเชยได้อีก แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลแล้วเพียงบางส่วน ก็สามารถเบิกเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขกรมธรรม์กับ บริษัทฯ ได้

ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ สามารถชำระเงินค่าเบี้ยประกันได้ด้วยวิธีใดบ้าง?
ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ สามารถเลือกวิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้หลากหลาย ผ่าน 6 ช่องทาง ดังนี้

1. ชำระด้วยบัตรเครดิต ประเภท VISA และ MASTER ของทุกธนาคาร

2. ชำระด้วยเงินสด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ เพียงท่านนำแบบฟอร์มการชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทฯ จัดส่งให้ตามรายงวดไปชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามสถานที่ดังต่อไปนี้

 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven หรือ Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศ

3. ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยกรอกรายละเอียดในหนังสืออนุญาตให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากแล้วส่งกลับมา ยัง บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ ทำรายการให้ความยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่อง ATM

4. ชำระผ่านเครื่อง ATM ที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ โดยระบุรหัสบริษัท/Company Code หรือ เลขที่บัญชีของแต่ละธนาคารดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย รหัสบริษัท 6092
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 777-0-05660-0
 • ธนาคารกสิกรไทย รหัสบริษัท 33550
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ รหัสบริษัท 0488

5. ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของธนาคาร โดยเลือกเข้าระบบ “ชำระสินค่าและบริการดังนี้”

 • ธนาคารกสิกรไทย K-Contact Center (โทร 02 888 8888)
 • ธนาคารกรุงไทย KTB Call Center (โทร 1551)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ SCBT Phone (โทร 02 777 7777)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri Phone (โทร 1572)
 • ธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงโฟน ( โทร 1333)

6. ชำระเงินผ่านทางระบบ Internet ของธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com
 • ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scbeasy.com
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา www.Krungsri.com
 • ธนาคารกรุงเทพ www.bangkokbank.com

ถ้าในกรมธรรม์ระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือกรมธรรม์ผิด จะต้องทำอย่างไร สามารถติดต่อได้ที่ใดบ้าง?
เมื่อ ตรวจสอบแล้วพบว่ารายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในกรมธรรม์ไม่ถูกต้อง ผู้ถือกรมธรรม์สามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ แผนกบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 1758  โทรสาร 02-257-0136 ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น.ในวันจันทร์-ศุกร์ และตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.ในวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือทางอีเมล customerservicethi@Cigna.com

ถ้าต้องการเบิกเคลมประกันต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
การใช้เอกสารเพื่อจะเบิกเคลมประกัน มีข้อแตกต่างขึ้นอยู่กับประเภทของการเคลม เช่น การเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต้องใช้แบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทร่วมกับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ทั้งนี้ ขอให้ท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบการ เคลมได้ที่ แผนกบริการลูกค้า โทร.1758 ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น.ในวันจันทร์-ศุกร์ และตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.ในวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าของเรา ยินดีให้คำแนะนำท่านเกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบการเคลมทุกประเภท หรือสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่นี่

หลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนเป็นอย่างไร และมีข้อยกเว้นในการคุ้มครองอะไรบ้าง?
การ จ่ายสินไหมทดแทนจะมีหลักเกณฑ์ เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นความคุ้มครองที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทนั้นๆ โดยหลักการการจ่ายสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับการจ่ายสินไหมทดแทนประเภทอื่นที่ผู้เอาประกันภัย มิได้เสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายสินไหมทดแทนให้ในนามผู้เอาประกันภัยเอง ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสินไหมทด แทนโดยให้บริษัทฯ ส่งเป็น เช็คให้กับท่านตามที่อยู่ หรือให้บริษัทฯ ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านก็ได้

พันธมิตรทางธุรกิจ

ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล

ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจทั่วโลกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำ การตลาดเชิงความความสัมพันธ์ (Affinity Marketing) กับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ปัจจุบัน ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจเกือบ 100 องค์กรทั่วทุกภูมิภาคให้ดำเนินธุรกิจร่วมกัน ซิกน่าสามารถสร้างรายได้ที่น่าพึงพอใจให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจด้วยช่องทาง การขายผ่านเทเลมาร์เก็ตติ้งที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ

ที่ซิกน่า เราตระหนักดีว่า ทรัพย์สิน ที่มีค่าที่สุดขององค์กรธุรกิจทุกองค์กร คือลูกค้า ดังนั้นการสร้างให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน และความจงรักภักดีต่อองค์กร การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า พร้อมกับการสร้างผลกำไรให้แก่องค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึงตลอดเวลา ไม่ว่าลูกค้าองค์กรของท่านจะเป็นลูกค้าผู้ถือบัตร หรือลูกค้าที่เป็นสมาชิกขององค์กร ซิกน่าของเราตอบโจทย์ทางธุรกิจของท่านได้อย่างแตกต่าง ด้วยสินค้าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพที่มีความเฉพาะตัว รวมทั้งกลยุทธ์การนำเทคนิคการบริหารจัดการการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า (Customer Value Management : CVM) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเ พื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจให้แก่คู่ค้า

สำหรับ ประเทศไทย ซิกน่าได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำจากทั้งสถาบันการเงิน และองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ โทรคมนาคม ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ สถาบันความรู้ และเทคโนโลยี ต่างๆ

ทีมงานเทเลมาร์เก็ตติ้ง
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการประกันภัยหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประกันภัยทางโทรศัพท์ เปรียบเสมือนกับตัวแทนมืออาชีพในธุรกิจประกัน เนื่องจากเป็นผู้ทำหน้าที่ สื่อกลางในการนำความคุ้มครองทางด้านการเงิน มาให้แก่ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ดีในชีวิต …ทุกครั้งที่ท่านรับโทรศัพท์ นั่นคือการที่ท่านจะได้รับความคุ้มครองทางด้านการเงินและสุขภาพที่เจ้า หน้าที่ของเราตั้งใจนำเสนอให้
ที่ซิกน่า เราให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประกัน ภัยของเรา เราจึงเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประกันภัยของเรา อย่างเป็นระบบ และบูรณาการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพของการสนทนา (Quality Assurance) เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ยังให้ความเคารพในสิทธิ์ส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมที่สุดที่ซิกน่า เราเลือกที่จะเป็นหุ้นส่วนและเป็นเบื้องหลังแห่งความสำเร็จในทุกๆ ชีวิตของลูกค้าของเรา

“การบริหารจัดการการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า”
(Customer Value Management)

ซิกน่า มีความเชื่อที่ว่า การเพิ่มยอดขายที่ดีที่สุด คือ การขายสินค้าที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ให้กับผู้บริโภคที่ตรงกลุ่ม และผ่านช่องทางที่ถูกต้อง และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ ซิกน่าได้นำกลยุทธ์เรื่องการบริหารจัดการ การสร้างคุณค่าให้ลูกค้า หรือCVM มาใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ซิกน่าแตกต่างและโดดเด่นจากบริษัทประกันภัยอื่นๆ

การบริหารจัดการการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า (CVM) คือ การนำเทคนิคทางสถิติมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างแบบจำลองข้อมูล หรือข้อมูลต้นแบบ (Data Modeling) และเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อให้เข้าใจข้อมูลลูกค้า และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถนำมาใช้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่แน่ชัดและสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการ ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วย การบริหารจัดการการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าของซิกน่า เราได้วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าของพันธมิตรทางธุรกิจ โดยยึดถือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นสิ่งสูงสุด ซิกน่าได้นำแบบ จำลองข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาถึงกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงที่น่าจะตอบรับ ข้อเสนอของบริษัทฯ ซึ่งแบบจำลองข้อมูลที่ดีย่อมหมายถึงการเข้าถึงลูกค้าที่มีความต้องการอย่าง แท้จริง และหลีกเลี่ยงการติดต่อลูกค้าที่มีความสนใจน้อยกว่าได้

ประโยชน์ของ CVM ต่อคู่ค้าทางุธุรกิจของซิกน่า
บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับซิกน่า จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการที่ซิกน่านำเทคนิค CVM มาใช้ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า ซึ่งล้วนแต่เป็นผลประโยชน์ที่ส่งผลดีต่อธุรกิจ และต่อตัวผู้บริโภคทุกด้าน เช่น อัตราการตอบรับทางธุรกิจที่สูงขึ้น แนวโน้มของรายรับที่มากขึ้นและต่อเนื่อง

 • สามารถติดต่อลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ลูกค้าได้รับการติดต่อที่ไม่จำเป็นน้อยลง
 • ลดต้นทุนด้านการตลาด
 • สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทาง

อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะสมาชิกผู้เอาประกันภัยของซิกน่าประกันภัยและครอบครัวเท่านั้น
มั่นใจได้เสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศใดในโลก ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศทั่วโลก
ทุกครั้งที่คุณต้องเดินทางไกลจากบ้าน 150 กิโลเมตรหรือมากกว่า ทั้งในและต่างประเทศ
หาก คุณประสบเหตุฉุกเฉิน ไม่ว่าจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยกะทันหัน และต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์บริการ Global Emergency Services โดยความร่วมมือกับบริษัท แอสซิสท์ อเมริกา พร้อมให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเดินทาง เพื่อเป็นเพื่อนดูแลคุณยามคุณเจ็บป่วยหรือยามคุณประสบเหตุฉุกเฉินในชีวิต
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทางทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก 24 ชั่วโมง
ที่ท่านสมาชิกผู้เอาประกันภัย*(“สมาชิกฯ”)จะได้รับ
 บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • บริการติดต่อกับโรงพยาบาลเพื่อให้สมาชิกฯ ได้รับการรักษาตัวในฐานะคนไข้ในได้อย่างทันท่วงที
 • บริการให้คำแนะนำปรึกษาทางการแพทย์ทางโทรศัพท์
 • บริการส่งญาติหรือเพื่อนไปเยี่ยมผู้ป่วย ในกรณีที่สมาชิกฯ เดินทางไปเพียงลำพัง และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
 • บริการดูแลเด็กที่อยู่ในปกครองหากสมาชิกฯ ประสบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และมีเด็กในปกครองเดินทางไปด้วย
 • บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
 • บริการส่งศพกลับประเทศในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดขึ้น

และบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเดินทางจาก บริษัท แอสซิสท์ อเมริกา
สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติม โทร. 1758
*“สมาชิกผู้เอาประกันภัย” หมายถึงผู้เอาประกันภัย,คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

เงื่อนไขความคุ้มครองและความรับผิดชอบ ทั้งหมดของบริการ Global Emergency Services จะเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎอยู่ในใบรับรองการให้บริการของ
แอสซิสท์ อเมริกา
โปรดศึกษารายละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow